Правомощията на Конституционния съд на Руската федерация.

Конституционния съд на Руската федерация, според много експерти - това е един от основните органи по отношение на състоянието на политическата стабилност и качеството на управление.Интересно е да се разгледа неговата структура, компетентност и кръг от правомощия.Какви са източниците на правото управлява всеки един от тези аспекти?Какви са характеристиките на съдиите от Конституционния съд?

Определяне

Какво е определението на звука на Конституционния съд?Валидни източници, от които можем да предприемем необходимите език могат да бъдат ефективни правни актове.Много адвокати предпочитат, например, да се основават на съответните разпоредби на Федералния конституционен закон.Според текста в източник смята орган, признат от конституционното преглед, която е независима и самоуправляваща се.

Както можем да видим, определението звучи достатъчно проста.В някои случаи учи например е посочена като Федералния конституционен съд на Руската федерация, но това е, строго погледнато, това не е съвсем вярно.Съответните източници на правото е дефиницията на разследвани орган отсъства.

основен източник на правото, според която работи в Конституционния съд - от руската конституция, основния закон на държавата.Според орган я разглежда отнася до върховните федерални власти.На основните правомощия на Конституционния съд - преразглеждане на съдебните дела, свързани с анализа на законите и други нормативни актове, като за спазването на основния закон на страната, както и неговото тълкуване на съответното решение на спорове.Определяне на Конституционния съд също е дадена в съответната федералния закон.

съдебна структура, мандатност

Смятан орган осъществява дейността си в рамките на двете камари.Първите са 10 съдии във втория - 9. Придобиване на всяка обособена позиция и се извършва съгласно разпоредбите.Сред адвокатите са казали: мандатът на Конституционния съд на Руската федерация по отношение на функционирането на камерите в същия състав - три години.Тази гледна точка съответства на позицията на член 20 от Федералния закон за регулиране на дейността на органа.Въпреки това, не съществува изискване, че съдиите трябва да бъдат променени в същото време.Освен това, нито един от законите не отразява условията, при които този орган може да прекрати дейността.Следователно, можем да кажем, че мандатът на Конституционния съд на закона на Руската федерация руския не се ограничава.

съдии в Конституционния съд се назначават от горната камара на Федералното събрание на държавния глава.Дейностите могат да носят, докато не достигнат възраст от 70 години.Това правило обаче не се отнася до председателя на Конференцията на страните.Този служител трябва да бъде одобрено от председателя на Съвета на федерацията на Русия и избира измежду съдии.Мандатът на тази позиция - 6 години.При подобни условия, да бъде назначен заместник-председател на Конституционния съд.

Конституционният съд също така работим и персонал.Те образуват една единица на Конституционния съд, което е основната структура на Секретариата.Служители на Конституционния съд осъществява поддръжка работата на Съда по отношение на нюансите на организационна, аналитични посоки, информация и справки подкрепа и помощ на съдиите в тяхната работа.

своите функции на Конституционния съд провежда в Санкт Петербург.Тази среща може да се проведе, ако този орган смята, че е необходимо, във всеки друг град.Представителство на Конституционния съд е отворен и в Москва.Той е отговорен, по-специално, на взаимодействието на Конституционния съд с други органи в столицата.

цел и работата на съдиите

помисли аспекта, свързани с назначаването и работата на съдиите от Конституционния съд на Руската федерация, по-подробно.Статии в изследваната орган на властта могат да вземат руски гражданин, който се обърна на 40 години, притежаващ диплома за средно образование в адвокатската професия.Минимална старшинство в професията - 15 години.Конституционните съдии се назначават от Руската федерация, както отбелязахме по-горе, на Съвета на Федерацията.Това се постига чрез тайни сенатори глас.За да може човек да бъде назначен съдия от Конституционния съд, това е достатъчно, за да наберете с обикновено мнозинство.След изборите, председателят на Съвета на федерацията носи избран за съдия заклет инча

дейности на руските граждани в съответните позиции в Конституционния съд е несъвместимо с редица други дейности - като например работа като заместник на Федералното събрание и други законодателни органи.Вие не можете да заемат обществени или социални дейности, свързани с позицията, за да се включат в бизнеса и друга работа, която може да бъде нещо, което да попречи на изпълнението на основните функции за работа.Въпреки това, съдиите от Конституционния съд могат да преподават, учат наука или творчество.

Кой може да се обжалва пред Конституционния съд?

Интеракт с Конституционния съд може да бъде граждани, държавни органи или организации от искането, жалбата или петицията.Като цяло, в основата на руския Конституционен съд реши да започне производството, може да е сигурно дали определен регламент основния закон на Русия.В жалбата, молбата или искането до Конституционния съд на Руската федерация трябва да направи текста на правния акт, които трябва да бъдат проверени за конституционосъобразност.За да участвате в изслушването може да призове свидетели и експерти.

Правно действие на решенията на Конференцията на страните решения

на орган са задължителни за федералните и регионалните органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, граждани, организации и обществени сдружения, включително на държавния глава.По този начин, нито една от темите на социално-политическите процеси няма право да издава насоки относно Конституционния съд.Тъй като правомощията на Конституционния съд предполага, обхващащи непосредствените интереси на държавата, по отношение на орган, има определени гаранции за независимост.Дейността му се считат орган може да упражнява, като финансовата, организационната и финансовата самостоятелност от други институции на властта, с изменението, че паричното обезпечение на съдиите за сметка на бюджета.

Конституционния съд и други органи

в Конституционния съд на Руската федерация, а също и да си взаимодействат с други висши власти: на президента, на Държавната дума, Съвета на федерацията и на правителството.Те назначават постоянни представители в този случай, които са пряко ангажирани в съдебното производство и да отнеме известно положение на висящите дела.

Така, експертите твърдят, че институциите на конституционното право в Русия не са само от компетентен съд, но също така и всички основни структури на политическата власт.Въпреки това, участие в срещи, тези органи нямат право да обмислят съдии по делото, не е под налягане.

Специфика компетенции

Според модела, който образува Руската конституционното право, Конституционния съд на Руската федерация има компетентност, по-нататък "свързани".Какво означава това?Просто включва правомощия на Конституционния съд може да се реализира само ако исканията от темите на политическите процеси, предвидени в основния закон на държавата.По този начин, този орган не е оправомощен да се занимава с дела, основани по инициатива на неговите държави-съдии.Въпреки това, този вид правомощия на Конституционния съд може да се извърши в рамките на ангажимента на законодателна инициатива.Така че това е записано в основния закон на страната в 104-та на статията си.

специфичност на решенията, взети от Конституционния съд

какви функции се характеризират с решението на Конституционния съд?На първо място, ние се отбележи, че решението, както и сключването на този орган се публикуват непосредствено след приемането им от Конституционния съд в официалните публикации.По отношение на правното властта, притежавана от всяко решение на Конституционния съд, следва да се отбележи, че те не са предмет на обжалване.Не са открити потвърждения от други действия на правителството, за да получите на Конституционния съд не трябва.Ако, например, Конституционният съд прие решение за признаване на нормативен акт противоречи на основния закон на държавата, повтаря приемането му не може да бъде средство за заобикаляне на решението.Подходящи източници на правото губят своята правна сила.

Така че, ние научихме важни аспекти: спецификата на такъв орган, Конституционния съд на Руската федерация, от състава.Органът на съда, и по-специално тяхното изпълнение - това е следващият обект на внимание.

правомощия на Конституционния съд: тълкуване на Конституцията

Кои са основните правомощия на Конституционния съд?За тези, които по-специално до тълкуването на Основния закон, това е, и обяснение за смисъла на текста, съдържащ се в него, с цел ясно на всички участници на социално-политически процес на възприемане на съответните разпоредби.Също така, тълкуване на Конституцията на Руската федерация от съда за целите на правилното пристъп на правните норми на основния закон на реалността, като се премахват неясноти.

Този вид власт до Конституционния съд, извършена в съответствие с искането на други висши федерални структури на властта и политическите институции на RF дисциплини.Интерпретацията на основния закон на страната е с най-правна сила по отношение на всички действия, свързани с юридическата практика.

Проверка на наредби за спазването на Конституцията

Какви са другите ключови правомощията на съдиите от Конституционния съд?За тези, които включват разпоредби за проверка за спазването на основния закон на държавата.Подходяща формулировка предоставят ползването този орган като орган включва, по-специално, от Закона за Конституционния съд на Руската федерация.Възможна причина за изучаване на определени правила и норми за съответствие с основен източник за правата на държавните може да бъде запитвания или оплаквания от страна на властите, други съдове, както и руските граждани.

предмети, които могат да образуват юридически факт, следвани производството в Конституционния съд, в случая на публични органи, може да бъде председател на Съвета на федерацията на Русия, на Държавната дума, правителството, на Всевишния и върховните Арбитражните съдилища и политическите институции в руските региони,

закони корелация и правата и свободите на гражданите на Руската федерация

Като част от разглеждането на молби и жалби, свързани с определянето на Съда на конституционността на правни актове, често изучавани прецедентите, свързани с възможно нарушение на законодателството на Руската федерация, гарантирани права и свободи.Консултирайте се счита за орган може гражданите, които смятат, че техните интереси са нарушени поради някои от текстовете в закона.Конституционният съд в този случай не следва да проучи обстоятелствата, които потвърждават факта на нарушаване на човешките права и свободи.Неговите правомощия може да бъде свързана единствено с цел да се проучи нормативния акт за съответствие с основния закон.

Конституционния съд и импийчмънт на президента

Above ние се отбележи, че институциите на конституционното право в Русия са представени заедно със структурите на висшето съдебната власт, но, според някои експерти, също така всички други държавни органи на Руската федерация.Въпреки това, на съответните политически институции могат да имат не само право, по отношение на участието в конституционния процес, но и задължения и отговорности.В отговор на съответните нарушения - и сред правомощията на разглеждания случай.

Конституционния съд може да участва в процеса на импийчмънт на президента - процедурите, свързани с идентификацията на факта на държавна измяна или всяко друго престъпление, извършено от държавния глава.Този вид овластяване предполага, че органът, преди да ни дава заключение относно правилността на механизма, по който президентът на Руската федерация в нищо обвиняемия.Конституционният съд не определя колко е сериозно нарушение, извършено от председателя, като се има предвид по-скоро процесуалния аспект.Ние изучаваме степента, до коригиране на Държавната Дума и на Върховния съд на Руската федерация обвини държавния глава.Съответното искане до Конституционния съд, могат да образуват Съвета на Федерацията.

спорове за електроцентрали компетенции

изучаващи правомощията на Конституционния съд, за кратко ги разгледа, можем да обръщат внимание и на следните аспекти на този орган - разрешаването на спорове, свързани с определянето на компетентността на някои политически институции.Факт е, че в някои случаи между федералното и регионално ниво, може да има различия.В Закона за Конституционния съд на Руската федерация позволява на компетентните органи да съдействат за решаване на споровете.Правото да се прилага по отношение на Конституционния съд на Руската федерация има някаква власт.Пълен списък на политическите институции, изброени в 125-та статия от Конституцията на Руската федерация.

Други правомощия

Тези основни правомощия на Конституционния съд, разбира се, допълнени от много други.Например, причината за евентуална жалба до Конституционния съд на Руската федерация може да стане въпрос, свързан със спазването на основния закон на държавата, на договор, който не е влязъл в сила.С подходящо искане до Конституционния съд, може да обжалва на президента, на Федералното събрание на Руската федерация, правителството на Русия, на Върховния съд или на политическите структури на RF дисциплини.В случай на такъв вид е възможно, ако международен договор трябва да бъде ратифициран от Държавната дума, или ако заявителят е заподозрян, че разпоредбите в документа не могат да бъдат изпълнени в Руската федерация, поради неспазване на разпоредбите на Конституцията на Русия.

Конституционния съд също е упълномощен да разглежда всички искания съдове случаи на предполагаемо несъответствие на правните актове, прилагани в рамките на конкретни случаи, основният закон на Руската федерация.Правомощията на Конституционния съд включва разглеждането на дела, свързани с изучаването на предмета на конституционността на източниците на правото, прието от държавните органи, както и споразуменията, сключени между различните политически актьори.

Организация пробен

Заседанията на Конституционния съд се провеждат под ръководството на председателя на органа.Този служител внася за разглеждане от съдиите, свързани въпроси.Правомощия на председателя на Конституционния съд на Руската федерация също така да включват взаимодействие счита орган с други политически структури и обществени организации.Това официално работи, издаване на заповеди и инструкции.

въпроси и въпроси се разглеждат от Конституционния съд на Руската федерация в колегиален начин.Това решение се прави само онези съдии, които са пряко ангажирани в изслушванията.Се произнася този орган може само когато срещата присъстваха най-малко две трети от общия брой на съдиите.

дела са на Конституционния съд, като правило, по открит формат.Но дори и ако дадена среща на изискванията на закона, се проведе при закрити врати, всички решения се публикуват.Разглеждане на съдебните дела, извършени в устната формат.Конституционният съд разглежда обясненията на страните, експертизи, свидетели, проверяват документите.Ние считаме, че случаят непрекъснато.Паузите са взети за останалата част от съдиите и са необходими за по-нататъшното продължаване на срещите на процедурите.