פשעים נגד חיים ובריאות.

עבירת

תחת החוק הפלילי נקראת התנהגות פסולה אשמה מהווה סכנה לציבור ואסורה על פי חוק תחת איום של סנקציות.סימני

של פשעים הנובעים מהרעיון הוא סכנה לציבור, אשמה, אי-חוקיות ואחריות פלילית.מעשים המסוכנים ביותר

פגיעה באדם הם פשעים נגד חיים ובריאות.האחריות לעבירות מסוג זה תלוי בחומרה והטבע.במאמר זה אנו מסתכל על ההגדרה של פשעים אלה, סיווגם ואת ההבדלים ביניהם.קטגוריות

של פשעי

פשעי

נגד חיים ובריאות, כמו גם סוגים אחרים של עבירות ניתן לחלק על פי המידה והטבע של סכנה לציבור למספר קטגוריות (קבוצות): 1. כוח משיכה קטנה

.

2. מרכזי.

3. רציני וחמור מאוד.מעשים בלתי חוקיים

כובד קטין הם מעשים פסולים בכוונה תחילה או ברשלנות.למאסר עונש פעולות כאלה לתקופה שאינה עולה על הרוח של שנים.קטגוריה מעשי

של חומרה מתונה כוללים מעשים מכוונים ומחויבים של רשלנות.עבורם סיפק מאסר שלא יעלה על חמש שנים.העונש על העבירה של רשלנות, אינו עולה על תקופה של שנתיים מאסר.מעשים אלימים

מתאפיינים בהפרה מכוונת של החוק.העונש עליהם מסופק בצורה של מאסר לתקופה שאינו עולה על עשר שנים.פשע חמור

מהווה מעשה מכוון סנקציות לאשר מסופקות בצורה של מאסר לתקופה שלמעלה מעשר שנים.פשעים וסימני מצרכים

כל מיני מעשים, כוללים פשעים נגד חיים ובריאות, יש להם הרכב.אם אין לפחות אחד מארבעת יסודותיה של העבירה, התיק הפלילי הוא לא מתרגש.או שהוא נסגר.תחת המבנה מתייחס לקיומו של הפשע של סימפטומים סובייקטיביים ואובייקטיביים.הם קובעים איך הפרה של סכנה לציבור.טענה של עבירה פלילית נחלקת לסוגים:

1. האובייקט וצדו (צד חיצוני של העבירה).

2. נושא וצדו (הצד הפנימי של העבירה).אובייקט

- משהו שפוגע בתוקף, כי הוא מעשה הפוגע.מחוץ לפשע מאופיין בהופעות.לדוגמא, כמעשה בלתי חוקי, שגרם לתופעות, וכן הלאה. ד הנושא הוא אדם שביצע עבירה פלילית, ותכונותיו (גיל, גובה, מיקום וכן הלאה. ד).הצד הפנימי של הפשע מעיד על קיומו או היעדריו של כוונה, מניע, מטרה.אנחנו יכולים לומר שזה מאפיין את הפעילות הנפשית של הנושא.מושג

של פשעים נגד החיים

זה כולל את כל צורות קיפוח של חיים, כמו גם גרימת מוות ברשלנות, והסתה להתאבדות.רצח

הוא מעשה פסול מכוון, מוות הכרוך של אדם אחר.אובייקט

במקרה זה הוא חיי האדם כמדינה ביולוגית מסוימת של האורגניזם.בפועל, תחילת החיים הוא רגע לידה.סיום הפעילות הביולוגית של העובר לפני הלידה בגלל האלימות נחשב כפגיעת עבירת גרימת.סוגי

של פשעים נגד החיים

כל רצח הוא תמיד מקור לסכנה לאדם.לכן, כל הפשעים כאלה מחולקים לקטגוריות בהתאם לרמה של סכנה חברתית לכמה מינים.

1. הריגה.אין נסיבות שלהחמיר אשמה.

2. צורות מוסמכות של קיפוח חיי אדם (אם קיימים נסיבות מחמירות).

3. תרכובות מועדפות של רצח (עם נסיבות מקלים).

כל הפשעים נגד חיים אינם נחשב רצח אם ביצע ברשלנות.אחרי הכל, אם הפעולות של הנושא אינה מופיעות לכוונה עקיפה או ישירה של מעשים בלתי חוקיים.תכונת

מה הם המאפיינים של פשעים נגד חיים?פעולות הפוגעות בחיי אדם, כוללים כל מיני סוגים של רצח.זה חל גם על ההסתה להתאבדות, וגרימת מוות ברשלנות.רצח הוא גרימת מוות, שהוא מחויב בכוונה ישירה.מאפייני

של פשעים נגד חיים מתחילים עם ההגדרה של האובייקט.הוא תמיד חייו של האדם שנגדו מעשה בלתי חוקי (כמדינה ביולוגית מסוימת).מחוץ לפשע בא לידי ביטוי בסכנה הציבורית והשיג תוצאות - מותו של הקורבן.הנושא - האדם בזמן הרצח, האונס או, למשל, השוד, השיג את גיל ארבעה עשר, ובמקרים אחרים - שש עשרה.האלמנטים הבודדים של פשע, אחריות פלילית מתחילה בגיל שמונה עשר.בתוך המעשה בלתי חוקי הוא אך ורק צורה מכוונת של אשמה.זה נקבע בנוכחות כוונה ישירה או עקיפה.יוצאים מן הכלל מקרים של גרימת מוות ברשלנות.

עבירות מעשים בלתי חוקיים

פגיעה כרוכה בוצעו נגד בריאותו של אדם אחר.הם מסוכנים מבחינה חברתית, אסורים לפי החוק הפלילי.הם פוגעים בביטחונם של בריאותם של אנשים שביחס אליו מעשה פלילי שביצע.בריאות - מצב אנושי פיסיולוגי טבעי מאופיין בחוסר פגמים ומחלות שלו.תכונת

מה שמאפיין את פשעים נגד בריאות ציבור?מה במקרה זה היא בריאות האדם שבגינו בוצע המעשה?כפי שאתם יודעים - האובייקט.מבחוץ, הפשע בא לידי ביטוי בפעולה (מעשה או מחדל) של סכנה הציבורית שגרמה להתרחשות של פגיעה על ידי פיזי, ביולוגית, פסיכולוגית, כימי והשפעות מכאניות.הנושא מבצע מעשה האדם הוא לא מתחת לגיל שישה עשר שנים, פרט להתחייבות בארבע עשר שנים, כאשר הוא נגרם על ידי פגיעה חמורה או חמורה מאוד.בצד הסובייקטיבי של הפשע הוא צורה מכוונת של אשמה.יוצא מן הכלל הוא כאשר אדם נפגע ברשלנות.סוגי

לשקול פשעים נגד בריאות.מעשים הפוגעים באדם אחר, יכולים להיות מסווגים על פי הקריטריון של סכנה לשלושה סוגים: פגיעה גופנית 1.

.

2. נזק מתון.

3. התואר הכבד של פגיעה.

בהתאם לאופן שבו בוצע מעשה פשעים נגד בריאות נחלקת לכמה סוגים: נזק

1. לקריטריון של סכנה.

2. העבירות שאינן אלימות, אבל מסכן את המדינה הנורמלית של אדם אחר.

3. עינויים ומכות.מתאפיין בשימוש חוזר ונשנה של אלימות.

4. מעשים מסכנים את בריאות וחיי אדם.עונש

לפשעי

ברור כי לכל הפעולות בלתי חוקיות לשלם.פשעים מזיקים לבריאות, לשאת באחריות פלילית.זה נקבע בהתאם לחומרת המעשה.אחריות לפשעים נגד בריאות יכולה להיות, למשל, בצורה של עבודה משובחת, חובה.כמו כן, פושעים נענשים על ידי הגבלת חירות או המטרה של עבודת כליאה.לדוגמא, את העונש על מכות, מחייב, או עבודה מתקנת, כמו גם המעצר.לחקיקה פלילית וירוס כשל חיסוני אנושית מספק למאסר.למעט במקרים של זיהום עקב ביצועים לא נאותים של חובות מקצועיים שהוקצו לו.עונש

לרצח מוקצה בצורה של הגבלה או שלילת חירות.יוצאים מן הכלל הם הפשעים שבוצעו ברשלנות.

עכשיו אנחנו יודעים שכגון פשעים נגד חיים ובריאות, ומה הם ההבדלים ביניהם.