Marked

begrepet "marked" er kjent for spesialister innen økonomi, ledelse, markedsføring og enkel byfolk.Det refererer til den økonomiske plass der ulike selskaper presentere sine varer og tjenester, og forbrukerne er i stand til å velge dem og, om ønskelig, å kjøpe.

Avhengig av type varer og arten av behovene bestemmer etterspørselen etter det, kan markedet være:

 1. Forbruker.
 2. Enterprises.
 3. offentlige etater.
 4. forhandlere.

på en territorial basis markedene er delt inn i:

 1. World.
 2. National.
 3. Regional.
 4. Zone.
 5. Eksteriør.
 6. Interior.

Avhengig av om det er konkurranse i markedet eller ikke, de er delt:

 1. Monopol.
 2. Oligopolicheskie.
 3. Competitive.

Market ethvert produkt er delt inn i fire segmenter.Den første vil omfatte forbrukere som jevnlig kjøper dette produktet eller tjenesten.Den andre - de forbrukere som har kjøpt tilsvarende varer eller tjenester på et konkurrerende firma.Den tredje segmentet omfatter forbrukere som vet om produktet, men uansett grunn, ikke kjøpe det.Og den fjerde segment - forbrukerne ikke har noen informasjon om et produkt.

Enhver produsent (selger) søker å selge sine varer og gjøre en fortjeneste.Du må tiltrekke seg nye kunder, opprettholde interessen for gamle og på forskjellige måter å stimulere salget.Det er for dette formålet gjennomført markedsundersøkelser.

Hvordan analysere markedet og hva er det for?Tilsvarende studier er utført hovedsakelig i det tilfelle hvor produsenten kommer til å vise sine varer til det nye markedet.Samtidig nøye studert data for de siste 5 år for hver type varer av interesse.Det er nødvendig å vurdere følgende:

 1. på hva stadier av livssyklusen er i varene.
 2. territoriell dekning.For store produktgrupper, for eksempel en ekstern eller globalt marked.
 3. tilstedeværelse av potensielle og faktiske konkurrenter.Bestemmes av sine finansielle evner, styrker og svakheter, strategier, mål, produktkvalitet, priser etc.

Gjennom analyse av markedet, kan du velge den mest fordelaktige løpet av handlingen i forhold til konkurrentene.Å forutse deres handlinger og for å lokke kjøpere.

følgende metoder for markedsanalyse:

 1. generell analyse av såret, dens omfang, plasseringen av et bestemt selskap på det, vurdere behov, etc.Disse indikatorene kan organiseres på flere måter: analytiske tabeller, kart, posisjonering beregning av indikatorer ved hjelp av tidsserier.
 2. dataanalyse klasser.I dette tilfelle blir alle data delt inn viktig og uviktig for hvert produkt.
 3. hypoteser, uttalelser av eksperter.

studere markedet, har en tendens til å bruke bare én metode.Valget avhenger av hensikten med analysen.Den definerer et sett med data og på hvilken måte de vil bli undersøkt grundigere.

Resultatene må ses i aggregatet.Ellers kan det være en misoppfatning.Det bør også huske at markedet er i stadig endring (etterspørsel, konkurranse, befolkning, etc.).I denne forbindelse for rentene bør overvåkes kontinuerlig.

skikkelig vurdere situasjonen på markedet, med kun de sifrene, noen ganger ganske vanskelig.I forbindelse med denne og andre metoder benyttes.For eksempel, en undersøkelse eller meningsmåling, direkte kommunikasjon, offentlige arrangementer, etc.

Lignende studier utført nesten alle virksomheter.Men mange i denne og stoppe.Det er viktig at resultatene blir satt ut i praksis.Bare i dette tilfellet vil vellykket produksjon og salg av varen bli vellykket.