הרעיון של חברה האזרחית, חברה אזרחית, פונקציה

חברת

אזרחית - תופעה שנחקרה באופן פעיל על ידי מדענים בתחומים שונים - כלכלה, סוציולוגיה, חוק.ועדיין אין הבנה משותפת של מהותו.מה הם המושגים שיסבירו מה היא חברה אזרחית?המושג, העקרונות, המבנה שלו - איך הם מתפרשים על ידי חוקרים?הגדרת

של החברה האזרחית היבט הראשון

שאנחנו מסתכלים - הגדרת המונח בשאלה.ישנן גישות רבות להגדרה של חברה אזרחית מה (מושג, מבנה, סימניו).יש המושג שהוצע על ידי מדענים ופילוסופים של העת העתיקה וימי ביניים, יש תאוריה של סוציולוגים וכלכלנים של 19-20 מאות שנים, יש לו רעיונות מודרניים.

גם אם אנחנו מנסים לחקור מה מהווה חברה אזרחית במובן המודרני, מתמודד שוב עם הרבה פרשנויות של תופעה זו, אשר יכולה להיות מאוד שונה.לכן, בהתחשב בפרשנות זו של הטווח בשאלה זו או, יש צורך להבין שאף אחד מנקודות המבט אינו יכול להיחשב כמוכר בדרך כלל, אפילו בחוגים מדעיים צרים.זה פשוט גרסה של חוקרים פרטיים.חברת

של אנשים חופשיים

בהתאם לאחד המושגים הנפוצים של חברה האזרחית צריכה להיות מובנת כאיגוד של אנשים חופשיים.בהיבט של המרכיב הכלכלי של זה אומר שכולם כלול במבנה החברה, - הבעלים.זה תלוי בכמות עבודה אישית השקעה, ידע ומיומנויות יכולות להגדיל את כמות נכסיה ולהיפטר מהם על פי שיקול דעתה.האדם בחברה האזרחית החופשית המודרנית לבחור במקצועו, מקום מגוריו, בונה את יחסי משפחה.

היבט נוסף של חירות אדם - פוליטי.אדם רשאי לאצול את הסמכות ורשות מנהלית במסגרת מנגנונים דמוקרטיים, להשתתף בבחירות עצמו, לארגן את השלטון מקומי, לקיים פעילות חברתית.כמו כן, בהיבט של חופש ביטוי בבזכותו של האזרח לבחור את ההעדפות הפוליטיות, להיות חלק ממפלגות ועמותות אחרות אלה או.ההיבט חברתי

של חירות אדם בחברה מודרנית בא לידי ביטוי בעובדה שאין לאף אחד הזכות לכפות עליו מודל של התנהגות.הוא הנחה את האתיקה האישית תקבע איך להתנהג במערכות יחסים עם אנשים אחרים.היבט זה של חופש הוא השלים על ידי הנוכחות של הזדמנות להביע את דעתם בפומבי - בפגישות, בתקשורת.אינטרסים הדדיים

שימוש ערוצים אלה או אחרים להביע את האינטרס שלהם, אדם בחברה האזרחית המודרנית באותו הזמן חייב לקחת בחשבון את האינטרסים של אנשים אחרים.במובן זה, את החופש שלו מוגבל שבו סדרי העדיפויות המושפעות של אחרים.אחד קריטריונים לבגרות של חברה הוא שכל המשתתפים היו מודעים לעובדה שיש להם זכויות לא רק, אלא גם חובות (אשר נגזרים ישירות מהם).מכלול דיאלקטי

למעשה, בפעם הראשונה במונח מושג "חברה האזרחית", מבנה, סימנים לכך הוכנסו למחזור ציבור גיאורג וילהלם פרידריך הגל, בספרו "הפילוסופיה של משפט".הפילוסוף הגרמני הגדול נחשב כי חברה אזרחית - הוא שילוב דיאלקטים של יחסים שונים - משפחתי, חברתי, כמו גם אלה שבמדינה משתתפת.בהתאם למושגים של הגל, חברה - היא הסביבה, אשר היא קבוצה של דרישות.מרכיבים מרכזיים נוספים הם הדת, מדינה, החוק, משפחה, תרבותה, ואלמנטים אחרים.חברה אזרחית על פי הגל - אחת מהרמות הגבוהות ביותר של התפתחות אנושית.אנשים שלא dorosshih תרבותי לפני ש, הם קהילה פראית, בלתי מפותחת.

במושג של הגל הקרוב ביותר לחברה הבורגנית הקלסית המעשים האזרחיים.האלמנט המרכזי של חברה בתאוריה זו - אדם, פעילותו מכוונת למימוש צרכי שונים.ניואנסים חשובים הרעיון שאנשים יכולים להשיג את המטרות שלה רק אם את האינטראקציה עם אנשים אחרים.

קרל מרקס הוסיף ההוראה של קטגוריות הכלכליות של הגל, שיחסיו בעיקר תעשייתיים, כמו גם רכיבים כגון בסיס ומבנה היו מבוססות.מושג זה היה במידה רבה מנהיגות סובייטית למדעי חברה בית ספר.על הבסיס שלה, היא הוקמה עקרונות של כלכלה פוליטית, התפשטו בברית המועצות בקהילה המדעית.

לבנות קומוניזם מושג

של חברה האזרחית, את המבנה של חברה האזרחית בפרשנות הקומוניסטית הם מעניינים בכך שהם לא הניחו להם תפקיד משמעותי של הגורם הכלכלי בהבנתו הקפיטליסטית.העובדה היא שעם היווצרות מתאימה נעלמה רכוש פרטי, וכן את האפשרות של יישום אדם סדר עדיפויות אישיות במידה רבה תלויה בצורך לבצע את העקרונות ואמות המידה שנקבעו ברמת המדינה.תיאורית

של אי-התערבות בהתאם לאחד הפירושים המודרניים, צריכה להיות מובנת חברה אזרחית כמדיום, העוסק בפיתוח באופן עצמאי מהמדינה ולסבול מההפרעות מהצד שלו.התאוריה בכללותו היא קרובה למה שאנחנו נחשבים בתחילת המאמר, שבו הקריטריונים העיקריים לקיומה של חברה לטובת חירות אדם.עם זאת, פרשנות זו, אשר נקבעה על ידי מה היא חברה אזרחית, המושג, מבנה, סימנים יש לו קונוטציה כלכלית מובהקת.

זה המצב של חברה מאפשר לגופים לפעול באופן עצמאי בציפייה שהם יהיו מסוגלים לספק לעצמם, כגון פתיחת עסק או מקבלים מקצוע דרש כדי למצוא עבודה לאחר מכן ללא כל בעיות.בתורו, בחברות שבן אנשים אינם מסוגלים לשמור על הכדאיות הכלכלית שלהם, בלי מדינה חזקה לא יכולה לעשות.אבל אם החברה מוכנה לעשות עסקים וללמוד, אז כוח עשוי להיות מוגבל להתערבות מינימאלית בתקשורת הרלוונטית, כגון רגולציה חקיקה של אזורים כלכליים מרכזיים באינטרסים של האזרחים.מושג

עדיפות

עניין האישי של חברה האזרחית, את המבנה של החברה האזרחית בתיאוריות מודרניות לעתים קרובות בתוספת רעיונות על מה הוא ייחודי לבני האדם לאינטראקציה עם אנשים אחרים, בעיקר בגלל אינטרס עצמי.אבל המנגנון הזה הוא יוצא דופן בכך שלא ניתן לעשות את סדר העדיפויות של הפרט (בדמיון זה עם הרעיון של התאוריה של הגל) ללא תקשורת עם אחרים.

מה היא חברה האזרחית ברוסיה?כדי לענות על שאלה זו, חוקרים מנסים רבים, אבל זה לא עושה הרבה יותר קל מאשר לנסח הגדרה אוניברסלית של מה שהחברה באופן כללי.יש פרשנויות רבות של המודל הרוסי של חברה האזרחית.לתת תשובה ברורה לחוקרים בפרט לא קל אם כי, משום שרוסיה ש-- מדינה שהיא בפרק זמן קצר יחסית של הזמן השתנתה כמה תצורות חברתיות: האימפריה בחברה מתחילה להשתלט על המבטא בורגנית, מאוחר יותר הם הוחלפו על ידי המודל הסוציאליסטי של תקשורת, לאחר קריסתה של ברית המועצות זכו גישות הניאו-ליברלי דחיפותפיתוח הכלכלה והחברה.

של החברה האזרחית

למדנו אחד הפירושים של "החברה האזרחית" הטווח (המושג, המהות).המבנה של התופעה החברתית הרלוונטית - אנו מעוניינים בהיבט הבא.בדיוק כמו במקרה של ההגדרה של מה חברה אזרחית, על המבנה שלו, אנו יכולים לומר כי יש מספר רב של אפשרויות להבנתה, ייצגה בקהילה המדעית ומומחה.מבנה

- שילוב של האלמנטים המרכיבים את החברה האזרחית.הם צפויים, למרות שוני אפשרי בדרך כלל אינטראקציה בעמידה באיזון הנדרש כדי להבטיח את יציבותה של החברה ופיתוחה.

שקלנו את התאוריה כי חירות אדם - הקריטריון העיקרי שעליו נבנה הרעיון של חברה האזרחית.המבנה של החברה האזרחית, שהוא מורכב - נושאים שגם ניתן לראות במתאם עם הרעיון שלמדנו.כלומר, ניתן ללמוד את המרכיבים של האלמנטים של חברה באמצעות פעילותם הכרוכה בשמירה על קריטריונים עיקריים - הערובה לחופש אנושי.מושג

של חברה האזרחית, את המבנה של חברה האזרחית - תופעה שניתן ללמוד במגוון של גישות מדעיות.סוציולוגים מודרניים רבים מעדיפים להדגיש ארבעה יסודות עיקריים היוצרים את מבנה החברה.שקול את מהותם.אלמנט הראשון

של חברה האזרחית, אם אתה מבין את הפרשנויות בשאלה - הוא מערכת חברתית.זה סביבה שבה אנשים מתקשרים אחד עם השני, להביע, ביד אחת, את האינטרסים שלהם, לממש את זכויותיהם, ומצד שני - לשלב אותם עם סדרי העדיפויות של אנשים אחרים ולבצע את התחייבויות שנקבעו בתקנים שונות.

במערכות חברתיות יכולה להיות מיושם מערכת יחסים שונות מאוד, אך החוקרים מאמינים משפחת מפתח אחד.בין האינטראקציה תמריצים העיקריים בין אנשים - רצונם למצוא מישהו שאיתו אתה יכול לבנות משפחה.גורם נוסף חשוב של תקשורת של פרטים בחברה - צורך אובייקטיבי להם לתקשר.אדם, על פי נקודת המבט המשותפת - זה אדם חברתי על ידי הטבע.הוא קשה לחיות לבד.

אלמנט שני של חברה האזרחית - המערכת הכלכלית.מוסדות המרכיבים אותו מהווים את הבסיס של חברת ההחייאה.כחלק מהמערכת הכלכלית כאדם מבין את האינטרסים שלהם מראש את הצרכים ואסיסטים, במידת האפשר או צורך, על מנת להבטיח את סדרי העדיפויות של אחרים.

קבלת עבודה, אזרח, מצד האחד, היא עושה בגלל הצורך של חיים לפרנס את עצמם ובני משפחותיהם, ומצד שני - עוזרים המעסיק שלך לפתח, לעשות רווח.בין המרכיבים העיקריים של המערכת הכלכלית של חברה האזרחית מודרנית - יחסי קניין.אדם עשוי להחזיק משהו, להחליף משהו, למכור, לקנות, וברוב המקרים זה קשור למימוש הצרכים אישיים או משפחתיים.

אלמנט שלישי של חברה אזרחית מודרנית - מערכת פוליטית ומשפטית.זה סט של מוסדות שדרכו הניהול של יחידות המדינה ומקומיות יותר מנהלית - הנושאים של הפדרציה, אם אנחנו מדברים על רוסיה, עיריות.המערכת הפוליטית מבטיחה יציבות וריבונותה של חברה.ההעדר או החולשה של מוסדות מדינה, בדרך כלל מלווה בירידה באיכות של תקשורת החברתית.עם זאת, כמה יציב תהיה המערכת הפוליטית ומשפטית, חברה מגדירה את עצמו באמצעות בחירות והארגון של צורות שונות של שלטון עצמי.

האלמנט הרביעי של חברה אזרחית מודרנית - היא המערכת הרוחנית ותרבותית.זה יכול להיחשב אחד החשוב ביותר במונחים של היציבות של החברה וההמשכיות ההיסטורית של ערכי המפתח שלה, שהוא אחד הקריטריונים העיקריים ליציבותה של חברה.מרכיב רוחני ותרבותי של תקשורת החברתית יכול לשחק תפקיד חיוני, כאשר, לדוגמא, בתחום הכלכלי או פוליטי יש משברים.זה גם ערכים חברתיים ראויים מסוגלים לתת הדרכה על המנגנונים של בניית אינטראקציה מאוזנת של אנשים בסביבה שבה רובם נוטים לפעול בעיקר על בסיס האינטרסים שלהם.

אלה הם דוגמאות של מושגים, לפיה ניתן לקבוע על ידי הרעיון של חברה האזרחית, את המבנה של חברה האזרחית.כפי שציינו קודם לכן במאמר זה, יש פרשנויות רבות בנוגע לנושא.לכן, הפרשנות שניתנה על ידינו - זה רק גרסה, אבל שים לב הגיוני למדי ומשקפים את הפרטים של כל תקשורת הבניין בחברות מודרניות.פונקציות

של החברה האזרחית

בדקנו מה הוא הבין בפרשנויות שונות של חברה האזרחית (מושג, מבנה).הפונקציות של הקטגוריה הרלוונטית - ההיבט המעניין הבא שלנו.שוב, יש לומר כי יש מספר רב של תאוריות שונות על המאפיינים של כל אחד מהמחקר של חברה.

על אחת מהן, החברה האזרחית היא אחראית ליישום המוצלח של אדם סדר עדיפויות, הכישרונות, המקצועות שלה.אנשים תמיד משהו לשאוף אליו.ואם החברה האזרחית תתרום לרצונות שלהם, אז זה אומר שהמוסד החברתי המקביל פועל כרגיל.חוקרים רבים

מנסים לענות על השאלה מה היא חברה אזרחית ואת תפקידיו, הגיע למסקנה שהסביבה - תנאי הכרחי לפיתוחה של המדינה.אם החברה אינה עומדת בקריטריונים הנדרשים של קיימות, וכוח פוליטי בקרוב איבד את היכולת לפתור את המשימות שהוטלו עליו.במובן זה, המדינה והחברה מאופיינות בתלות הדדית, האחד משלים את השני.

פרשנות אחרת למונח מצביעה על כך שהתפקיד העיקרי של חברה - הוא להגן על האינטרסים של אזרחים.אנשים צריכים להרגיש בטוח שהמשאבים העומדים לרשותם למימוש הצרכים אישיים לא ייעלמו כתוצאה מהרצון של נושאים אחרים, אשר עלול להתרחש באמצעות התערבות ישירה בחייו הפרטיים.

איך היא חברה האזרחית

היבט חשוב נוסף שעשויים להיחשב לאחר שבחנו את המושג להסביר מה חברה אזרחית (מושג, מבנה), - היווצרותה של חברה.תחת השפעה של כמה גורמים המיוצר בינונית מתאימה של אינטראקציה אנושית?חוקרי

להבחין הרשימה שלהם הבאה:

  • כלכלי;
  • משפטי;טכנולוגית
  • ;
  • תרבותי.

כלומר, עם ההתפתחות של כל אחד מהתחומים שנבחרו לפתח מנגנונים בחברה, שבו אנשים מתחילים אינטראקציה, יצירת מערכת המבוססת על מערכות יחסים שונות.

אז למדנו את הרעיון הבסיסי, שבו מדענים בחשבון כי חברה אזרחית (מושג, מבנה, פונקציות) שזה בחזון של המלומדים הקלאסיים, חסידי דעות קומוניסטיות, מומחים מודרניים.ראינו כי התופעה בשאלה - הגורם להיווצרות של דיונים פעילים.אם ננסה לסכם את מה שהחברה האזרחית (מושג, מבנה, תפקוד), בקצרה, אפשר לאפיין את התופעה הזאת באופן הבא: סביבה שבה אנשים מונעים על ידי, רצון ציבור אינטרס עצמי ציוני דרך רוחניות, תרבותי ו, ליישם תקשורת שונות לצורךלהגן על האינטרסים שלהם, כמו גם להבטיח את יציבותה של המערכת הפוליטית וחברתית.