Zaključek zemljiškega davka

lastniki zemljišč, vključno z razvijalci, vrtnarji, bladateli nova zemljišča se pogosto obrnejo na davčnih organov za pojasnilo o zemljiškem pravu, pojasni rok, zemljiškega davka.Pravni dokumenti o davku na kopnem se nenehno izboljšuje, tako da bi moral vedno zainteresirani za spremembe na pravnem področju.

zemljiški davek velja za lokalne, ustanovljen davčni zakonik in regulativni pravni akti lokalne samouprave.Obvezno je treba plačati v skladu s poglavjem 31 davčnega zakonika Ruske federacije.

Posamezniki in organizacije z lastništvom ali večni uporabo življenjskega podedoval lastništva zemljišč, so davkoplačevalci.Niso priznani kot plačniki posameznikov, organizacij, ki so prejele zemljišča na podlagi najemne pogodbe ali neupravičeno uporabo.

uzakonil rok, zemljiškega davka, vsi prihodki iz katerih gredo v mestni proračun, daljinsko ali vasi uprave, v kateri se nahaja zemljišče.Davčna osnova: katastrska vrednost zemljišča, v davčnem obdobju - določena na dan - 1. januarja vsako leto.

ruska zakonodaja določa za dejavnosti vrednotenja, v katerem je ocenjevalec določi katastrske vrednosti zemljišča.

Land davek se ureja številnih regulatornih dokumentov, ki določajo postopek za izračun, je rok iz zemljiškega davka, oblika in oblika davčnega obračuna v elektronski obliki.Posamezniki, ki so davčni zavezanci, plačati davek na podlagi obvestila iz davčnega organa.

Lokalni davek, ki ga plačujejo zavezanci v skladu s pogoji, določenimi s predpisi.Za samostojne podjetnike je davčna rok zemljišče naj bi 30. aprila vsako po predhodnem davčnem obdobju plačilo leta.Osnova je Art.346 odst. 2 davčnega zakonika.Za organizacije

pogoji plačila davka na zemljišče za STS nameščene najpozneje do 31. marca naslednjega leta.Davčno obdobje je eno leto.

Art.395 davčnega zakonika zagotavlja podlago za določitev davčnih spodbud za nekatere organizacije, institucije in nekatere kategorije posameznikov.

Davčna vrnitev

Zavezanci so dolžni ob koncu davčnega obdobja, da predloži davčnemu organu, kjer je zemljišče, vračanja.Nastavite deklaracijo rok "Land davek" - do 1. februarja, ki sledi izteku obdobja let.Sprejela novo obliko izpolni izjavo v zvezi s spremenjenimi postopki poročanja.

davčna stopnja

določi davčno stopnjo za postavko.394 davčnega zakonika v višini 0,3% za namen kmetijskih zemljišč, ki so v zasebnih kmetijah, ki so namenjeni za stanovanja, stanovanjske in stanovanjske in komunalne storitve.

Izračun ne presega 1,5%, so druga zemljišča.Obstaja nekaj nianse v definiciji plačila, torej plačilo kleti stanovanjskega hiši, ki se uporablja kot pomožno sobo, pri čemer po stopnji 0,3%, in v kleti, ki je opremljena s trgovino, v višini 1,5%.

izračunan davek na parceli zemljišč, ki ga je kupil ali prodane med letom v višini K2.

v zakonodajnih dokumentih občasno pojavijo spremembe in dopolnitve obstoječega zemljiškega davka.Na internetu obstaja veliko dobrih strani z dragocene informacije o davku na kopnem z izpolnitvijo obrazcev davčnih dokumentov, v skladu s pravili za izračun in plačilo davka, itd