Typer av organisatoriske strukturer for ledelse: økonomi av kunnskap i virksomheten

Reform former for å gjøre forretninger, til metoder for å utforme organisasjonsstrukturer og ledelse forvandle de sosioøkonomiske kjennetegn ved virksomheten.Moderne utvikling av virksomheten er preget av en økende spontanitet som har en betydelig innvirkning på kvalitetsegenskaper av sin struktur.

det første, økt nivå av moralsk ansvar, bidra til dannelsen av høye moralske standarder for kunnskapssamfunnet.Det blir stadig viktige typer av organisatoriske strukturer for ledelse, hvor begrepet "gode navn" og næringsliv integritet og omdømme av entreprenør, mottar evaluering og spredning av nye typer kontrakter - ". Kontrakter på tillit"Den høye prestisje av kunnskap er grunnlaget for harmonisering av nivået av materiell velferd og intellektuelle utvikling.Dannelse av jevn moralske verdier i virksomheten skaper betydelige muligheter for å redusere transaksjonskostnader.

Dernest nesten alle moderne typer organisatoriske strukturer for ledelse krever en høy standard av pedagogiske enheter.Utdanningssektoren er et element av økonomiske og sosiale systemer samtidig.Som en av de viktigste elementene i dannelsen av den "nye økonomien", gjør utdannings et betydelig bidrag til vedlikehold av sosial mobilitet og sosial oppløsning.Til kunnskapsøkonomien preget av en utdanning for livet, en pågående prosess med å anskaffe ferdigheter, kunnskaper, ferdigheter og erfaring.Derfor er tydelig utilstrekkelig til å kompensere for pedagogiske mangler nærvær av bare selektiv intelligens i forbindelse med den innsikt og evnen til logisk analyse.Kunnskapsøkonomien setter næringslivet til behovet for kontinuerlige valg og innovative løsninger som forbedrer resultatene.I denne situasjonen, for å elitistisk utdanning akselerere sosial konvertering.Klassifisering av institusjonelle styringsstrukturer i dag er så mangefasettert at globaliseringen gir flere muligheter til å få utdanning.Hans nye element vises på orientering av utvidelsen søknaden omfang og markedsrelasjoner.Men på sitt eget nivå av utdanning er ikke en kilde til stabil vekst.Den grunnleggende betydningen av sin praktiske aspektet, er så mye oppmerksomhet ikke bare til utdanning, men også kvaliteten.

For det tredje, økonomien, basert på intellectualization av arbeidskraft utgjøre alvorlige utfordringer til kreativitet og tenke utenfor boksen entreprenør.Dersom entreprenør er utstyrt med en spesiell intelligens, han er direkte involvert i den vitenskapelige og teknologiske fremskritt, sin søknad i industriell og økonomisk aktivitet, og dermed profitt, og dermed engasjere seg i intellektuelle aktiviteter av et økende antall mennesker.

Moderne typer organisatoriske strukturer for ledelse, forårsaket av arten og innholdet i kunnskapsøkonomien økt samfunnsansvar knyttet til overføring av funksjonene til regjeringen virksomhet.Samfunnsansvar er tolket som en måte å drive virksomhet i samsvar med etiske, sosiale og juridiske normer.Det er en institusjonalisert system som styrer oppførselen til de ulike aktørene i kommersielle relasjoner.Regnes typer organisatoriske strukturer for ledelse tyder på at grunnlaget for samfunnsansvar utgjør grunnleggende prinsipper: først, for å gi høy kvalitet på tjenestene;andre, for å sikre sikkerhet;Tredje, og bidra til samfunnet gjennom å fremme den offentlige interesse og felles verdier.For fag av virksomheten samfunnsansvar er en langsiktig strategi i de økonomisk utviklede land, har det lenge vært anerkjent.

Økt samfunnsansvar er manifestert på alle nivåer i det økonomiske systemet: institusjonalisering av forholdet mellom stat, næringsliv og det sivile samfunn, for å fremme veksten av utdanning i befolkningen og markedet utdanning av entreprenører i utviklingen av kultur, idrett, kunst og forbedre livskvaliteten, støttet av miljøorganisasjoner.