Statistične kazalnike

Statistični kazalci - kakovost, kot tudi kvantitativno značilnost koli premoženja vsako zbirko.Obe stranki tvorijo strukturo koncepta.Kakovost je določena z znakom, ki je študirali, je mogoče soditi o naslovne sliki.Kvantitativna vidik je prikazan v numeričnih vrednosti.

sistem statističnih kazalnikov vključuje kombinacijo več teh značilnosti.To se uporablja za preverjanje in prikaz količino in kakovost procesov in pojavov, ki se pojavljajo v družbi.Tam je vedno treba upoštevati pogoje določenem kraju in času.

značilnosti, ki dajejo statistiko vedno posploševanja.To je njihova glavna razlika od posameznih vrednosti neke lastnosti.Na primer, zlasti razlike - plače posameznega zaposlenega v podjetju, in povprečno plačo vseh zaposlenih v istem podjetju - to je statistična mera.To je mogoče dobiti, za razliko od prve, le z enostavnimi ali zapletene izračune.

Ker statistika odraža različne plati procesov in pojavov, ki se pojavljajo v gospodarstvu in v družbenem življenju, ki jih lahko še več.Lahko jih razvrstiti na več razlogov:

1. Kot populacijskih enot, ki jih je mogoče takole:

1) Povzetek.To je splošen, abstraktni podatki.Dajo značilnosti celotne populacije kot celote in so razdeljeni v zameno na:

- izračunati.Izdelani so z uporabo formule za posebne.Ki jih potrebujejo za reševanje nekaterih problemov statistične analize.

- Volume.So pridobljene kot seštevek števila celovečernih vrednosti nekaterih elementov nizu.

2) Posamezno.Ki karakterizirajo samo eno enoto skupaj ali en predmet.To je lahko, na primer, se je število zaposlenih v podjetju.

2. Razvrstitev statističnih podatkov o funkcijah, ki jih opravljajo:

1) naprej.Ti kažejo, da je lahko kakšna država pojava, ki je študiral v prihodnosti.

2) mandatov.Kažejo stanje, v katerem se pojavi podvrženi raziskave so trenutno.

3) Plan.Osredotočili so se na dejstvo, da so naloge opravljene.

3. oblika izražanja:

1) Relativna.V zvezi s temi številkami absolutne sekundarni izvedenih finančnih instrumentov.So izraziti, da je razmerje med količinskih značilnosti, v katerih statistični agregati.Izračuna tako, da se relativne kazalce absolutnih kazalnikov.Lahko jih poimenovali, in izraženo v odstotkih ali razmerjih.Relativni kazalci so razdeljeni v tri podvrste:

- strukturo;

- načrt;

- dinamika.

2) absolutna.To je prvotna oblika, ki se izraža v statistiki.Te vrednosti dobimo opis absolutne veličine pojavov jih raziskali.To je vedno imenom številko.Izraženo v absolutnih številkah v vrednosti enot, dela in naravno.

3) Povprečna.Ta oblika najpogostejših kazalnikov.Opisujejo raven tipičnih dogodkov.Ta stopnja se lahko izračuna z enim ali funkcijo, ali kombinacije statistične enote.

4. Na časovni dejavnik:

1) navora.Dajo odgovor na procese in pojave, ki se pojavljajo v gospodarstvu in družbi na določen datum.

2) Interval.Dajo odgovor na procese in pojave, ki se pojavljajo v gospodarstvu in v družbi za določeno časovno obdobje (leto ali mesec, četrtletje, itd.)

želite opisati vse kazalnike, ki uporabljajo simbole in slike v statistiki, ki uporabljajo posebne risbe - grafiko.