Eficacitatea a deciziilor administrative ca un criteriu de parteneriat social și responsabilitatea socială a afacerilor

Antreprenoriat joacă un rol central în dezvoltarea unei economii moderne, asigurarea calității consecvente și eficienței deciziilor administrative, o anumită stabilitate în dezvoltarea, creșterea flexibilității și adaptarea economiei naționale la condițiile externe, contribuind la diversificarea sistemului economic al țării, prin dezvoltarea și punerea în aplicare a tehnologiilor inovatoare.În contextul de transformare a întreprinderii economiei tradiționale devine subiectul nu este atât de mult economică relațiile sociale.Interacțiunea între întreprinderi și statul ia asupra caracterului și consolidarea unui set de principii formale și informale, instrumente și instituții pentru a asigura eficacitatea corespunzătoare a deciziilor de management, coordonare, punere în aplicare a obiectivelor strategice comune și dezvoltarea de transparență.Analiza experienței internaționale a parteneriatului între stat și sectorul de afaceri în tranziția către un nou tip de economie vă permite să structureze cooperarea în trei domenii.În primul rând - este funcțională, ceea ce implică stabilirea și dezvoltarea cooperării în domenii care determină accesul la factori de producție și piețe.În al doilea rând - filiala, interpretat ca dezvoltarea de activități și programe comune în vederea îmbunătățirii climatului de afaceri și eliminarea barierelor care limitează sectoarele specifice ale economiei.Și a treia - regional, inclusiv formarea de planuri pentru dezvoltarea de clustere de producție individuale.

privind activitatea și eficiența cooperării între instituțiile de stat și sectorul de afaceri depinde de eficiența deciziilor de management sociale, climatul social, stabilitatea și deschidere a economiei, extinderea importanța bunurilor publice.Acest lucru este evident mai ales în domeniile educației, științei și culturii.Crearea unui cadru juridic modern pentru inițiativelor antreprenoriale în favoarea sarcini capitală a statului în legătură cu extinderea violent de noi surse de informare, comunicare și intelectualizare a relațiilor economice, și de alți factori care determină eficiența deciziilor de management.

cu complexitatea tot mai mare a sarcinilor de dezvoltare economică este creșterea rolului unor elemente non-economice ale sistemului.Controlul societății și responsabilitatea socială a fiecărei forțe și antreprenori, precum și agențiile guvernamentale să ia în considerare pentru a decide prioritățile publicului, corelarea intereselor private și interesele țării.

deciziile de management eficient astăzi este determinată de relația optimă, durabilă și armonioasă a intereselor și a veniturilor existente.Formarea și dezvoltarea unei noi paradigme a economiei creează nu doar reguli și reglementări standard și stabilirea condițiilor de interacțiune a afacerilor și a statului, care pe de o parte, să stabilească responsabilitatea socială, iar pe de altă parte - permite publicului de a reglementa eficiența deciziilor administrative prin controlul toți subiecțiirelațiile economice, inclusiv instituțiile publice.Soldul sarcinilor și responsabilităților nu este în echilibru schimbări de stat și dinamice în funcție de evoluția societății în sine.

cercetare actual în domeniul parteneriatului social indică o corelație între creșterea funcționarea cu succes a întreprinderii și contribuția sa la dezvoltarea socială a societății.În plus, se poate argumenta că responsabilitatea socială în economia de astăzi devine pragmatic.În ciuda faptului că activitățile caritabile nu sunt menite să facă un profit, punerea lor în aplicare contribuie la avantaje suplimentare: încrederea și reputația, stabilizarea mediului de afaceri, crearea unei imagini pozitive a companiei.