Katere so glavne naloge vojaka.

služenje vojaškega roka, se šteje, da je posebna vrsta zvezne javne službe.To je odvisno od izvedbe državljanov in pomeni dosledno spoštovanje določenih standardov.Ampak kaj so glavne naloge vojaka?Pred opredelitvijo ta krog, morate se seznanite s tistimi, ki spadajo v to skupino.

Kaj državljani se šteje vojake zakonodaja

obravnava, da se lahko status vojaka dobili ruskega državljana ali državljana druge države.

Ti vključujejo: nalog za častnike

 • upravičuje častnike, častnike vojske kadeti, ki študirajo na vojaških ustanov visokošolskega izobraževanja, častnikov, narednika, mornarji, vojaki, ki so na pogodbo o opravljanju storitev ali pridružile vojsko na klic.
 • uradniki, ki so pozvali k službi odlokom predsednika države.

Vsak državljan dobi ustrezen vojaški čin, z delitvijo na ladji in vojsko.

Vsakdo, ki služijo v vojski, ima državljanske pravice in svoboščine.Vendar pa je zvezni in ustavni zakoni nalagajo nekatere omejitve.Na primer, pravice, dolžnosti in odgovornosti vojske je odvisna od tega, ali so v službi ali ne.

Ko je odvajanje dolžnosti?

Po zakonodajnimi normami vojaka opravlja svoje naloge v teh primerih:

 • Priprava za oboroženo obrambo države.
 • Izvajanje oboroženo obrambo države.
 • Točen izvajanje nalog, ne glede na pogoje v zunanjem zraku.
 • vojska vpletena v spopade, tudi v razmerah vojnega prava ali izrednega stanja v razvoju oboroženih spopadih.
 • izvajanje nalog in navodila iz vojnega prava v skladu z načeli mednarodnega prava - za tuje državljane.
 • Vodenje opozarjanje storitev obleke in garnizije.
 • Knjigovodska dnevni podrobnosti.Sodelovanje
 • v kampanjah ladje ali vaj.
 • izvrševanje naročil ali naročil, ki jih nadrejeni.
 • Iskanje poslovno potovanje ali na območju vojaške enote, v skladu s predpisi ali na katerem koli drugem času, zaradi poslovne potrebe.Zaščita
 • življenja, zdravje, čast in dostojanstvo posameznika.Sodelovanje
 • v odpravo ali preprečevanje izrednih situacijah technogenic in naravnega izvora.
 • kazenskega pregona in javne varnosti.

serviser, naslednje ukaze vodje zrakoplova treba takoj izvajati svoje obveznosti ob vsakem času.

Pomembno je vedeti

državljana, spoštuje pravice, dolžnosti in odgovornosti vojaškega osebja v njihovih storitvenih dejavnostih je treba voditi z ustavo Ruske federacije, da se v skladu s standardi, ki jih določa zvezni zakon, statut in drugi pravni akti.

Osnovna načela

Katere so glavne naloge vojaka?Splošna načela, so izkazani kot sledi: zaščita

 • ozemeljske celovitosti Ruske federacije in državne suverenosti.
 • varnostno stanje.
 • vojaška dolžnost.Zaščita
 • od agresivnega oboroženega napada.
 • izvajanje nalog, ki jih nalaga mednarodnih obveznosti Ruske federacije.

vojaška dolžnost

Katere so glavne dolžnosti vojaka, ki temelji na vojaški dolžnosti?Vprašanje je pokazala na ta način:

 • biti zvesti svojih obveznosti in vojaško prisego.
 • nesebično služenje ljudem.
 • spretno in pogumno obrambo države.
 • dosledno spoštovanje ustavnih načel, ki zagotavljajo izvajanje pravne države, zahtevam predpisov.
 • brezpogojno izvajanje smernic naročil.
 • Izboljšanje vojaško spretnost.
 • oboroženega način konstantni pripravljenosti.
 • glavne naloge obsegajo varčevanje vojak vojaškega premoženja.
 • Skladiščenje državne skrivnosti.
 • Spoštovanje budnosti in disciplino, norme mednarodnega prava.
 • Častniki in vojaki so dolžni cenijo svojo čast, vojaško in vojaško slavo, pokazati patriotizem, neposredna prizadevanja za krepitev miru in prijateljstva med narodi.
 • serviserji pri opravljanju vojaške dolžnosti je treba preprečevati verske in etnične konflikte.
 • Spoštovanje dostojanstva in časti drugih vojaškega osebja, pomoč v primeru nevarnosti, ki imajo kolegi iz nevrednih dejanj preprečevanje ustrahovanja in nevljudnost med osebjem.
 • Skladnost z vsemi varnostnimi standardi, ki veljajo v vojski.
 • skrbi za varnost lastnega zdravja, vključno z redno telesno vadbo, kaljenje.
 • pozivamo k uradnih in osebnih zadevah z neposrednim ali višjega nadzornika.
 • Splošne dolžnosti serviserjev naj spoštujejo in znanje humanitarnega prava, ki veljajo na mednarodni ravni.
 • poznavanje pravil, ki urejajo obravnavo žrtev, ranjenih ali bolnih oseb, vojni ujetniki, civilno prebivalstvo, ki je prisotna v boj cono.
 • daje živahni odpornost proti sovražniku, celo v enotnem boju.
 • Katere so glavne dolžnosti vojaka, ki je bil ujet?V primeru zasega zaradi hude poškodbe ali pretresa možganov, mora uporabiti vse možnosti za lastno osvoboditev.

Če je oseba ujeta, ima pravico obvestiti svojega nasprotnika le naslov, ime, priimek, rodbinsko, serijsko številko in datum rojstva.Kakšne so dolžnosti vojaka, bi moral vsak vojak vedeti.

Soldiers

mornarji in vojaki v vojni ali miru mora biti pravočasno in čim bolj natančno, da izpolnijo svoje obveznosti, da opravi vse naloge in dosledno spoštovati pravila varnosti vojaške službe, da spremlja stanje lastnim orožjem, zaupanaopremo in lastnino.Mornarji in vojaki ubogajo vodjo moštva.

Splošne dolžnosti vojaških vojakov in mornarjev: zavedanje

 • lastnega dolžnost vojaka RF.
 • zgledno, brezpogojno opravljanje uradnih dolžnosti, skladnost z internimi predpisi.
 • Povezava do učenja.
 • natančna poznavanje imen njegovih ožjih nadrejenih, vojaškimi čini in položaji.
 • Zagotavljanje ustreznega spoštovanja poveljnike, starešine, spoštovanja dostojanstva in časti kolegi storitev.
 • Skladnost o vojaški vljudnost in pobožnosti.
 • Previdno nosil obliko in izvedbo vojaških pozdrav.
 • skrbi za varnost lastnega zdravja, izboljšanje fizične kondicije, kaljenje.
 • Splošne dolžnosti pripadnikov so spoštovati pravila javnega in osebno higieno.
 • odlično poznavanje pravil za ravnanje z orožjem.
 • Vsebina opreme in orožja v stalni pripravljenosti za bitko.
 • skladnost z varnostnimi zahtevami, ki veljajo za služenje vojaškega roka, vključno z vajami, žganjem, zaposlovanje, z obleko.
 • Poznavanje normativnih pravnih aktov, ki veljajo na ozemlju Ruske federacije, humanitarnega prava v mejah, ki so določene za vojake in mornarjev.V bistvu je to zakonski minimum.
 • vojak Glavne naloge vključujejo poznavanje Kodeksa ravnanja vojaka, signalne znake in razlike.
 • Previdno nosijo uniforme, pravočasna izdelava enotnega vzdrževanja, dnevno čiščenje in naprave za shranjevanje v posebej za to določenem mestu.
 • Če je bil mornar ali vojak treba sam odsoten, mora prositi za dovoljenje poveljnika enote.Po vrnitvi je višji poveljnik obvestila o prihodu.
 • ko zunaj ozemlja vojaške enote vojaka je dolžan, da ravna dostojanstveno in častno, ne da bi kazniva dejanja.

Če mornar ali vojak za vzorno storitve opravlja svoje naloge v skladu z vojaško disciplino in zasluženo uspehe v bojno usposabljanje, bi lahko dobil čin telesnega ali starejši mornar.

Lance ali starejši mornar dolžni pomagati poveljnika na področju izobraževanja in usposabljanja vojakov.

Vojaška prisega in obveznost

Civilno prevzame svoje obveznosti, kadar obstaja preklinjanja.To je narejeno v nekaj primerih: ob prihodu na prvo kraja vročitve, oziroma prvo vojaško usposabljanje.Osnovne pravice in obveznosti vojakov takoj pade pod zaščito zakona.

zaračuna prenehanje

Vojak ustavi izvajanje svojih nalog v primeru odvzema naslova, ki se opravi le sodišče.Državljan mora narediti posebno hudo ali hudo kaznivo dejanje.Po odpovedi obsodbe, lahko naslov obnovljena.

Poleg tega se zdi, da zakon takega kot najvišje starosti storitev.Če je to maršal, general, admiral, generalni polkovnik-- uradnik ne sme biti starejši od 65 let;Generalpodpolkovnik namestnik / kontraadmiral, Major General - 60 let;Captain First Rank ali polkovnik - 55 let;za druge naslove - 50 let.Če storitev traja žensko osebo, postavlja svoje dolžnosti v 45 letih.

pravice in odgovornosti - splošna načela

oseba v službi, lahko izvajajo, shranjevanje in uporabo orožja, ki so mu zaupane.Pravila, ki veljajo v zvezi z orožjem, so urejene z zakonom.Vse vojaško osebje, so pod socialnega varstva, ki ga zagotavlja država, in imajo vse pravice in svoboščine, kot jih imajo drugi državljani.

Če se ugotovi, da je oseba kriva zanemarjanja svojih dolžnosti, nosi civilno odgovornost v skladu z zakonom.

Namesto zaključka

veliko mladih pred storitvijo, ki se ukvarja z vprašanjem, kaj so osnovne naloge vojaka.Družboslovne študije zagotavlja jasne razlage vsemi pravili in predpisi.Trenutne policisti opozoriti, da je dobro poznavanje svojih pravic in odgovornosti - osnova uspešnega služenja vojaškega roka.Brezpogojno izpolnjevanje vseh zahtev omogoča rast bojnih veščin in okrepiti disciplino.