Structura multi-nivel de sociologie

Sociologie în științele sociale ocupă un loc special.Acest lucru se datorează în primul rând faptului că ea studiază relațiile sociale, legile și mecanismele de funcționare a comunităților sociale.În plus, acționează ca o metodologie și teorie pentru cele mai multe dintre umaniste.O varietate de procese și fenomene care au loc în viața publică, a condus la necesitatea de a examina realitatea socială ca sistem pe mai multe niveluri.Prin urmare, putem spune că structura multi-sociologie.

Trebuie înțeles faptul că structura de cunoștințe sociologice - o cunoaștere a ordonarea societății ca un sistem dinamic, care include prezentarea aferente, opiniile cu privire la procesele care au loc în ea.Acesta este motivul pentru obiectul de sociologie și structura sunt strâns legate.Subiectul sociologie, societatea apare ca un singur sistem cu proprietățile și relațiile în structura relațiilor sociale.

În prezent, există abordări diferite, care vă permit să definiți numărul de niveluri de sociologie.De exemplu, în varianta cea mai simpla, știința este împărțit în bază și aplicată.Conform unei alte teorii, structura sociologia familiei este definit prin niveluri.Acestea includ: teoria și bazele metodologice, cunoștințe de specialitate, iar stratul de aplicare asociate cu sotsioinzheneriey, metode de cercetare sociologice care vizează obținerea de informații sociologice, precum și cunoștințe despre organizarea de servicii specializate.

Cu toate acestea, o structură cu trei niveluri de sociologie în perioada actuală este cel mai important.Acesta oferă aceste niveluri, ca un empirică teoretic, special,.Nivel teoretic

include sociologie, care are drept scop un studiu științific obiectiv al subiectul său, în scopul de a obține cunoștințele teoretice cu privire la aceasta.La acest nivel există o explicație cauzală a faptelor legilor societății, precum și de predicție a efectele posibile ale evenimentului.Cunoștințele care rezultă poate stabili o conexiune între subsistemele sociale individuale.Structura de sociologie la acest nivel are următoarele componente: sistemul

  • de legi generale și de specialitate, care arată legăturile tipice, puternice în comunitate și instituțiile sale.
  • anumit sistem de axiome și postulate cu privire la aspectele sociale ale societății.
  • dovezi logica si constatari relevante, care sunt utilizate pentru a justifica previziuni și tendințele.
  • Justificare privind abordarea subiectului și obiectului de știință.Metode și proceduri de cunoaștere
  • sistem
  • cu care a asigurat complet de descriere și predicție a fenomenelor sociale.

Intermediar sociologie special definește funcțiile sale științifice.Ea se bazează pe aparatul de categoric, precum și principiile care ghidează direcția științei holistice, în același timp, să dobândească modalitățile tipice de obținere a cunoștințelor, teoria specială.Este o tranziție de la fundamentele teoretice la studii empirice, respectiv, este o sinteză a celor două niveluri de cunoaștere.De exemplu, în cazul în care primul nivel al personalității este un set de relații sociale, teoria specială a acestui concept este detaliată și specifică.În consecință, o persoană începe să fie văzut ca un vehicul de roluri sociale care determină locul său în sistemul de relații sociale.Structura

de sociologie la al treilea nivel vă permite să setați relația dintre un număr mare de variabile dependente.Prin varierea fenomen înțeles, procese care pot fi reprezentate ca o valoare variabilă.Sociologie empirică urmărește să efectueze o cercetare folosind metodele, tehnicile și metodele speciale.Cu ajutorul acestuia, este posibil pentru a oferi o descriere mai completă a faptelor adunate.