Kollektiv bön.

click fraud protection

Med återupplivandet av andlighet i samhället fler och fler människor vänder sig till Gud i bön, omvändelse.De flesta församlingsmedlemmar fortsätter att dominera så kallade konsument inställning till tro och andlighet, som består i det faktum att en person minns Herren i svåra stunder i livet, med den längre frågar vad han försöker ge.Trots detta är antalet personer som litar på Gud, växer stadigt, och säger, "Be, och det kommer att belöna dig ...» allt bekräftar sin sanning.

bönens kraft i tro

Tala en bön till Gud, Jungfru Maria eller ett helgon, många tror att det räcker att bön breviary eller bönbok har varit riktigt läsa, ta en donation i form av ljus, och framställningen bör beviljas.Utan att vänta på resultatet, upphör att tro på bönens, och även i ortodoxin självt.

Bön är ett kraftfullt vapen i den troende när ber uppriktigt övertygad om att hans eller hennes begäran eller överklagande kommer att höras och nöjda, även om det inte direkt, sedan efter en viss tid.Christian liknelse om vandringar av Jesus Kristus, berättar historien om det jordiska sättet Guds Son, uppmärksammar styrkan i tron ​​kristna: "... de som kom till honom ber om läkning av allvarliga sjukdomar och krämpor, Jesus först sade:" Och tro mig?Enligt din tro vara .... "Kraften i sång, är bönen riktigt bra, men storheten i hennes uppriktighet och förtroende.

uppriktig bön att förstå innebörden

ber med hänvisning till de himmelska krafterna, ofta läsa texten i bön, utan djupdykning i dess innebörd.Den djupa undertext av detta överklagande med ett sådant synsätt ofta förblir omedveten.Det hindrar den gamla slaviska språk, som gjordes alla gamla böner ortodoxa kristna.Även anpassning av texten genom det moderna språket i böner, fortsätter det att vara svårt.Fundera över innehållet inte särskilt vill, så många naivt tror att yttrandet av ett antal ord som ges redan är tillräckligt.Den troende måste förstå vad han hänvisar till Gud om vad han frågar, innan bön gemenskap med de himmelska krafter och använda den stora bön.

Effektivitet uppriktig bön

exempel på bönens, yttrade "från hjärtat" kan hittas i många kristna liknelser.I en av dem berättar om hur fiskare fångade i stormen, funnit en fristad på en avskild ö.Ön är hem för tre äldste som matades genom vilken matning natur, har en ikon av den heliga Treenigheten, och tillbad det ". De tre av er och tre av oss, förbarma dig över oss"Kollektiv bön de äldste hjälpte dem att överleva och inte att klaga.Fiskare har lärt dem att be "Fader vår", att uppmärksamma de äldste som är fel be till Herren sitt överklagande kan inte höras.Segla med en känsla av prestation fiskare plötsligt såg tre gamla män från ön kör båt på vattnet och skriker att de har glömt ord bön, be om återkallande.Skrämda fiskare sade: "Be som du ber."Word petition till Herren ska uttalas "från hjärtat" och förstå innebörden av behandlingen.

till allmänna uppfattningen om effektiviteten

Heliga Böner yttrats av enbart människan, förbättrad känsloutbrott kristen.Men Kristus sade: "... Ty där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag med dem."Budskapet är inte att bönens förbättras avsevärt när det lyfta ett fåtal personer.Jesus är i ögonblicket av bönen som en grupp människor, och med enbart bön.Men om en person kommer till sakrament Herrens formellt behandling, bland annat ber det finns en eller flera personer som uppriktigt och från hjärtat "kommer att dra" sitt budskap till Gud.I en tid präglad av bildandet av kristendomen, första gången efter Kristi uppståndelse, apostlarna saml ofta tillsammans.Vid dessa möten, bröt de bröd tillsammans be.Denna kollektiva bön förenade dem, den helige Ande som bor i var och en av dem, förenade dem till en, höjer sina ord direkt till Gud.

United Prayer ortodoxa kristna

Skriften nämner aldrig att kraften i kollektiv bön mycket talan överklagande "ensam."Skillnaden är att, tyvärr, alltför många kristna använder bön som ett sätt att få något från Gud och som en orsak till överförings behov och mänskliga behov.Kollektiv bön ger oftast människor en text hämtad från en bön bok eller breviary, möjligen en gemensam läsning av Psaltaren under perioden fastan.

skillnad mellan personlig bön kollektiv

känsla av kollektiva meddelanden konvergerar sällan att överföra personliga behov frågar.Ett undantag är bönen när människor tillfrågas innan den himmelska tron ​​en man, som hade lidit svåra test för att hjälpa kristna.Sånger, böner för den kollektiva överklagande tas från den bibliska bok ortodoxa kristna, är orden uttalas, som regel, i templet med präster.Undantagen är några speciella instruktioner som ger prästerna själva.Till exempel, när alla trogna församlingsbor blivit en enda bön för fred i landet, som för tillfället befinner sig i ett tillstånd av väpnad konflikt.

Varning heliga kyrkan

kristna troende måste lära sig själva huvudregeln följs enad bön gjort det i templet, om det inte finns några speciella instruktioner till ministrarna i kyrkan.Betydelsen av denna regel i den moderna världen är för stor.Under de senaste åren, började allt mer att visas offentligt, de så kallade "heliga" anhängare av Jesus Kristus eller jungfru Maria, som tar folk till mass böner.Många sådana evenemang med deltagande av tusentals människor använde delar av trance hypnos visade tvivelaktiga "mirakel av helande."Denna kollektiva bön kommer inte att ge bra för dem som det väcker.Hennes insatser är precis tvärtom, eftersom anställda i kyrkan hävdar att sådana handlingar är "från den onde."Hellre än att rädda sin själ, kommer man förstöra den.Frestelsen att ta hjälp från sådana charlataner för hög, men vi får inte glömma att den verkliga frälsning ortodoxa kristna i kyrkan, och det främsta vapnet för den troende - bön Kristus.

djupa innebörden av Jesus Bön Bön

erbjuder ett stort antal heliga texter för användning vid kommunikation med himmelska beskyddare och beskyddare.Specialstyrka, som många tror, ​​har en kort och lätt att komma ihåg bön Jesus Kristus.Orden i den väljs på ett sådant sätt att den person som hänvisar till Guds Son, ber honom om förlåtelse, och de förhoppningar och förbön av Jungfru Maria och helgonen.Förstå det väsentliga i sin synd, en ortodox kristen som bor i samhället, förstår att från frestelser och frestelser svårt för honom att hålla hans själ, och hålla den ren.Uppriktigt ångerfull människa, inte vågade tala direkt till Herren Gud, hänvisar han till den stora helgon om förlåtelse, överseende och förbön.Bön till Jesus Kristus och stärker stödpersonen för sin tro, vilket skyddar från Fall: "Herre Jesus Kristus, Guds Son.Förbarma dig över mig, syndare.Amen »

Förmåga att acceptera det kloka i den Allsmäktige

inte rätt att en person som tror att problemen bön brådskande omedelbart få dem befrielse, samt en som tror att hans böner omedelbartmotta begärt.Kloka män säger att Gud hör och ger inte vad personen frågar, och vad en person i detta ögonblick behöver mest.Detta visar på den stora gudomlig visdom, eftersom människor inte alltid är medvetna i sina önskningar, ofta agera på impuls och tillfälligt rusa.Gud är klok och vet vad som är bra för människan, så bara ge något som inte kommer att bidra till uppfyllandet av önskningar och uppfyller de mest akuta behoven.Böner Saints har samma effekt: mannen med tanke på vad är särskilt viktigt.

såg en gång en kinesisk resenär på ikonen stationen med en yta av Saint Nicholas.Jag porassmatrivat det ett tag och gick vidare.Några dagar senare var på ett fartyg i en storm sjönk fartyget och kineserna, jag förstår inte varför, ropade: "! Den gamle mannen från stationen, rädda mig" Visade båten, i båten satt en gråhårig gubbe, han körde till stranden resenären.Kineserna insisterade på att detta var "gubben", vars porträtt han hade sett på stationen.Förlitar sig på Guds vilja och kallar hans namn för att rädda sin egen, en man sparar därmed hans själ.