Каква е офертата?

Всеки образован човек трябва да разбере какво е търсенето и предлагането на пазара и как тези понятия влияят върху равнището на цените.Както е известно, производителите не могат да предоставят неограничено количество стоки и услуги, както потенциалните купувачи не са в състояние да консумират целия обем.С цел да се рационализира системата на пазара, като се използват показатели като офертата.Тя представлява сумата на всички продукти, доставяни за пазара на единица време или за определен период.

Анализиране, че подобно предложение следва да се вземе предвид, че тя не само отразява действителното присъствие на продуктите на пазара, но обемът на производството, които доставчикът може да достави първото искане.Настоящата икономическа и политическа ситуация в страната позволява на предприемачите да вземат решение за на кого и колко да произвеждат.Производителят на свой ред определя максималния обем на производство, на базата на аналитични данни.Специалисти правят съответните изводи въз основа на обективна закономерност, отразяваща зависимостта на офертите и цените.Действително, между тези показатели има връзка, защото всяко увеличение на цената на стоките води до увеличение на неразпределената печалба, което дава основание да се разшири бизнеса.

За да разберем това, което търсенето и предлагането, следва също така да се разбере взаимодействието на тези понятия.С увеличаване на търсенето на продукта, това е, когато купувачите са склонни да купуват повече продукти, производителите започват да се увеличи обема на превозите.Ако мислите, че на тези понятия във вид на графика, в една и съща равнина, ние получаваме две пресичащи се линии.В точката на пресичане на равновесна цена, това означава, че достигна състоянието, в което количество стоки, транспортирани, които могат да се консумират на целевата аудитория.По този начин, търсенето създава доставки, и обратно.

Сред факторите, които влияят на предложението, особено искате да подчертаете неценовите.За тези, които включват разходите за суровини за производство, степента на очакванията на данъчната тежест и инфлация.Например, увеличаване на разходите за суровини и постоянни цени за промишлени стоки до директора трябва да се намали обема на крайния продукт.Съответно, в графиката кривата на предлагането се движи наляво.Динамика Свържи се наблюдава намаление на разходите за суровини: продукцията се увеличава, и кривата се измества надясно.

Често държавни органи регулират системата за предлагането на пазара на данъчното облагане.Ако правителството реши да подкрепи развитието на една индустрия, данъчната ставка за тези дружества е намалена.Тогава предприемачът да има повече собствени средства, което позволява тя да се увеличи производството си.Тъй като не по-малко ефективен лост може да се отбележи, различни помощи и субсидии, специално предназначени за развитието или разширяването на отделните организации.

В предвид, че такова предложение, е необходимо да се проучи тази концепция по отношение на други фактори.