Cod HS TS - cadru pentru elaborarea și clasificarea