Etică în afaceri: principalele condiții și principii

Mulți agenți economici nu pot înțelege pe deplin esența termenului "Etica în afaceri".De fapt, această disciplină studiază principiile de bază ale comunicării de afaceri și corectitudinea de aplicare a acestora.Etica în afaceri implică diverse relații în cadrul unei echipe, între liderii de diferit rang, precum și între directorii de firme și companii.Liderii

marilor corporații special organizat seminarul cu principalele reguli etice de comunicare în echipă.Acest lucru nu este surprinzător, pentru că nivelul de pregătire al personalului, capacitatea de a lucra în echipă depinde în mare măsură prestigiul companiei, reputația sa în arena internațională.Experții Etica în afaceri convențional împărțite în două categorii principale: micro și makroetika.Acesta din urmă examinează domeniul de aplicare a relației dintre diferitele companii, marile corporații și chiar state întregi.Mikroetika examinează relațiile morale într-o bandă specifică la diferite niveluri sociale.Dacă vorbim despre relatia la nivel macro, putem distinge legăturile verticale și orizontale.Primul analizează interacțiunea dintre diferite entități de afaceri la scară și de stat, care este, diferite organizații statut social.Comunicare pe orizontală analizează relația dintre actorii de același nivel, au aceleași proprietățile și caracteristicile.

etică în afaceri se bazează pe principiile de bază.De exemplu, principiul personal se deschide, se poate spune, că este, că trebuie urmate regulile de conduită a fiecărei persoane în societate, normele standard.Au pus încă din copilărie: Toți copiii de la o vârstă fragedă explică faptul că îngrijirea de bunăstarea celor dragi este importanta.Orice copil auzit de la părinții și profesorii cu privire la necesitatea de a respecta și aprecia oamenii din jurul lor, fie cinstit în societate, pentru că singura modalitate de a reuși și să simtă cetățean demn de țara sa.

Etica în afaceri este supus principiului unui profesionist, care afectează relația într-un interval mai îngust.Marile companii crea un set special de reguli de conduită la locul de muncă.La urma urmei, capacitatea de a efectua lucrări colective creează impresia de ansamblu armonios al companiei.În general, Codul de etică conține principiile de bază de conduită la locul de muncă.În primul rând, angajatul trebuie să fie responsabil, cinstit, muncitor și sociabil.În plus, fiecare persoană ar trebui să înțeleagă că multe dintre documentele utilizate în activitatea de a conține informații strict confidențiale, și pentru divulgarea lor ar putea fi urmată de pedeapsă severă.Relatiile la locul de muncă depinde de gradul de conștientizare a fiecărui angajat.Manageri competenți crea condițiile cele mai favorabile pentru absența conflictelor și promovarea relațiilor de prietenie.

Etica în afaceri la nivel macro se bazează pe un principiu global.Ea se bazează pe afirmația că moralitatea și cultura fiecărei persoane depinde de cultura comunității mondiale, și toată lumea este în măsură să influențeze realitatea înconjurătoare.Principiile etice la nivel global necesită respectarea de reglementare de către fiecare entitate, dreptul de proprietate și de înțelegere a importanței influenței unui anumit individ în societate sa.Puteți vorbi mult despre principiile de bază ale eticii la diferite niveluri, dar este important de la o vârstă fragedă pentru a înțelege propria răspundere pentru cultura mondială.Dar de afaceri - cea mai importantă parte a vieții, așa managerii nu trebuie să abuzeze primite de autoritățile, deoarece acestea creează o atmosferă la echipă.

Știința modernă identifică trei concepte de revizuire etica in afaceri.Prima abordare a studiului de lumea afacerilor etică este numit conceptul de utilitarismului, conform căreia cea mai cunoscută și considerată a fi o acțiune punct de vedere moral justificată care aduce cel mai mare beneficiu posibil.Prin urmare, măsura cea mai corectă și corespunzătoare a afacerilor este aceea care aduce cel mai mare profit, printre alte alternative.Al doilea concept - etica de afaceri deontice, bazat pe principiul legalității fiecare subiect a relației de afaceri.Că este, o persoană are drepturile și responsabilitățile lor, care nu pot fi încălcate.În consecință, singura acțiune adevărat este ceva care este în concordanță cu drepturile omului ca individ, și nu e fața statutar.Și al treilea concept este considerat a fi mai puțin extensive decât cele precedente, ca principal axat pe relația dintre oameni în societate.Acest concept se numește abordare dreptate, asa ca va fi un eveniment bun, care va fi cel mai cinstit și decent.