Prejudicii: exemple și atributele de bază

indiferent stadiu de dezvoltare, a fost ridicat nu au fost societate o parte integrantă a și va fi infracțiunilor și nedreptăți civile, ale căror exemple pot fi văzute într-o cantitate suficientă pentru a data.Din cauza structurii complexe a psihicului uman astfel de crime, practic, imposibil de eradicat.Cu toate acestea, pentru a preveni și suprima, precum si a reduce posibilitatea de daune cauzate de aceste acțiuni ale societății, statului și civili este destul de real.

Din păcate, în fiecare an numărul de infracțiuni este în creștere.Există noi delictuală, exemple de care devin din ce în forme mai sofisticate.Reducerea numărul lor este de o importanță capitală pentru angajații din sistemul juridic.Prin urmare, principala metodă de combatere sfidare a legii este în stare să transmită maselor cu privire la inevitabilitatea pedepsei și consecințele socialmente periculoase pentru societate.

prejudicii: Exemple, concept, semne

definiție a acestui concept în cadrul legislativ nu este găsit, dar este clar teoria dreptului.Tort este un, acțiune vinovat persoană delictuale ilicită provocând prejudicii societății prin acțiunile lor, rezultând în a deveni responsabilitatea legală.

Acest concept poate fi exprimat într-o formă mai simplificată.Tort este un act de comportament, care este capabil de a provoca rău altora, și, prin urmare face parte din formele foarte periculoase și nedorite de interacțiune.Aceasta este o provocare pentru societate și valorilor, a intereselor și invadarea pe nevoile personale ale cetățenilor și ordinea publică.Conceptul

și structura prejudiciu are ca principale următoarele caracteristici:

- pericol public (rău).

- nelegalitatea.

- vinovat.

- Reality (acte).

- pedepsesc.

considerare fiecare functie in detaliu.

Public pericol

Harm are o caracteristică obligatorie a fiecărui infracțiuni.Acesta poate fi exprimat în consecințele negative cumulate ale încălcarea legii de drept civil.Definiția sa depinde de tipul de încălcare a intereselor, obiectul infracțiunii și a drepturilor subiective.

Având în vedere Faptele (exemple), daune natura proprietate poate suporta (distrugerea sau deteriorarea bunurilor, furt, evaziune fiscală, etc.) și moral (insulta, calomnia, asaltul, etc.).Simptomele pot fi recuperate sau irecuperabil, măsurabile sau nu măsurabile, și au o importanță mult sau mai puțin semnificative pentru indivizi, grupuri și a societății în ansamblu.Prin urmare, definirea și clasificarea infracțiunii, în primul rând trebuie să setați dimensiunea prejudiciului cauzat de infracțiune.

wrongfulness

Un alt aspect al infracțiunii este ilegală.Acesta poate fi exprimată atât în ​​încălcarea actelor legislative, precum și în lipsa obligațiile prevăzute la semnarea diferitelor acorduri.

Rețineți că nu poate fi tras la persoană responsabilă din punct de vedere pentru o faptă prejudiciabilă pentru public în cazul în care acesta este un act ilegal nu este consacrat în legislația.Astfel, utilizarea de "lacune" în legislația fiscală nu poate fi promovat de către stat, dar, de asemenea să recunoaștem astfel de acțiuni de infracțiuni nu este posibilă.

infractorilor vina

care comit act ilegal, are întotdeauna posibilitatea de a constienta nu pentru a face acțiunea.Vinovăția unei persoane este determinată pe baza de alegerile pe care din greșeală sau intenționat, a făcut, ignorând cerințele societății și statului.

prezent bezvinovnaya și responsabilitatea colectivă sunt excluse din sistemul juridic, și principiul său principal este prezumția de nevinovăție.Acest lucru înseamnă că atâta timp cât activitățile criminale ale suspectului este dovedit din punct de vedere, el nu este vinovat de comiterea unei greșeli.

Realitatea si se pedepseste

infracțiune Realitatea poate fi exprimată în următoarea frază: "pentru idei nu sunt considerate", ceea ce implică lipsa de răspundere juridică pentru intențiile, sentimentele, și credințele, precum și de prezența unor trăsături de personalitate: religie, naționalitate, statut social, etc.Ea se manifestă numai după faptul a actului.

lângă declararea interdicției, legea prevede, de asemenea, pentru pedeapsa obligatorie pentru o infracțiune civilă.Exemple: răspunderea poate urma în formă de impunere a oricăror greutăți suplimentare, sarcini, greutăți sau a bunurilor personale.Pentru a urmări infractorul și pedeapsa nu poate fi efectuată în cazul în care actele sale nu sunt supuse măsurilor de influență de stat.

Astfel, toate elementele de mai sus de o infracțiune oferă o descriere clară a acțiunilor infractorului.Acest lucru permite nu numai pentru a face pedeapsa legitim, dar, de asemenea, pentru a preveni o infracțiune în anumite situații.