Internațional public invocate: compoziție și reglementările

click fraud protection
dreptului internațional

public sunt de punere în aplicare din ce în ce legislația națională.Datorită acestui fapt cele mai evidente, dar nu mai puțin important proces - globalizarea.Prin urmare, este important să înțelegem clar care industriile sunt componente ale dreptului internațional și de ce acte sunt reglementate.Filiale

de drept internațional public

Ca și în legislația națională, omologii internaționale au propriile lor ramură specială a dreptului public.Acestea sunt variate si afecteaza aproape toate domeniile ambelor state și persoane fizice obișnuite.

Cel mai important dintre ele este secțiunea "dreptul tratatelor".Această situație se explică printr-un fapt simplu: industria este de fapt baza pentru funcționarea celorlalte componente ale dreptului internațional public.Acesta include reglementarea juridică a întregului proces de înființarea, funcționarea și încetarea actelor internaționale.

sector al doilea cel mai important este "dreptul de a relațiilor diplomatice și consulare."De fapt, aceasta reprezintă o continuare a primului aspect și este sursa acesteia.

consecință logică a primelor două treimi ale industriei - "Legea organizațiilor internaționale", care stabilește toate aspectele legate de asociațiile interguvernamentale și alte la nivel de stat și organizații.La un anumit nivel, se afla ramura "legislația privind drepturile omului internaționale."

ce urmează a evidenția un bloc de sectoare care vizează organizarea de securitate.Acestea rank:

  • dreptul la securitatea internațională - care include, inclusiv prevenirea războaielor de cucerire;Drept
  • reglementează bazele teritoriului;
  • drept internațional care vizează combaterea terorismului, și, mai recent, lupta împotriva pirateriei internațional;
  • dreptul internațional umanitar;Drept penal
  • într-un context internațional.

lângă bloc a primit numele de cod "economic".Acesta include următoarele ramuri de drept public: economic, munca, maritime, aeriene și spațiul.Deși acesta din urmă ar putea fi la fel de bine atribuit următorul bloc.

dreptul internațional public, rezolva probleme care sunt, de asemenea, asociate cu știința.Atât de natural format unitate a dreptului de cooperare în progresul științific și tehnologic, de mediu, precum și dreptul la protecția patrimoniului mondial.

stă deoparte ramura de drept procedural internațional.

cum se poate observa, dreptul internațional public acoperă cu succes toate cele mai importante sfere ale vieții publice.Surse

de drept internațional public

Dar reglementare a sectoarelor de mai sus are loc într-un mod diferit decât este cazul în legislația națională.În acest caz, sursele de drept internațional public ar trebui să fie împărțite în două categorii.

Prima categorie poate include standarde de bază încheiate în temeiul normelor general acceptate.Forme pentru trecut servi ca un tratat internațional și cutuma internațională.

prima este atât multilaterale și bilaterale.Acesta poate fi numit direct de contractul sau convenții, acorduri și așa mai departe. Condiția principală este ca aceasta ar trebui să ia cel puțin două state.

personalizat internațională nu are nevoie de o astfel de procedură.Numele în sine indică în mod clar faptul că aceasta este o regulă nescrisă a fost deja făcut în relațiile dintre cele două țări, și, prin urmare o procedură specială nu necesită ratificare.

doilea bloc cuprind derivații și surse secundare.Acestea dreptul internațional public consideră rezoluții și precedentele juridice internaționale și doctrină.

Din toate cele de mai sus este evident că, la drept public internațional prezent joacă un rol important nu numai în cercul de supușii săi, dar, de asemenea afecta grav dezvoltarea legislației.