צורות של שותפות בפשע: המושג וסוגים

הפלילי כל מדינה כוללת הפרשות ספציפיות על מה "צורה של שותפות בפשע."יש מושג זה מאפיינים, סוגים שלה ומאפיינים.בואו ננסה להבין את זה.

צורות של שותפות בפשע: הרעיון ודמויות

אז, מה כוונה במונח מוצעת?כל השתתפות מכוונת משותפת של שני אנשים או יותר בביצוע פשע.באופן טבעי, גורם זה מגדיל את הסכנה של המעשה, ולכן, זה נסיבות מחמירות.כמו כן יש להבין שכל אחד מהשותפים מביא תרומה שונה לחלוטין לפשע ועונש כל כך כל אחד מהם מקבל בודד לחלוטין, בהתאם לתפקיד ואשמתה.יש לייחס הסימפטומים סובייקטיביים העיקריים לעובדה שההשתתפות בפשע מוכרת רק אם היו לי השותפים יותר מ -2, וכל אחד מהם הגיע לגיל מסוים, המופע של שבו אדם יכול להיות נידון לאחריות פלילית.אל תשכחו שטופס זה מוכר רק פעולות מכוונות.פשעים שבוצעו על ידי רשלנות, העבירה לא יכולה להיות שותף.צורות

של שותפות בפשע: סוגי

חוק העונשין מכירים 4 סוגים של שותפים: המארגן, יוזם, שחקן ושותף.הבה נבחן כל אחד מהם בנפרד.מוציא לפועל הוא אדם שעבר עבירה ישירות בעצמו לבד או עם שותפים אחרים.אולי יש יותר, והפונקציה והתפקיד של כל אחד היא גם שונה.שותף - איש ש" עוזר "עם ייעוץ, הדרכה, ויכול להבטיח להסתיר את עקבות פשע או כלי רצח.מובן כי שותף הוא אדם שסייע לביצוע פשע, בין אם בזמן שלו, אבל לא לאחר השלמתו.לפיכך, האדם שלא היה מעורב בפעילות בלתי חוקית ישירות.צורה נוספת - היא המסית.תחת מושג זה מתייחס לאדם שהוביל את ההנהלה ליישם את התכנית.מסית וכן שותף אינו משתתף באופן ישיר בכל פעולה, זה רק שולח שחקן, כסוג של "זרוע אידיאולוגית 'מדעתו.ההופעה אחרונה - היא המארגן.מה הם המאפיינים של צורה זו?פשעים שבוצעו בשותפות, חייבים להיות היוזם שלה.הוא המארגן: הוא מפנה, יוצר ומארגן קבוצות וקהילות, ובכך מעורבים זה באחרים.ככלל, נתון זה הוא מסוכן ביותר.יש סיווג אחר: שותפות בפשע - ארגון פשע וביצוע התפקידים שונים (התפקיד והוצגו לעיל) וsoispolnitelstvo כאשר כל התפקידים שווים.

סה"כ

הפלילי של המדינה יש במבנה שלה מאמר נפרד על הנושאים שכבר תוארו לעיל.צורות של שותפות בפשע - סוג של אלימות גבול, שבו בצעו את המעשים נוראים.