Datakurser för barn och vuxna!

protection click fraud

kunskaper och färdigheter för att arbeta i datorprogram som krävs för varje person, oavsett ålder eller status.Världen står inte still, informationsteknik går framåt med stormsteg, och vi måste ständigt utbilda sig, för att inte hamna på efterkälken.Datakurser hjälper dig att lära dig de nödvändiga program för att förbättra kvaliteten på ditt arbete, för snabb implementering av de nödvändiga verksamheten.Datakurser gör det möjligt att välja önskat program att studera och tid, kan du också välja en individ eller grupp utbildningar.Utbildningen innehåller en lista över program som kan studeras i komplexet, liksom separat.

erbjudande datakurser program:
1. Kontorsprogram (Microsoft Word, Microsoft Excel, Windows)

2. Internet

3. Fördjupad Windows

4. Advanced Microsoft Excel

5. Avancerade Microsoft Word

6. Adobe Photoshop

7. Corel Draw

8. Microsoft ACCESS

9. Microsoft Power Point

10. Microsoft Project

11. Microsoft Visio

12. Fine Reader

13. 3d max studio

14. Archicad

15. Skapa en webbplats för att marknadsföra ditt företag

16. Introduktion till programverktyg för effektiv drift och förvaltning (AutoEdit, Autotest, Tandem University, Microsoft Office)

Utbildning presenterade alla program möjligt i fjärrläge!Distansutbildning - är användningen av ny teknik för att få information på distans via Internet på jobbet, användningen av IKT för lärande, individuell tidpunkten för verksamheten, förteckningen över ämnen och tidsplan för genomförandet av kontrollpunkter i kursen.

i slutet
datakurser

detaljerade utbildningsmaterial i elektronisk form i
gåva!

VAR INTE RÄDD ATT LÄRA!Datakurser - KVALITET Utbildning är på kort tid!

kunskaper och färdigheter för att arbeta i datorprogram som krävs för varje person, oavsett ålder eller status.Världen står inte still, informationsteknik går framåt med stormsteg, och vi måste ständigt utbilda sig, för att inte hamna på efterkälken.Datakurser hjälper dig att lära dig de nödvändiga program för att förbättra kvaliteten på ditt arbete, för snabb implementering av de nödvändiga verksamheten.Datakurser gör det möjligt att välja önskat program att studera och tid, kan du också välja en individ eller grupp utbildningar.Utbildningen innehåller en lista över program som kan studeras i komplexet, liksom separat.

erbjudande datakurser program:
1. Kontorsprogram (Microsoft Word, Microsoft Excel, Windows)

2. Internet

3. Fördjupad Windows

4. Advanced Microsoft Excel

5. Fördjupad MicrosoftWord

6. Adobe Photoshop

7. Corel Draw

8. Microsoft ACCESS

9. Microsoft Power Point

10. Microsoft Project

11. Microsoft Visio

12. Fine Reader

13. 3d maxstudio

14. Archicad

15. Skapa en webbplats för att marknadsföra ditt företag

16. Introduktion till programverktyg för effektiv drift och förvaltning (AutoEdit, Autotest, Tandem University, Microsoft Office)

Utbildning presenterade alla program möjliga i avståndmode!Distansutbildning - är användningen av ny teknik för att få information på distans via Internet på jobbet, användningen av IKT för lärande, individuell tidpunkten för verksamheten, förteckningen över ämnen och tidsplan för genomförandet av kontrollpunkter i kursen.I slutet av


datakurser

detaljerade utbildningsmaterial i elektronisk form i
gåva!

VAR INTE RÄDD ATT LÄRA!Datakurser - KVALITET Utbildning är på kort tid!