Какво е лидерство?

Тези дни всеки се опитва да се превърне в успешен и уважаван човек.За да направите това, трябва да отговарят на определени изисквания от страна на другите.Как успявате да индивиди да се установи властен олово?Понятие за лидерството са много разнообразни и заслужават отделна дискусия.На тях ще бъдат обсъдени в тази статия.

концепция за лидерство лидерство е способността да се упражни известно влияние върху всяко лице поотделно, както и за разнообразна група от физически лица, ръководен общите усилия на хората за постигане на обща цел.От социално-психологическа гледна точка това е много естествен процес, основан на въздействието на авторитетното индивидуално поведение на други членове на групата.Повлияни по този начин да се разбира като човешки действия, които правят разлика в чувства, нагласи и действия на друго лице.Има няколко начина за изпълнение на лидерство.Концепция Leadership предполагат, че ефектът може да се прояви чрез идеи, убеждаване, внушение, писмено и говоримо дума, принуда, личен авторитет, емоционална зараза, личен пример и така нататък.

Кой е лидер

съществуване като част от определена група предполага лидерство на някого.Понятие за лидерство на базата на различни теории.Какви качества са необходими за лицето, да доведе групата?Лидерът - лицето, което може да сближи хората и да ги изпрати да се постигне някаква цел.Освен това, понятието "лидер" и "цел" са неразделни един от друг.Въпреки това, за да зададете конкретна задача и системно я прилагат самостоятелно, не означава да бъде лидер.Съществен качество на всеки лидер е наличието на последователи.Основната роля на всеки лидер е способността да накараш хората да вървят след тях, ще организира необходимите подчинените взаимодействия в единна система, което би допринесло за решаването на конкретни проблеми в рамките на установените цели.С други думи, лидерът е елемент, който регламентира поведението на други хора.Един истински лидер може да бъде само лице, което е на функции, носещи аплодираните и очакваните при тази специфична група.Ето защо, "разсаждане" лидерът на една асоциация на друг, както и назначаването на върха му - получаване на неподходящи и неефективни.

Forms Leadership

концепция за лидерство предполага, че хора в общността се събират по три основни причини.Като правило, те се ръководят от желанието да получат емоционална подкрепа и да се учат на необходимата информация и да установят бизнес отношения.По този начин, на ръководството на организацията се състои от три компонента: емоционална, информационни и бизнес.Човекът, който е способен в точното време, за да се обадя на хората да си поръчате и да им напомнят на общата цел - един "ръката на групата."Такъв човек може да се нарече бизнес лидер.С него работи перфектно, той знае как да се организират нещата и да се установят необходимите бизнес контакти и взаимоотношения.Човек с голяма ерудиция и в състояние да предадат на правилната информация за другите - "обединение на ума."Тя може да се нарече информацията лидер.Един човек, който може да се осъществи връзка за съчувствие и "да се оплаче пред жилетка" - е "сърцето на групата."Такъв човек е емоционално лидер.Освен горните три вида настъпи четвъртият най-предпочитано изпълнение.Това е - един универсален лидер.Такова лице съчетава и трите компонента, но този вид лидерство е изключително рядка.

Разнообразието от понятия в изследването на предимство на някои хора за сметка на други, има три основни области: традиционни, ситуационни и нови.Исторически погледнато, най-ранните са традиционните концепции за лидерство.Според тях, за да се организира на стадиона може да бъде само един изключителен човек, надарен с уникални качества.Известни привърженици на тази теория - Edwin Gizella, Warren Бенис и Valf Stogdill.

основни понятия от лидерство в съвременния свят са базирани на традиционното.Един от тях - ситуацията теория.Тя предложи Франк Фидлер, който вярва, че човек може да открие способността на ръководството, само когато съответните обстоятелства.Общата до ситуационни и традиционния подход към изучаването на проблема е в резултат на управление на дейността в тях зависи от личните качества на лидер.Късно

създадени нови концепции за лидерство.Те включват теорията на атрибутивна (лаборант), харизматичен и новопокръстените (реформаторско) лидерство.Всички те остроумен и доста има право да съществува, но не отразява напълно явлението проучен.Въпросът все още е нерешен.Основни понятия на ръководството ще бъдат представени по-долу.

Традиционните теории

Както споменати по-горе, те са базирани на външните черти, както и личните качества на лидери, но са били отказани.Ето някои от тях:

- Концепцията на физически качества е била призната в несъстоятелност един от първите.В края на краищата, лидерът не винаги се характеризира с висок растеж, високо тегло и неуморен физическа сила.Напротив, външния му вид може да бъде много посредствен.

- Концепцията на интелигентност е базирана на вербални и оценъчни качества.Предполага се, че присъствието на тези качества осигури управленски успех.Все пак, не всеки е образован, добри обноски и услужлив човек може да доведе хората.

бихейвиорист подход

традиционната концепция за лидерство не се ограничава до двете споменати по-горе теории.Концепцията разполага лидер се отнася до тях.Тя се основава на факта, че всеки лидер трябва да притежава определен набор от психологически черти.Той трябва да притежава самочувствие, гъвкавост и остър ум, силна воля, компетентност, организационни умения, познания за човешката природа.American социолог E. Bogadusom изброени качества, които един лидер трябва да притежава: енергията, умът, лидер, способността да се предвидят, чувство за хумор, такт, силен характер.В "Ръководство за лидерство" American P. Stogdill отбелязва, че структурата на личностни черти, начело на групата трябва да бъде свързана с дейностите, целите и характеристиките на подчинените си.Въпреки това, изследването на реалните групи показва, че те могат да доведат човек, който не притежава горните качества.Едно лице е теоретично способни ръководители, понякога отнема много скромно място в организацията.

ситуационен подход

Понятие за ситуационно лидерство се появиха на базата на традиционния подход към проблема.Те предполагат, че групата може да доведе само вида на човек, който е в състояние да ръководи хора за решаване на конкретна ситуация.Той трябва да разполага с подходящ умения, характеристики, качество, знания, опит.За да се реши на различните проблеми, могат да изискват различна личност, така че ръководството в общността може да премине от един човек на друг.Бизнес лидери могат да променят информацията, и емоционално - на бизнеса и така нататък.E. Hartley разкри някои закономерности, характерни за ситуационно лидерство:

  1. Ако човек начело на група в същата ситуация, тогава той автоматично повдига шансовете да се превърне в лидер в друга.
  2. Ако човек е показал своите лидерски качества и останалата спечелил доверието, тогава той може по-късно да стане лидер и да консолидира своите водещи позиции.
  3. за възприемане на групи въз основа на стереотипи.Ако човек се превърна в лидер в една ситуация, след което тя ще го възприемат като такива в друга.
  4. За да се превърне в лидер, трябва да имате това вътрешно желание.

политическа теория

С течение на времето, има нови теории за лидерството.Един от тях избута основателите на марксизма.Те предполагат, че това явление може да се обясни от гледна точка на класовата борба.В тяхното разбиране на политически лидер - на квалифицирана, последователно и съзнателно глас за определен клас, който играе във връзка с групата, в известен смисъл официална, поддържаща роля.Марксистки теоретици са се опитали да докажат, че историята се прави от хора, но мотивите им са основани на икономическия компонент на живота на обществото.По този начин, понятието за политическо лидерство предполага доминираща роля на индивида в тясна връзка с дейността на социалните групи.В различни исторически периоди до лидера може да има различни изисквания.Теория

Съвременни концепции за лидерство

Фройд са под различно, понякога много сложна психологическа основа.Например, Зигмунд Фройд, предложен уникалният си теория за "лични и психологически качества."Анализаторът твърди, че някои хора се стремят към лидерство, тъй като те се опитват да компенсират, възникващи в юношеството или детството комплекс за малоценност.По този начин тяхната преобладаваща позиция над друго такова лице може да докаже, неетични начини, които са резултат от неврози, маниакална параноя и други психични отклонения.

загадъчна харизма

Един от най-интересните теории е концепцията за лидерство харизматичен.Тя се основава на факта, че някои хора са надарени с повече от талант, за да управлявате други хора.От гръцката дума "харизмата" се превежда като милост, божествен дар.По този начин, на изключителното качество на зрението отново, способността да се подчини на хората автоматично издигнат един такъв изключителен човек над другия.Концепцията за харизматичен лидерство предполага, че лидерът на групата е най-ярко въплъщение на ценностите на общността, която той поставя лични интереси над.Връзката с такъв лидер се основава на безгранична възхищение и му вярвам.Дейности на групата се обединиха харизматичен лидер, зависи от личността на лидера.Без него, организацията става практически нефункционално.

за разпределяне лидерство

Това понятие идва от факта, че лидерът трябва да е в състояние да анализира поведението на подчинените си и се предскаже техния отговор на определена ситуация.По време на своята дейност главата непрекъснато търси отговор на въпрос за причините за поведението на служителите.В своето търсене, като се основава на три компонента:

  1. личност.
  2. много трудова дейност.
  3. обстоятелства и организационна среда.

Така лидерът има за цел да определи причините за слабото представяне на работниците и служителите, както и правото да реагира на ситуацията.В този модел, лидерството е постоянно взаимодействие между ръководителя и обикновени работници.Ефективността на мерките, предприети за подобряване на лидера на изпълнението, определена от реакцията им подчинени.

трансформиращ подход

лидер реформатор се стреми да мотивира последователи чрез повишаване на тяхната информираност.Той подобрява образователното равнище на служителите, създава атмосфера на доверие в екипа, за да помогне на хората да се научат как да се съчетаят лични интереси с обществеността.Този модел на лидерство включва подчинени в групата на администрацията.Те не сляпо да се подчиняват на шефа, и са склонни да оценят адекватно поведението му.Концепцията за трансформиращ лидерство се основава на творчеството: лидерът последователно печели уважението и доверието на последователи, оставайки първият сред равни.

Учените имат различни отговори на въпроса за това какво е лидерството.Концепция Leadership разкрие това явление от различни гледни точки.Разглеждане на основните насоки в това отношение ще бъдат интересни и полезни за всички.