Formula netto overskudd - beregning

For noen forretningsmann eller en entreprenør profitt er viktig.Dette resultatet, som er samtidig, og grunnen til åpningen av enhver bedrift.Ingen fortjeneste er ikke meningsfylte aktiviteter rettet mot å generere inntekter.For den vellykkede markedsføringen av produktet i de økonomiske markedsProdusenten må utføre analysen, planlegging og oppfølging av en rekke parametere.Uvitenhet av faktorene som påvirker den fremtidige utviklingen av selskapet, kan føre til negative resultater.En av faktorene som demonstrerer suksess for selskapet, er netto fortjeneste.Fra det avhenger av rettidig betaling av lønn til arbeiderne, inntekten til ledere, opprettelsen av et fond for å løse de økonomiske problemene i selskapet.For å beregne formel brukes i netto fortjeneste.Etter å ha lest artikkelen, alle kan forstå at dette er en faktor, og hvordan du kan lære.

Fastsettelse

Netto inntekt er en del av balansen overskudd i selskapet, som fortsatt er i besittelse etter at siste utbetaling av de obligatoriske bidrag (skatter, tingsinnskudd, gebyrer).Dette er en viktig økonomisk indikator av bedriften, som viser effektiviteten av alle strukturelle enheter av organisasjonen.Det må ikke forveksles med uttrykket "økonomisk profitt".Denne faktoren - resultatet av selskapet for hele rapporteringsperioden.På grunn av resultatet, som gir formelen ved beregning av netto inntekt, kan du forvente koeffisientene uttrykker lønnsomhet, finansiell stabilitet, likviditet.Denne faktoren brukes for godkjenning av metoder for å vurdere forhold som konkurs, kreditorer og soliditeten og investeringer appell.

som verds overskuddet

investorer bruker denne indikatoren i å bestemme lønnsomheten i selskapet og dets evne til å generere kontantstrømmer.På grunn av netto overskudd långivere kan bestemme den økonomiske påliteligheten av selskapet og dets evne til å betale forpliktelsene.Denne faktoren påvirker verdien av selskapet, noe som er svært viktig for ledere og eiere.I form av netto inntekt, evnen til leverandører i de nødvendige betingelsene foreta betalinger for de materialer og komponenter.Ledere også bruke et begrep som "netto inntekt."Formelen som benyttes for å få antallet nødvendig å bestemme koeffisientene bærekraft i bedriften, mulighetene for utvikling av innovative teknologier og oppgradere produksjonsanlegg.

Faktorer som påvirker hastigheten

viktigste kilden til gevinsten er nettoresultatet.Formelen kan du beregne koeffisienten på grunnlag av hvor eierne bestemme utbytte og investeringspolitikk forfulgt senere nå fra perspektivet til sin utvikling.Dette tallet avhenger av hvor mye av salgsinntekter, kostnadsnivå, de økonomiske resultatene av normal drift, verdien av inntektsskatt og andre obligatoriske betalinger.

Implementering netto overskudd

Disse midlene brukes til å oppgradere produksjonsanlegg, etablering av varelager, opplæring driftspersonell, utvikling av innovative teknologier, klargjøring, veldedighet, utenlandske og innenlandske investeringer, beregning av utbytte til aksjonærene.

analyse av netto overskudd

Den lar deg bestemme den generelle dynamikk og karakter av de periodiske endringer i effektiviteten i bedriften.Nettoresultatet iboende svingning, samt sesongvariasjoner.Blant flere viktige indikatorer er det en stiv korrelasjonsforhold.Denne informasjonen kan omfatte dynamikken i netto overskudd, salgsinntekter og netto eiendeler i bedriften.

kredittvurdering selskaper kan tilskrives investment grade.Ved fastsettelse av karakter formel brukes for balansen av overskuddet.Denne rangeringen gir effektiv flyt av midler for å tiltrekke seg utenlandske investorer.

beregning av netto inntekt: Formula

Denne indikatoren er lik resten av bruttofortjeneste etter gjennomføring av alle nødvendige utbetalinger (skatter, avgifter).I løpet av studieperioden tas viss tid (år, kvartal).

Så, resultatet av summering av finansielle, brutto og driftsmarginer, etterfulgt av størrelsen på fradraget skjemaet skatt faktor.Dette er ren profitt.Beregningsformel kan forenkles.Indeksen vil være lik differansen mellom resultat før skatt og størrelsen på de nødvendige innbetalinger.For å ta opp resultatet oppnådd ved hjelp Form № 2. 190 Denne linjen av resultat figur brukes for å bestemme den fremtidige utviklingsmulighetene for selskapet.

algoritme for beregning

Først må du finne riktig regnskapsperiode som skal oppsummere.Tallene er hentet kun for den valgte tiden, ellers vil resultatet bli vist feil.Før øynene bør være formelen av netto inntekt.For å bestemme indeksen av økonomisk nød informasjon om brutto driftsresultat og mengden av skatter.

prosedyre for beregning

Først må vi bestemme mengden av brutto kvitteringer.Dette er mengden av inntekter fra utførte tjenester eller varer som selges.

Neste må du beregne netto brutto tilsig.Dette er mengden av inntekt som er trukket størrelsen på bonuser, donert av kunder og forbrukere til å returnere midler i tilfelle av svikt i de mottatte varer eller tjenester.

Oppfølging til definisjonen av netto overskudd

Deretter må du beregne den totale mengden av kostnadene ved framstilling av produkter.Dette beløpet er inkludert i prisen.Dette inkluderer kostnadene ved å tilby tjenester.

Den følgende analysen bruttomargin.For dette formålet er det nødvendig å trekke fra netto inntekt fastsatt i andre ledd, kostnaden for produktet.

Endelig er det mulig å gjennomføre fastsettelsen av nettoresultatet.Formelen vil gi resultater som kan brukes i ytterligere analyse av andre faktorer.For indeksen av bruttofortjeneste skal trekkes driftskostnader og andre obligatoriske betalinger.Vi snakker om bøter, lån, skatt og fradrag.

internasjonale standarder

Takket være en rekke studier utført av verdens økonomer beregnet minimumsandel, noe som gjør det mulig å få formelen av netto inntekt.Den er lik 14%.Hvis indeksen er mindre enn dette tallet, er selskapet anses å være tapsbringende, til tross for størrelsen av den samlede inntekten.Ved å nå koeffisienten selskapet begynner å utvikle og aktiviteten blir lønnsomt.

konkret eksempel på fastsettelse av netto overskudd

først beregnet inntekter og utgifter.Du kan deretter gå videre til fastsettelse av netto inntekt (eller tap) i bedriften.Fra virksomheten inntekter fradragsberettigede utgifter knyttet til næringsvirksomhet.Den resulterende nummeret kan være et tap, og nettoresultatet.Formelen for balansen av inntekter og utgifter vil avgjøre forskjellen mellom dem.Den resulterende tallet kan være positivt.Så resultatet er ført som netto fortjeneste.Formelen kan du beregne og tap.Når utgiftene overstige inntektene, blir forskjellen negative.Så resultatet er registrert som et netto tap.Hvis eieren eier flere selskaper, men i beregningen utføres for hver av dem separat.

Bestemme lønnsomhet

Dette er en indikator på økonomisk effektivitet for selskapet, som viser hvilken del av inntekten til organisasjonen gjør en fortjeneste.Den har mange forskjellige varianter.Oftest nevnt i form av brutto fortjenestemargin og netto fortjeneste.Denne indikatoren informerer gründere om nivået på effektiviteten av en rekke tiltak.Disse inkluderer materialer, arbeid, penger og andre ressurser.Når du begynner å telle netto resultat, sørg for å nevne lønnsomhet og tap.Det andre kriteriet er en indikator som best reflekterer forskjellen på inntekter og tap fra betaling av bøter og straff, og så videre. D.

resultatgrad beregnes som forholdet mellom den tidligere bestemt netto overskudd til alle de ressurser og verdier i sin struktur.For å oppnå det resultat som en prosentandel, er det nødvendig å multiplisere forholdet med 100%.Det er bruttomarginen, og netto driftsinntekter;omsettelig, langsiktige og andre eiendeler;egenkapital.De første 3 indikatorene viser den økonomiske effektiviteten av omsetningen i løpet av salget.

Netto fortjenestemargin: formelen

Dette forholdet er et mål på andel av nettoinntekten i et gitt volum av salget.For flere tall, kan du bestemme netto fortjenestemargin.Beregningsformelen er ikke så komplisert.For å bestemme dekningen av den informasjon som er angitt i form av nummer 2 balansen i resultatregnskapet.

Avkastningen er beregnet som følger: forholdet mellom netto overskudd til samlede inntekter.Minimumsverdien av resultatet er bestemt av industrien og andre egenskaper av organisasjonen.For samme økonomiske arbeidet med flere institusjoner med langsiktig lønnsomhet av produksjonssyklusen blir høyere.

Merknader

Det bør bemerkes at figuren viser en gunstig eller ugunstig aktiviteter av eksisterende organisasjoner, men ikke en løsning på spørsmålet om hvordan lønnsomme investeringer i sitt arbeid.For å ta en avgjørelse i saken skal beregne avkastning på eiendeler og egenkapital.