Calculul rentabilității întreprinderii: principalii indicatori.

Orice întreprindere trebuie să fie în mod necesar evaluate din perspective diferite și pentru scopuri diferite: pentru adoptarea anumitor decizii de management, determina gradul de atractivității investiționale și altele asemenea.Una dintre părți, de evaluare a ceea ce este obligatoriu - este eficienta.În acest scop, face analiza rentabilității și profitabilității.

întreprinderi profitabile este că acesta este evident din numele său, capacitatea sa de a fi profitabile.Conceptul de rentabilitate, la rândul său, caracterizează nivelul specific de profitabilitate.Este clar că faptul că profitabilitatea nu permite să evalueze cu exactitate eficacitatea, așa de luare a deciziilor se efectuează calculul de profitabilitate.

Orice marjele calculate, prin aceeași procedură, în curs de doar modificări minore.Aceste cifre sunt relative, prin urmare, acestea sunt definite ca un raport.Formula pentru fiecare dintre ele este o fracție, de care numărătorul este profitul, iar numitorul - indicele de rentabilitate

care face obiectul studiului.Ar trebui remarcat faptul că la calcularea rentabilității întreprinderii se poate face și de factori, dar cel mai adesea rezultatul calculelor este crescut de o sută de ori, pentru a obține rezultatul în procente.

Poate că ar trebui să se concentreze pe ceea ce marjele sunt calculate în mod frecvent.Este evident că informațiile necesare sunt preluate din forme ale situațiilor financiare.Rezultatul pe indicatori prezente toate, asa ca prima considera cele care pot fi determinate doar pe contul de profit și pierdere.Cel mai mare interes în acest caz, va reprezenta rentabilitatea vânzărilor și producției.Primul indicator este raportul dintre profit la venituri.În mod evident, el caracterizează ponderea profiturilor din cele mai mari venituri.În ceea ce privește rentabilitatea produselor, la numitor indicatorului este prețul de cost.Sensul de calcul este de a determina amploarea profit, care aduce la fiecare ruble implementat costurile de producție.

Calculul de rentabilitate ar fi incompletă fără evaluarea eficienței utilizării proprietății sale.Proprietatea a întreprinderii, după cum știți, este prezentată în activele bilanțiere.Eficacitatea utilizării proprietate este determinată prin calcularea rentabilitatea activelor ca un întreg și pentru grupurile individuale.În consecință, pentru a determina nivelul de profitabilitate necesar să împartă profitul din valoarea activelor totale (totalul bilanțului) sau valoarea activelor circulante și imobilizate.

Având în vedere profitabilitatea, nu ne-am decis asupra a ceea ce rata profitului ar trebui să fie utilizate în determinarea lor.Profitul net mai frecvent utilizate, cum a fost cea care face ca rezultatul financiar final.Cu toate acestea, în unele cazuri, recurge la calcule bazate pe alte venituri.Astfel, marja de profit poate fi calculat pe baza rentabilității vânzărilor, și a reveni la activele sunt adesea calculate pe profit înainte de impozitare.Acest lucru se datorează faptului că este necesar să se aleagă indicatorul unul care mai punct de vedere economic pentru a raportului de profit calculat.În plus, o anumită formă de profit în considerare influența unor factori, dar nu ține cont de alte mai puțin semnificative.

Asigurați-vă că pentru a păstra în vedere faptul că calculul rentabilității întreprinderii trebuie să fie completate de o analiză.Cea mai frecvent utilizate metoda de analiză sunt comparații.Rentabilitatea poate fi văzut în dinamica, față de perioadele anterioare.În plus, este logic să facă comparații cu cele ale altor companii similare sau cu valorile medii.O metodă mai sofisticată este factorul de analiză.Utilizarea sa ne permite de a estima efectul cantitativ real asupra unor indicatori ai rentabilității factori individuali și combinarea lor.