Unnlatelse av å betale et overtredelses innen fristen antyder hvilke sanksjoner ?Ansvar for unnlatelse av å betale boten innen den fastsatte fristen

straff - en slags straff i forvaltningsrett.Det er netto cash i forhold til det juridiske, offisielle eller person som har begått en straffbar handling.

straff i forvaltningsrett er et mål på kraften effekter.Det er en samling av vesentlig karakter.Det kan bare brukes som hoved straff.Den spesielle delen av Administrative Code av overtredelses som sanksjoner i nesten alle artikler.

lovbryteren gjenstand for straff under vurdering anvendelse, skal betale for å gjenopprette den mengden av en viss lovfestede perioden.Unnlatelse av å betale et overtredelses innen fristen innebærer ileggelse av sanksjoner.

funksjoner fint i forvaltningsrett

Penalty utfører flere funksjoner: forebyggende, straffende og kompenserende.

1. Forebyggende funksjon for å forebygge brudd på forvaltningsretten i fremtiden.

2. Straffende funksjon fokuserer på lovbryteren straff for en forseelse ved å bli utsatt for sanksjoner.

3. Kompensasjon funksjon (pravovostanovitelnaya) har som mål å bøte ulovlig betyr Eiendommen fordeler og rettigheter.

ikke alltid fungere å videre hindre lovbrudd utføre sitt arbeid.Noen ganger er det et slikt faktum som unnlatelse av å betale en administrativ bot i tid.Forut vilkår avgjør den lovgivende forsamling.Økte med en eller annen grunn i denne perioden, er det borger fortsatt i fremtiden vil måtte betale dette beløpet.Som vist, er det ingen vits å unngå pådra seg straff.Harm slike handlinger kan bare forestille seg.

Vilkår for betaling av boten

periode tildelt for betaling av straff personen holdt ansvarlig, er seksti dager.I løpet av denne tiden, er den skyldige plikter å forlate den angitte beløpet, siden unnlatelse av å betale et overtredelses ved forfall skal innebære bruk av visse sanksjoner.Tidligere avsatte perioden er tretti dager.

viktig å huske på at gjerningsmannen har rett innen ti dager å bestride eller anke dommen fra en administrativ straff.Etter denne perioden, er borger plikt til å betale beløpet på ilegges.Uten handling på anken eller protest protokollen, samtykker lovbryteren til påtale og straff av denne typen.Hva ville skje hvis en borger som har begått en forseelse, ikke betale boten?Loven tar ansvar for det.For unnlatelse av å betale boten innen fristen kan sanksjoneres.For eksempel kan de uttrykkes i å øke mengden av det fine, så vel som andre former for straff.

botens

straff for administrative forseelser for enkeltpersoner etablert i beløpet ikke overstiger fem tusen rubler.I unntakstilfeller kan det nå flere hundre tusen.Tjenestemenn skal gjenopprette det innbetalte beløpet, kan mengden som spenner 50000-1000000 rubler.For juridiske personer kan ilegge en bot på opptil seksti millioner kroner.

samlingen kan ikke være mindre enn hundre rubler, og for trafikkforseelse straffen er minst fem hundre rubler.

Unntakene er borgere, som straffen gjelder ikke for vernepliktige og studenter-kadetter før utløpet av kontrakten.

Hva truer til manglende betaling av en administrativ bot?

I praksis skjer det ofte er at en person er forpliktet til å betale mye skatt ilagt skadelig unndra denne straffen.For å unngå denne situasjonen skapte forutsetningene for å sikre frivillig og rettidig oppfyllelse av plikten til å betale ubetalte bøter.Tross alt, noen mennesker ikke tenke på spørsmålene: "Hva truer til manglende betaling av en bot til meg?Hva er konsekvensene av en slik holdning innebærer en straff? »

i artikkel 20.25 av Administrative Code gir for visse sanksjoner for unndragelse av administrativ straff.Så det er bedre å ikke friste skjebnen.Unnlatelse av å betale et overtredelses innen fristen skal bli sanksjonert av en annen straff.Hva betyr det?Denne avgiften vil bli betalt ved dobbel hastighet av beløpet ikke betalt i tide.Denne straffen for administrative forseelser kan ikke være mindre enn ett tusen.Og unnlatelse av å betale straffen innebærer ekstra administrative sanksjoner, for eksempel i form av arrest.Perioden av tiltaket ikke er mer enn femten dager.Eller, fører denne oppførselen til det faktum at en borger er tildelt arbeidet i enhver offentlig anlegg.Begrepet av denne straffen er ikke mer enn femti timer.

straff for å unndra sanksjonene for unnlatelse av å betale en bot

til borgere unngå å betale bøter, en av de ovennevnte straffer.Men dette er ikke alt skummelt.Loven fortalt om overtredelsesgebyr og ansvar for manglende betaling av boten.Imidlertid kan resultatene av disse pliktene lovbryteren også bli neglisjert.Følgelig en slik holdning til straff innebærer ytterligere tiltak fastsatt i forskrifter.For utsettelser og mangler ved tilbakebetaling av de beløp som er tildelt re allerede gitt mer alvorlig straff.Men oppgangen blir strengere.For eksempel, den skyldige for å forlate stedet hvor han soner en administrativ arrest, eller unngå straff å være fengsel.Law lov til å straffe forsettlig defaulter med fengsel i opp til femti dager.Eller øke den avsatte tiden for det arbeidet som kreves, til femti timer.

stedet for konklusjonen

grunn av det faktum at unnlatelse av å betale en administrativ bot innen fristen som straff innebærer obligatorisk arbeid, personen unndra sine gjennomføringsrisiko forverre situasjonen.Slik oppførsel kan føre til en økning i mengden av straffer, en administrativ bot noen ganger når tre hundre tusen.Eller lovbrytere risiko arrest for inntil femti dager.

Avslutningsvis vil jeg gjerne si at unngå straff ilagt for den mest lønnsomme lovbryteren.Før eller senere må du betale regninger, men straffen blir mer alvorlig.Det er bedre å ikke ta dette opp.