מושגי היסוד של משפט ותודעה מודרנית

click fraud protection

חוק שתייה כנורמות משפטיות להיות אחרי, הבנה שזה תלוי בפרטים של החברה הלאומית, הסביבה החברתית בה הוא חי, החינוך המשפטי לפחות ברוב חבריה.מושגי היסוד של המשפט לשקף את זה.

אין זה סוד כי הכבוד לזכותו של שומרי החוק, ויותר במדינות שתרבותיות, היסטורית ומוסרית, מסורות אתניות המבוססים על אישור הנורמות של שלטון החוק כבסיס ללהיות היציבות פנימית וחיצונית.רמת החיים במדינות אלה היא גבוהה למדי, המצב הכלכלי יציב והחברה עצמה כראוי מחזיקה מודעות משפטיות וחוקיות, היא מודע היטב לזכויותיהם וחובותיהם, היא מסוגל להגן ראשון ושנייה מציינת.מושגי

יסוד של החוק המבוססים על תחומים כגון זכות לזכות נורמטיבית, מוסרית והנכון של סוציולוגי.כללי רגולציה

סיווג

  1. .זוהי מערכת של נורמות משפטיות, אשר פורסמו על ידי המדינה.זה כללים אלה ומגן ושולט שהם כיבדו אזרחים, ולהעניש את הפרה שלהם.למעשה, במקרה זה יכול להיות בין החוק לבין החוק להשוות.כלומרבחשיבה המשפטית הנורמטיבית זה טוען כי חוק וחקיקה - הוא אחד ואותו הדבר.במקרה זה החוק כסוג של מערכת של נורמות והחוק כצורה המשפטית אינו שונה בטבע, לא במהות, אלא רק באופן רשמי.הפסיקה
  2. .מגדיר את המושג לאזור זה הוא התזה של "פעולה נכונה".כלומרכאן שווה לסדר מסוים בחברה.המערכת המשפטית פועלת כחלק מהמשפט.אבל בעצמו קשור לחוק הקיים במערכת של יחסים חברתיים.והחוק קבוע או לגנות את היחסים אלה בתוך המשפחה בלבד, יחסיו של האזרח עם הממשלה, את מערכת היחסים המשפטיות לקניין, שכבר קיימות, שפותח מבחינה היסטורית ולעבור כמה שינויים תחת ההשפעה של זמן ותנאי חיים חדשים.
  3. חוק מוסרי.מושגים מודרניים של החוק אומרים שצדק לא צריך להיות מבוססים רק על עקרונות משפטיים, אלא גם על מוסר.אז זה יהיה בתנאי צדק לאזרחים.לכן, החוק והמוסר צריך להיות באחדות מוצקה.לפיכך, מושג זה קשור לזכות לצדק, חקיקה.יתר על כן, אם צדק אינו קשור לחוק, להפסיק להגיב אמות מידה משפטיות ודרישות, זה יהפוך להיפוכו.אמות מידה מוסריות ואת הרעיון של צדק צריכים להיות הבסיס של החוק.המושגים הבסיסיים של דוגמא החוק של ההיתוך הזה של הזכות המוסרית ומשפטית לשקול את החוקה, קיים כמעט בכל מדינה, כמו גם ההצהרה על זכויות אדם, שברגעי השיא של הערכים המשפטיים ומוסריים האוניברסליים.השלים וקונקרטי הצהרת מסמך אחר - האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות והפוליטיות.מסמכים אלה והתיקונים השונים שהוכנסו בו לספק כמעט כל אזרח של כל מדינה בהגנה על חופש והכבוד אישיים לערכי מוסר אוניברסלי מוכרים.מושגי

יסוד של החוק הם תחת יסוד המטריאליסטית.שמרקס, אנגלס ולנין הסבירו את היווצרות המדינה באמצעות הסיבות חברתיות-הכלכליות.התאוריה המטריאליסטית של החוק מבוסס על העובדה שהמדינה החליפה יחסים וארגונים שבטיים.ולא היה תקין נפוץ לשנות הרגלים.מערכת מדינה - שלב טבעי חדש של התפתחות החברה.והוא נועד החוק על מנת להבטיח שיש סדר.