Либерализацията на икономиката в Русия.

В съветско време имаше планова икономика.Тогава там са паричните и стоковите отношения, но не е имало реални пазарни механизми, които регулират покупка и продажба цени, паричен поток.Не е имало баланс на ценовата конкуренция, разходите за стоки, които не се влияят от законите на търсенето и предлагането, тъй като тя е създадена въз основа на разходите и е разведен от ситуацията на световния пазар.Ето защо либерализацията на икономиката - е основната задача за прехода към пазарна капиталистическите отношения.

Значение

либерализация на икономиката - система от мерки, насочени към освобождение от ограниченията на държавен натиск върху икономиката и бизнеса.Либерализация - термин произлиза от думата "либерото", което означава в превод "свобода".По този начин, преминаването към "свободен" икономика, насочена към създаване на благоприятни условия за свободното движение на цената, оборотът на пазара на стоки и услуги.Също така, либерализация на икономиката - е да се създаде по-отворен пазар, прозрачна, с

лоялната конкуренция.

процес на либерализация в икономиките в преход

предимно счита разработването на пазарни институции и да ги прехвърляте на капиталистическите икономически принципи.Либерализация - политиката на състоянието на икономиката и икономическото развитие, който обхваща всички аспекти на обществото.Тя включва премахването на държавния монопол върху формирането на дейността на националната икономика и предприятията, намаляване на държавните и общински контрол върху валутните операции, пълното премахване на разпределението на ресурси от централните власти, отварянето на всички възможности за развитие на пазарите на други подчинява икономиката.Става въпрос за развитието на специфични структури в сектори, където монопола на държавата е най-мощният.Либерализацията на икономиката в Русия и в много други страни от ОНД вървят в тази посока, и в тази светлина е необходимо да го разгледа.Не трябва да има процес на премахване на различни ограничения, премахване на бариерите, които пречат на свободния достъп до различни пазари и усложняват конкурса.

Връзка с

либерализация на икономиката - процес, който не засяга собствеността на стопанска дейност в публичния сектор, но силно се насърчава образуването на нови обекти, които са в състояние да създаде активна конкурентна среда.Като цяло, развитието на "свободна" икономика е в три основни области.

  1. Най-важната отправна точка е освобождаването на либерализирането на ценообразуването регламент за централните органи.
  2. Свободната търговия за всички физически и юридически лица.
  3. най-сложните и най-дълбоката точка е либерализацията на подчиняването на цялостната дейност на производствените изисквания на пазара, това е идеалния модел на регулация от страна на баланса на търсенето и предлагането.

«Освобождаване" цени

Всички от горните трансформацията радикално промениха цялата система на пазарните отношения и икономическото начин на мислене и живот, водят до редица противоречия и проблеми в обществото.Първо, икономическата либерализация - процес на "отдаване под наем отидете" на цените, което води до рязко покачване и това е естествен начин да се започне процес на намаляване на доходите на населението, намаляване на жизнения стандарт, промяна на цялата структура на пазара на потребителски отношения, и други подобни.В икономическата теория съществуват два основни варианта за "освобождаване" цена "шок" едномерна и постепенен постепенно.Въпреки това, либерализацията на икономиката - тя винаги е смесен процес, който в различни моменти от постно към един или друг вид.Има определен модел: по-слабо развитите пазарни отношения в рамките на държавата, толкова по-малко ефективни ще са на пътя на "шоковата терапия".

Възможни конфликти

за либерализация на икономиката - тя винаги е много остри противоречия в производството и социалната сфера.Много компании, които оперират в Оръжие и сфера с акцент върху държавните поръчки, губят възможността да продават своите продукти.Много предприятия в пазарната икономика не могат да бъдат конкурентоспособни и ще фалират, и последващото им ликвидация.Трудности при продажбите могат да доведат до проблеми, свързани с обществените поръчки и суровини, а именно, в действителност, поставя под въпрос съществуването и функционирането на компании, фирми, фабрики и предприятия като такива.Намалена търсене от населението значително се отразява на състоянието на производителите, които вече не е лесно.The бедственото положение може да е производство, което осигурява субсидии и стимули от страна на правителството, на първо място се отнася до селското стопанство и селските сектор.Въвеждането на "свободна" икономика до голяма степен може да противоречи на установените стереотипи и манталитет, които генерират провала на процеса на движение от широките маси от населението.Тя е с такива предизвикателства пред президента на Руската федерация Владимир Владимирович Путин.Либерализация на икономиката - процесът на многопластов и изключително сложен, за да се постигне някои от първоначалните цели е трудно дори и в средносрочен план.

последици от политиката на "отдалечаване" на свободните пазарни цени и

либерализацията на отношенията в икономическо отношение между двете страни - естествено следствие от вътрешни икономически процеси в рамките на една-единствена държава.Либерализация на икономиката - е създаването на пазарни механизми в тясната връзка между пазарите на различни държави, образувани в единен пазар външно икономическо пространство.Оттук и значението и правоотношенията и адекватно регулиране на отношенията между държавите.Либерализацията на външната търговия могат да се разширят възможностите за подпомагане на прехода от планова икономика, което значително ускорява решаването на сложни проблеми, за да се постигне "свободен" пазар.Основните предимства включват необходимостта от засилване на капацитета на влизане в страната на чуждестранни инвестиции от различни институции, премахване на външноикономическите връзки на централизирана, отстраняване и премахване на всички ограничения върху вноса (премахването на обезщетения, помощи, такси и лицензи), максималната ликвидността и конвертируемост.