Задължения поради травма и последиците от тези действия

вреди могат да бъдат причинени от един човек на друг, както и юридическо лице.Тя може да бъде както физическо, така и имущество.В такава ситуация има лице, което е претърпяло увреждане, жертвата и лицето, което е причинило вредата, е вероятно, на ответника, тъй като тези случаи са разгледани в съда, гражданска или наказателна.Първото нещо, което трябва да знаете в случай на задължения поради контузия - може да се окажете в съда.Отчаяни ситуации едва ли може да се нарече, не е краят на живота, но проблемът.

Винаги има определени условия за установяване на обстоятелствата по делото, а след това трябва да има:

 • наличие на причинените вреди.
 • докаже неправомерни действия на този, който е причинил вредата.
 • Communications и причините между поведението причинени вреди и щети.

посегателства може да се дължи на субективни права на човека.Те включват: правото на собственост, здраве, чест, достойнство, живот и т.н. Г. Трябва да знаете, че ако признат за виновен, задълженията поради контузия включват неговото погасяване, без значение кой е бил ощетен,.физическо или юридическо лице.

Освобождаване

Ако е доказано обратното, това е, че вредата не е по негова вина, причинил вредата, да бъдат изхвърлени щети.Може да има и други обстоятелства разкриват.Например, вредите, причинени по искане на жертвата, ако действията са законни и морални устои на обществото не са против него, както последвано от освобождаването на задължението поради контузия.

също съществува в правния мир на концепцията за абсолютна необходимост и самозащита, но след това има редица условия, които трябва да бъдат изпълнени.За самозащита не трябва да се превишава, и спешната необходимост предполага отсъствие на други начини за премахване на заплахата.

vskroyutsya Също така, ако обстоятелствата, при които е доказано, че пострадалият сам е виновен за възникне ситуация, в която отговорността поради контузия, а също така да причини вреда ще бъде освободен от задълженията в пълно (или частично).

неимуществени вреди

за моралните опасности, на правото на мнение се отклонява.Както и в съдебната практика и теоретични изследвания не съществува единна гледна точка.В случаи, свързани с неимуществени вреди по отношение на юридически лица, следва да се отбележи, че те не се разглеждат от Арбитражния съд на основание, че вредата от този вид могат да се прилагат само по отношение на физическо лице, но не и юридически.Мотивирани от факта, че неимуществените вреди - това психическо страдание, като юридическо лице, което не може да пострада.

задължения, произтичащи от нараняване на

1. Пълното възстановяване на щетите, необходими, но винаги да взема предвид следните обстоятелства:

 • компании условията, при които съществува висок риск на труд, и да се компенсират вредите, причинени на работника или служителя от техниявина.Трябва да знаете, че има давностен срок за вземанията - една година.
 • недееспособни лица не носи отговорност за закона, за да отговаря на този, който се грижи за него.
 • Court сравнява имотното състояние на участниците в събитията и може да направи положително решение за обезщетение за вреди, дори ако освобождаването на виновната страна от извършване на разходи.
 • застраховка (или липсата на такова) оказва влияние върху размера на обезщетението.
 • пострадало лице се разглежда от съда по отношение на социалния статус.

видове задължения поради контузия

Повредите могат да бъдат причинени:

 • публични органи.
 • малолетен или недееспособен човек.
 • В резултат на дейности, свързани с експлоатацията на повишена опасност.

Видове повреди, причинени от определени обстоятелства, които са групирани в общи линии, без които те просто не могат да се случат.