Trusselen - hva er dette?

trussel - det er en mulig fare.Som du vet, er denne oppfatningen blant folk ganske vanlig: noen truer en person på internett, i person, per brev, og så videre D. Er det noen straff for livstruende.?De fleste mennesker feilaktig anta at ansvaret for den hensikt å forårsake fysiske og materielle skader på en annen person, vil de ikke lide.Men dette er bare spekulasjoner, fordi faktisk, kan trusselen være i retten.

betydningen av ordet "trussel"

trussel er en mulig fare, forårsaker skade, hensikt å forårsake fysisk skade, og så videre. D. Dette konseptet kan tolkes på forskjellige måter, men essensen vil ikke endres.

Threat anses skrevet eller uttrykt intensjon om å true med å forårsake fysisk skade på private og offentlige interesser.Veldig ofte kan du se faren av Internett.Det hender at sidene ikke kan komme til en felles beslutning og til noe kompromiss, og deretter en av dem begynner å true den andre.

Trolig få som tar hensyn til det faktum at trusselen - det er en straffbar handling som lovbryteren må straffes.

true person

I straffeloven er det en artikkel som forklarer i detalj hva som kan anses som en trussel, og straffen for det er forpliktet til å bære den personen som truet liv og helse av en annen person.Artikkel 119 slår fast at en trussel mot liv kan uttrykkes i ulike former:

• muntlig.

• skriftlig.

• pistol.

• Trussel gester.

trussel - det er intensjonen å frata av liv eller skade helsen til en annen person.Denne loven er en forbrytelse.

Det er flere vilkår som det vil være nødvendig for trusselen å bli straffet:

• Realiteten av trusselen.Dette betyr at offeret må ha en god grunn til å si til den tiltalte i retten.Det vil si, den første bør være grunn til å frykte trusselen.For eksempel, hvis du var truende objekter, som ble brukt som et våpen (kniv, øks og så videre. D.).

• Trusselen omfatter løfter og intensjoner truer med å forårsake alvorlig skade på den enkelte og hans helse.

bør bemerkes at trusselen kan være ustemt hvis handlingene til den tiltalte levnet ingen tvil om hans intensjoner.For eksempel, dirigerer fat skytevåpen på offeret hvis du ikke true si et ord, men.Slike handlinger er kalt kriminelle, og de anklaget skal straffes.

straff for å ha truet

trussel - det er en straffbar handling, straffes:

• Obligatorisk samfunnstjeneste for inntil 480 timer.

• begrensning av frihet for inntil 2 år.

• Fengsel på 2 år.

• Tvangsarbeid for inntil 2 år.

• Arrestasjonen av inntil 6 måneder.

Hvis intensjonen å frata av liv eller skade på en annen person er i samsvar med de vilkår som vil bli kalt en trussel, vil det gi en av straffene som er nevnt ovenfor.

Hvis handlingen ble begått av et medlem av en organisert gruppe, straffes med fengsel fra tre til fem år.

trusselen om vold som en mental

trussel representerer mental vold mot en annen person.Under gjennomføring av loven offeret er redd fordi han er fratatt hvile og det stadig forfølger en risiko.Som et resultat, kan en person normalt ikke leve og arbeide fordi i konstant frykt.

trussel anses som fullført så snart det ble brakt til seg oppmerksomheten til offeret.

bør bemerkes at trusselen til liv minner drapsforsøk, men disse handlingene er forskjellige fra hverandre formål.Intensjon om å forårsake fysisk skade kan tolkes som et ønske om å skremme offeret.Mens drapsforsøk bærer for det formål å frata en person av livet.

Trusler RF

Vi vet at mange land opplever nå en krise.Det bør bemerkes at trusselen mot Russland fra USA ikke stopper.President insisterer på at landet vil takle alle de vanskeligheter og utfordringer.

må huske på at trusselen om lovbryteren må straffes.Denne loven er ansett å være psykisk vold mot person.Alltid tilsyn dine følelser og tale for ikke å være på plass av tiltalte.Det er nødvendig å leve i samsvar med lovene i Russland og for ikke å krenke dem.