Formel lönsamhet för företaget

click fraud protection

Alla företag inom ramen för den ekonomiska aktiviteten tenderar att dra nytta av deras verksamhet.Den idealiska formel för alla företag är att få så mycket intäkter och kostnader för ett minimum av resurser.

Vad används för att utvärdera?

att bedöma aktiviteten hos företaget med hjälp av olika ekonomiska och finansiella indikatorer: produktionskostnader, förhållandet produktions lönsamhet, marginal försäljning, omsättningen för fonder, kapitalrörelser, liksom många andra.För varje indikator har sin egen beräkningsmetod, till exempel för att bestämma lönsamheten i formel används lönsamhet för företaget.

produktionens lönsamhet och företagande

Termen "marginalen" har tyska rötter och betyder "avkastning."Med bedömningen av lönsamheten kan dra slutsatser om effektiviteten i användningen av medlen i bolaget.Men hur man beräknar lönsamheten?

Denna indikator mäter resultatet, som var producent för sina enhetskostnader.Det vill säga, till exempel om marginalen är 20%, fick företaget 20 rubel vinst för varje rubeln som spenderades på produktionen av varor eller tillhandahållande av tjänster.Den lägre lönsamhet, tjänar företaget mindre än en standardenhet av produktionen.Uppgifterna bekräftar tesen formel lönsamhet för företaget.

Trends kallas också lönsamheten.I själva verket är det möjligt att bestämma effektiviteten och kvaliteten på förvaltningen på företaget, beräkna lönsamheten för de viktigaste verksamheterna i företaget.Formeln för beräkning fortsätter.Om det inte finns någon rationell användning av resurser i företaget, kommer marginalen minskar.Och med effektiv och ekonomisk användning av råvaror och andra värden det kommer att växa.

Formula produktionens lönsamhet hjälper att veta lönsamhetsnivån, med vilken du kan bedöma om det är fördelaktigt att bedriva sådan verksamhet eller behöver för omställning av produktionen till en annan kanal.Med andra ord, med hjälp av matematik kan bevisa opportunism eller nackdel att göra detta eller den typen av verksamhet.

lönsamhetskalkyl formel

lönsamhet för företaget, vilket kommer att resultera i form av räntor, följande:

Rosno.= ((Rörelseresultat) / (produktionskostnader + Allmänna produktionskostnader + administrationskostnader)) * 100%,

där

 • Rörelseresultat = (inkomst av huvudsaklig verksamhet) - (produktionskostnader + Obshcheproizvodstvennyekostnader + administrationskostnader).
 • produktionskostnader - är den direkta kostnaden för att göra affärer (löne upplupna arbetstagare som är direkt involverade i produktionen, kostnaden för inköp och leverans av råvaror som förbrukas i produktionen och andra.).
 • Produktionskostnader - inkluderar energikostnader, verktyg, papper, fastighetsskötsel, löner för personal som inte är direkt relaterade till tillverkningsprocessen, men som inte finns i serviceaffärsprocesser (sekreterare, tekniker, städare, säkerhetsvakter och andra)samt övriga kostnader som inte kan hänföras till direkt.
 • Administrationskostnader - kostnader för underhåll administrativ personal, hålla möten och konferenser, uppmuntra anställda för enastående prestationer, hålla idrottsdagar och andra evenemang, resor till olika konferenser för direktörer, samt andra kostnader som företaget om organisationen av produktionsprocessen.

att se faktor är formel lönsamhet för företaget beräknas utan att multiplicera med 100%.

I princip är denna beräkning även lämplig för andra typer av kostnadseffektivitet, men med vissa ändringar.Till exempel, är lönsamheten i formel enligt följande:

RPR.= ((Vinsten från försäljning av varor) / (kostnader för produktionsvaror + Produktionskostnaderna för produktion av varor + Administrationskostnader för produktion av varor)) * 100%.

Vilken lönsamhetsnivå anses normalt?

första steget är att undersöka de grundläggande värderingar index lönsamhet.Avkastning på kärnverksamheten, formeln för beräkning av vilken framgår ovan, kan det ta många olika värden.Om förhållandet är under noll, det visar att företaget är att spendera pengar på produktion av varor eller tjänster mer än att tjäna på sin försäljning.

koefficient på 0 indikerar break-even.Detta innebär att bolaget och göra en vinst, men inte bära de ekonomiska förluster från deras verksamhet.

Om lönsamheten är högre än 0, företaget för närvarande driver i resultatet.

Tänk på att i olika delar av verksamheten har en rimlig avkastning på kärnverksamheten, den beräkningsformel som säger så.Varje bransch där du vill täcka och de risker som tillverkaren inom olika områden av sin verksamhet står inför.

Ryssland är inget undantag.De företag som är engagerade i olika aktiviteter, kan lönsamheten vara radikalt annorlunda.Det är inte alltid företaget med lägre lönsamhet blir mindre framgångsrik.Detta är ett antal orsaker som rör omsättning av kapitalet och andra funktioner i driften av företag i olika branscher.

normal lönsamhet inom byggmaterial och andra tillverknings

således i de branscher av byggmaterial, liksom de som har en hög potential för transport till andra länder, genomsnittliga marginalerna är på nästa nivå:

 • drift av olja ochgas (80-90%);
 • produktion av cementprodukter (80-85%);
 • gödselmedel (80-85%);
 • produktion och bearbetning av icke-järnmetaller (60-65%);
 • produktion av plåtprodukter (35-40%).

normal lönsamhet i banksfären

När det gäller bank- och finansinstitut följande indikatorer observeras i Ryssland:

 • clearingtjänster (65-70%);
 • servicehandeln på de finansiella marknaderna (55-60%);
 • tjänsten registrerar värdepappersmarknaden (40-45%).

normal lönsamhet konsumtionsvaror mänskliga

produktion av varor som konsumeras av befolkningen, har marginalerna:

 • tillverkning tobaksvaror (40-42%);
 • bryggning (25-30%);
 • hushållsapparater (20-25%).

Fallgropar indikator på lönsamhet

Trots att formeln lönsamhet kärnverksamhet är ganska enkel och okomplicerad, den slutliga siffran kan inte se okomplicerad.

analysmetoder av lönsamhet, det finns många som kännetecknar ett stort antal olika typer av dess parametrar.

Först och främst är det viktigt att utvärdera och jämföra försäljningsvolym de olika perioderna, samt att spåra lönsamheten i dessa perioder.Det händer ofta när en bra och lovande verksamhet blir olönsam på grund av fel metod för bedömning av den nödvändiga produktionsvolymen och försäljning av varor och tjänster.

Till exempel, tillverkaren av en produkt ville öka vinsterna för företaget, inte genom att minska produktionskostnaderna, och genom att öka produktionsvolymer.

Formula produktionens lönsamhet medan den utgång visar att lönsamheten kan sjunka avsevärt eller till och med negativ.Vad är orsaken?Många faktorer.Det finns alltid en chans att förlora marknader eller huvuddelen av deras misslyckande.Kan förvärras på grund säljarna eller bara volymen av produkter som tillverkas inte behöver på marknaden, eftersom efterfrågan är begränsad.I enkla ord, om det finns ingen att sälja produkten, varför det inte behöver producera.När det gäller överproduktion varorna kommer helt enkelt ligga i lager och hamnar.

bör också ta hänsyn till omsättningshastigheten av kapital.För det första exemplet, är det nödvändigt att analysera tiden mellan den första inköp av råvaror, och den punkt där de produkter som tillverkas för pengarna mottagits.Det kommer att vara en komplett produktionscykel.Lönsamheten för produktion av varor 1 kan vara, till exempel, 50%.Om det finns en period med hög omsättning produkter, samt en begränsad produktionsvolym, kan den faktiska vinsterna vara för små för att betala för alla driftskostnader.Det är märket för lönsamheten på 50% kan inte vittna till framgång för företaget, men kommer bara att beskriva detaljerna i industrin och produktionsmetoder.

Hur man använder indikatorn för produktionens lönsamhet?

Naturligtvis är lönsamheten en av de viktigaste indikatorerna, som kan analysera företagets resultat och att göra några slutsatser om tillverkningsprocessen.

Analysera aktiviteten hos alla företag räcker inte att veta hur man beräknar lönsamheten i sin kärnverksamhet, bör man komma ihåg, och andra indikatorer, samt olika metoder för ekonomisk forskning.Du kan inte ta bort lönsamheten för hela systemet med indikatorer som ingår.Detta finansiell stabilitet och likviditet, soliditet, etc.Dessutom är det nödvändigt att genomföra den vertikala och horisontella analys av balansräkningen, med hjälp av finansiella indikatorer, såsom omsättning av kapitalet, förflyttning av tillgångar.

Först då kan till fullo bedöma lönsamheten index, bestämma villkoren för denna nivå och hur effektivt att öka.