Комуникация в Организации

изгради добър бизнес е достатъчно трудно.Фактът, че е необходимо не само да се избере посоката на бизнеса, за да направи правилните инвестиции, за да се регистрирате, и така нататък, но също така и да организира нещата така, че служителите могат нормално да си взаимодействат един с друг, с цел разпространяване на необходимата информация.

Communications организация Управление - е въпрос, който всеки лидер трябва да научат въжета.Днес той се обръща много внимание.Конкуренцията на пазара е много голяма, и следователно могат да оцелеят само най-организираните предприятия.

Communications в организацията

Какво искаш да кажеш?На методите за предаване на информация.Вероятно, не е необходимо да отидете в мислене за това как важно ефективност за нормалното функциониране на компанията, тъй като тя е толкова очевидно.

Видове комуникация в организацията е различна.Ако сте приели структурната и йерархична критерия за делене, че е необходимо да се каже, че те са вертикално или хоризонтално.Хоризонтална, свързани с обмена на информация на същото ниво - това е, хората, които заемат сходни позиции, които предоставят една на друга информация, необходима за нормалното функциониране на предприятието.Какво е вертикалната комуникация в организацията?Това взаимодействие подчинените и надзорни органи.Тук всичко се основава на предаването на доклади за напредъка, които дават задачи, предложения, обяснения, жалби и така нататък.

в управлението излъчват междуличностна комуникация.В този случай, е необходимо темите са били в пряка комуникация контакт.Междуличностно общуване е свързано с определени субективни пречки.Често те са резултат от неприятелски отношения между страните, за да комуникират един с друг.Също така не забравяйте, че всички хора виждат една и съща информация по различни начини.Не става въпрос само за семантичните пречки, но и емоционално отношението на хората към тези или други проблеми.

степен на формализация - друг критерий за разделяне.Това е стандартизацията на връзката между получателите и комуникатори.В организации те са склонни да се ръководи от приетите стандарти, наредби, правила, наредби.Спазването на всичко това води до факта, че компанията работи безпроблемно и дисциплината е на високо ниво.Разбира се, на официална комуникация в организация създаде бариери между служителите, но ползите от тях са наистина страхотни.Имайте предвид, че днес някои съвременни компании се опитват да ги опрости.

възможно и неформално общуване в рамките на организацията.Най-често те са насочени към задоволяване на потребностите на индивиди или социални групи.Неформалните мрежи са най-вече йерархични по своя характер, и може да са хоризонтални и вертикални.

комуникация в организацията също е невербално и вербално.Вербална, от своя страна, се разделя на по-нататъшно устно и писмено.

ефективна комуникация зависи от вътрешната структура на предприятието, от хората, които притежават високи позиции в него.Системата на уведомяване и предаване на информация трябва да работи безотказно.Защо има проблеми?Причините за това са разнообразни.Те могат да бъдат свързани с факта, че служителите не са заинтересовани да изпълняват служебните си задължения най-ефективно и по този начин прехвърлянето на информация, за да се получи.

Communication Management - това е нещо, с което днес се опитва да разреши някои въпроси за комуникация в организацията.Да, наистина успехът може да бъде постигнат само чрез специфични знания, методи и техники.В съвременния мениджър - човек, който наистина знае как да организирате работния процес.