Severovzhodno Rusija: kneževina, kultura, zgodovina in razvoj regije