Депозити от банки в Казахстан.

Икономика

на Казахстан в момента е в състояние на растеж.Експертите прогнозират по-нататъшен растеж и качеството на живот в Казахстан.Поради това, по този начин да печелите допълнително пари като депозит може да бъде много подходяща и интересна.

Депозити

банки в банковата система на Казахстан е добре развит у нас, така че клиентите могат да намерят огромна маса от предложения за депозитите.В каква валута да поставите фондове?Анализирайки обяви за финансовите институции, можете да намерите опции в национална валута тенге, руски рубли, щатски долари и евро.

Имайте предвид, че в държавата има такъв огромен брой банки, като например в Украйна, но от финансовата система на страната е само печели.В края на 2014 г. са били валидни лицензи на 21 банки.

тенге депозити

Нека разгледаме първите опциите в националната валута казахски.Например, депозити "Halyk банка на Казахстан".Приносът на "Halyk - универсална" може да бъде поставен на 9 или 12 месеца.Когато пускат през първите три тримесечия на скоростта ще бъде 9,5% годишно.Ако искате да се сложи парите за една година, вие ще получите, когато затворите сметката за приходите и разходите в размер на 10%.Минимален депозит 75 000 тенге.Може би завършване.Vyplachivatsya лихва при падежа.

За тези, които обичат да получават месечен доход може да бъде интересна версия на "People - пенсиониране".Срок на депозита - от 6 до 12 месеца.Лихвеният процент е същият като в предишната версия (стандартен за Казахстан), но предвижда капитализация на лихвата, така че можете да печелите повече от 10% годишно (около 10.5-10.6%).

доларови депозити

депозити в долари казахстанските банки също са атрактивни за тези, които искат да спасят парите си и все още се правят добри пари.Bank "RBC" предлага чуждестранна валута депозит "за бъдещето."Какво е интересно?Минималният депозит е $ 100.Сложете парите може да бъде за срок от 1 до 3 години.Базирайки се на високата степен на надеждност на банковата система, такива дългосрочни депозити са много популярни сред населението.Лихвеният процент от 3% годишно.Банката предоставя възможност за попълване на вноската за периода, както и да тегли средства до определено ниво, без да губи начислената лихва.

банка "Алфа" също приема депозити в долари.Лихвеният процент, съгласно условията на приноса на "Алфа-напредък", зависи от периода, за който клиентът поставя своите средства.Парите могат да бъдат пуснати на 12, 18, 24 месеца.Скоростта варира от 2.3 до 3% годишно.Съгласно условията на капитализирането на лихви се случва.Първоначално плащане е само $ 100.

депозити в рубли

Благоприятни банкови депозити в рубли Казахстан интереси на хиляди клиенти.Ние ще задоволи любопитството си.Вземете една и съща "Alpha-напредък", си версия на рублата.Може би най-лихвен процент от 3% годишно, не е толкова много повече, но ако целта на вноската не е спечелил като спестяване на пари, тя е идеална.

Какво друго е интересно на пазара казахски?Казахстанския клон на "ВТБ" предлага депозит "Спестявания".Чрез неговите условия, клиентът може да получи лихва на месечна база.Срочен депозит твърде висока (от 3 месеца до 3 години).Колкото по-дълго лъжа парите в сметката, клиентът ще получи повече приходи (от 1.5 до 3% годишно).При условие, за капитализиране на лихвата.

Euro - чудесна възможност за доходи

същата банкова ви позволява да поставите депозит в евро.Всички условия съвпадат с опцията на рублата."Азия Кредитна Банка" е разработила принос към "Многовалутна".Можете да поставите фондове изключително за 24 месеца с 2.5 годишно.Предимството на приноса, който всеки момент той може да бъде превърната в друга валута.Минималната сума за настаняване - 600 евро.Лихвата се изчислява на месечна база с добавянето на тях до размера на депозита.

Заключение

Депозити от банки в Казахстан - това е много печеливши възможности за поставяне на собствения капитал.