עורך דין בית הספר.

click fraud protection

הנטייה המשפטית - הוא חלק מהנורמה המשפטית, אשר חושפת את המהות של כללי התנהגות, והוא מציין, מבהיר כיצד יכול וצריך לעשות נושא במצב נתון.לפיכך, הנטייה של, מצד אחד, מסדירה את הזכויות וחובות של אנשים הנכנסים לכל מערכת יחסים, ומצד שני - מייצגת את עצם השלטון ונורמות של התנהגות, זה המטרה של הנורמה.כלל נטיית

של החוק יכול להיות מנוסח בדרכים שונות, בהתאם לתוכן והיעד של המעשה הנורמטיבי.במדע משפטי כולל שיטות כגון: נטייה פשוטה

  • - התייחסות לכלל התנהגות;נטיית תיאורי
  • - יש מצוינות תכונות המהותיות של התנהגות, כללים, תקנות;התייחסות
  • מתייחסת לנטייה אינה כפופה לה ולהוראות האחרות של החוק;אירועים מזג
  • מתייחס כפוף לתקנות הרלוונטיות של המצב.כלל נטיית

של החוק יש, עבודה, משפחה, זכויות במקרקעין אזרחיות וקודים.הם זמינים יצאו ולהסדיר את הזכויות וחובות בין הצדדים משפטיים.לדוגמא, אם יש שני צדדים הגיעו למסקנה הסכם משכון, הנטייה מציינת כי אם החייב או האדם שאליו החייב מצויינים, הטווח לא מחזיר את החוב, יש למלווה הזכות להחזיק בהתחייבותו, כל עוד שהחוב אינו נתון;אם תקופת ההמתנה שנקבעה פגה, יש מלווה הזכות להשאיר פיקדון ב.חובותיו של החייב, על פי הנטיות, הם לביצוע התחייבויותיהם למלווה.נטיות סוגי

נטיות

  1. פשוטה ומורכב.נטייה פשוטה - שלטון שדורש סוג מסוים של התנהגות (הורים נדרשים לתמוך כספית ולחנך את ילדיהם לרובם).המתחם מציע מספר אפשרויות להתנהגות באותו המצב.בתורו, מחולק לנטיות אלטרנטיביות מורכבות מצטברות.
  2. בהתאם למידת נטיות ודאות לחלוטין מסוים (הנטייה הפשוטה הזה), ביחס למסוים (מורכב), קשה-חלופי בטוח,.
  3. בהתאם לשיטה של ​​הצגה, הנטיות של עיצוב חיצוני גם מחולקות לפשוטות ולכלול התנהגויות, אבל לא לחשוף אותם, ותיאורים.נטיית תיאורים - תיאור מפורט של התכונות החשובות של התנהגות חוקית או בלתי חוקית.מבנה

של נורמה המשפטית

כחלק מהנורמות המשפטיות, הנטייה קשורה קשר הדוק עם ההשערה והסנקציה.תחת ההשערה מתייחס לתנאים שבם הכללים חלים ונאכפים.כך, החוק הפלילי, בחלק הכללי שלה מציין את הגיל שבו אדם מתחיל לשאת באחריות פלילית.מדע משפטי סנקציות

הוא העונש, הגודל וסוגה.לכל סנקציה הנטיות שלו.כל מאמר של קוד אישור מכיל אחד או יותר.דרכם, החוק מעריך את ההיקף וחומרה של העבירות שבצעו.הסנקציה שהיא הקריטריון העיקרי שבו מקובצים ומסווגים פשעים ועבירות.סנקציות נטיות

כמו גם מחולקות לבטוחות לחלוטין, ביחס לחלופה מסוימת.זה תלוי במידת הוודאות של כללים משפטיים.יש סנקציות מצטברות, המאפשרות השימוש בו זמני של צעדים ראשוניים ומשניים של חשיפה.כתגובה למצב בעובדות ובתופעות של עבירות של נורמות משפטיות, סנקציות וכדי שהופנה לגופי צדק, כמו גם אזרחים וגופים משפטיים.

בגלל זה הוא חשוב לא רק הנציגים של החוק וסדר, אלא גם אזרחים מן השורה לדעת את הנורמות המשפטיות ומעשים, כדי להבין אותם כדי למנוע הפרות בשוגג ולא נעשה בכוונה.