Използването на маркетинга в предприятието, доставчиците на услуги,

Популярност търговия на тези дни е разбираемо: глобалната криза на свръхпроизводството и конкуренция за вниманието на потребителя стана повсеместен и общи за почти всички пазари.Чрез правилното използване на маркетингови инструменти и рекламни компании, работещи пазарни лидери в състояние да поддържат ефективно търсене на приемливо ниво.Въпреки това, дори и те, мулти-милион долара корпорации понякога се оказват досадни грешки в политиката на маркетинга и продажбите, намаляване на тяхната конкурентоспособност по отношение на други участници на пазара.Какво да говорим за средни и малки бизнес, който не разполага с допълнителни пари, нито желанието да се прилага по отношение на консултантски фирми и агенции за скъпи услуги за развиване на пазарни проучвания, изчисляване на стратегически модели финансовото развитие и други аналитични инструменти.Собствениците на малки и средни фирми, които обикновено разчитат изцяло на собствената си интуиция, не вярвайки съветите на външни консултанти, а като пълно доверие в нейната компетентност по отношение на текущите пазарни условия.В същото време, всеки пазар на стоки и услуги е толкова сложна в своята разбиране на много качествени и количествени параметри, характеризиращи това, че го възприемат без професионални статистически инструменти са често използвани от маркетингови агенции, е доста трудно.Част от собствениците на организации в недоверието на пазарни проучвания и изчисления може да се разбира: самата дисциплина на маркетинга се основава на редица допускания и изводи често са опровергани от много експерти и практически опит.Въпреки това, за да отрекат напълно предимствата от използването на маркетинговите инструменти на практика, и изглежда неуместно, тъй като те често са доказали своята ефективност и подпомагане на развитието на балансирана и правилна стратегия за развитие на компанията на пазара.

опит да се използва маркетингови инструменти за разработване на стратегии за насърчаване на услугите на фирмата, като например Бюрото на преводачески услуги на пръв поглед изглежда неподходящо.Преводачески услуги на пазара, по принцип, може да се нарече по-скоро специфична, поради своята ограниченост и трудностите при установяване на критерии за качество.Ценообразуване в този сегмент е доминиращ фактор в търсенето, който се формира на базата на цена и качество, както и на всички други пазари на стоки и услуги.Въпреки това, ако обикновено не се срещат на определението за цената на проблемите на пазара на услугите за превод, тогава качеството е малко по-различна - тя е на пазара на преводи, както се казва, е относително понятие.В действителност се оказва, че трансфери, за една и съща цена може да се различават значително по езикова структура, стил и присъствие на правописни и пунктуационни грешки.От стандартната превод на изрази и изречения от руски на чужд език не съществува, качеството, така превод може да се счита, и може да се сравни само въз основа на експертни оценки.Разбира се, на пазара на преводачески всеки град обикновено работи на някои от най-реномираните службите и на качеството на превода може да доведе до по-малко съмнение, поради което е основен елемент в ценообразуването и маркетингова стратегия за целия пазар превод може да се разглежда, е репутацията.За завземането й от малка преводаческа агенция също ще помогне маркетингови инструменти.Първо, трябва да настроите цените, предлагани услуги за превод според избраната стратегия на промоция.Така, че е възможно да се коригира цената на преводи към спад в сравнение с конкурентите, използвайте стратегията на пазара с минимални разходи.Друг начин да изразиш себе си е, напротив, развитието на високо ниво предложения и маркетинг най-високо качество преводачески услуги на по-висока цена.Ако първият метод е по-изгодно в краткосрочен план, а вторият може да бъде финансово успешни в дългосрочен план, ако бюрото ще бъде в състояние да потвърди доминираха качеството на преводите с квалифицирано изпълнение на задачи.Каквото и маркетинговата стратегия не би избрал една организация работи в сектора на услугите, важно е, че тя е предназначена не само въз основа на емпирични изследвания на консултанти по маркетинг, но и въз основа на практическия опит на персонала, който ще продължи да изпълнява тази стратегия в практиката.