סוגים של תהליכים פוליטיים.

פיתוח

של כל מדינה - תהליך שיכול להיות מורכב ממרכיבים רבים ושונים.היא כרוכה בהחלטה על ידי הרשויות למשימות השונות, בהשתתפות מגוון רחב של נושאים.ניתן לומר את אותו הדבר על אחד ההיבטים של בניין אומה - הפיתוח של המערכת הפוליטית.כמו כן הוא מובנה בתהליך.איך מאפייניה?

מהו התהליך הפוליטי?

לחקור את הרעיון של התהליך המדיני.מה יכול להיות ההגדרה שלה?במדע הרוסי וככזה הוא רצף של אירועים, תופעות ותהליכים המאפיינים את מערכת היחסים בין השחקנים השונים - אנשים, ארגונים, ממשלות - בפוליטיקה.

תהליך הנצפים יכול להתקיים ברמות שונות ובתחומים שונים של חיים חברתיים.לדוגמא, זה עשוי להצביע על מערכת המדינה כל תקשורת בין גורמים בתוך אותה הרשות, או, שנערכה ברמה העירונית, אזורית או פדרלית.מושג

של התהליך המדיני עשוי להיות כרוך בפרשנות רחבה למדי של המונח הרלוונטי.בנוסף, כל אחד מפירושיו יכול להיות ההיווצרות של קטגוריה נפרדת במסגרת התופעה.יש בכך סוגים שונים של תהליכים פוליטיים שיכול להיות מאופיין על ידי שוני ניכר ביניהם.שקול בתכונה זו בפירוט רב יותר.תהליכים פוליטיים

סיווג

על מנת לחקור את סוגי תהליכים פוליטיים, זה ראשון דרוש כדי לקבוע את הסיבות אפשריות לסיווגה של התופעה.מה קריטריונים יכול להיות מיושם כאן?

בגישת המדע רוסית נפוצה, שבו ניתן לחלק את התהליך המדיני למדיניות פנים והחוץ - תלוי מה המהות של בעלי עניין מרכזיים המשפיעות על מסלולו באופן ישיר.

סיבה נוספת לסיווגו של התהליך המדיני - ההתייחסות שלהם לרצון או בשליטה.הוא מתאר את התופעה נתפסת במונחים של המאפיינים של מנגנוני השתתפות של נושאים בנתיבים בהתאמה.

יש צורות כאלה של תהליך מדיני פתוחות ובלתי פורמאליות כ.קריטריון המפתח כאן - הגוף הציבורי המשפיע על התופעות הרלוונטיות.

ישנם סוגים מהפכניים והאבולוציוני של תהליכים פוליטיים.קריטריון מרכזי במקרה זה - הזמן שבו מבין שינויים מסוימים בנושאי תקשורת, ובמקרים רבים - השיטות שבם הם עשויים.תהליכי

פוליטיים גם מחולקים ליציב ונפיץ.במקרה זה, מה שחשוב הוא איך התנהגות יציבה וצפויה של נושאים עשויה להשפיע כמובן על התופעה.

כעת אנו לומדים את הפרטים של הפיתוח של תהליכים פוליטיים בתוך פרטי סיווג הפרס.מדיניות חוץ

ותהליכים פוליטיים הפנימיים

אז, הבסיס הראשון לסיווגה של התופעה - המשימה של זניה למדיניות חוץ או מקומית.התהליך המיוחס לסוג הראשון כרוך נושאים הקשורים ישירות למוסדות שלטון וחברה, הפועלים במדינה אחת.אלה עשויים להיות אנשים הכובשים כל עמדה בממשלה, מנהיגים עסקיים, מבנים חברתיים, מפלגות פוליטיות ואזרחים מן השורה.תהליך מדיניות חוץ מניח שמסלולו להשפיע על הנושאים ממוצא זר - ראשי המדינות, תאגידים וגופים זרים.

כמה חוקרים לזהות תקשורת היא אך ורק ברמה הבינלאומית.נוצר אפוא התהליך המדיני הגלובלי.אירועים ותופעות שאופייניות לו, אולי כך להשפיע על המצב במדינות בודדות - למשל, כשמדובר בדיונים על הכתיבה פעמית נגד כל חוב זר מדינה, או הטלת סנקציות.תהליכים מרצון ובשליטת

הבאים טענה, שעל סוגים מסוימים של תהליכים פוליטיים - סיווג של התופעות הנדונות לרצון או בשליטה.במקרה הראשון הנחה הוא שהנושאים המשפיעים על מהלך האירועים הרלוונטיים, מבוססים על הרצון הפוליטי האישי, בהתאם לאמונות וסדר העדיפויות שלהם.זה יכול לבוא לידי ביטוי, למשל, בהשתתפות אנשים בבחירות לנשיאות.שיעורם מרצון, כמו גם את בחירתו של המועמד.התפתחויות פוליטיות במעקב מצביעות על כך שהנושאים שמשפיעים עליהם, מבוססים על הוראות החוק או, למשל, בשל פעולה מנהלית על ידי המבנים המוסמכים.בפועל, זה יכול לבוא לידי ביטוי, למשל, בנוכחותו של אשרות הנדרשות לכניסה למצב של אזרחים אחר: כך נשלטות על ידי היבט ההגירה של התהליך המדיני הבינלאומי.

להרחיב ותהליכי צל

הסיבות לסיווגה של התופעה הבאה - המשימה של זניה לפתוח או צל.תהליכים פוליטיים מהסוג הראשון מניחים כי שחקנים המשפיעים עליו, הן הפעילויות בציבור.במרבית מדינות מפותחות וזה לוקח מקום: בפרט, האנשים בוחרים נשיא מבין המועמדים שידועים לכל.ההליך לבחירת ראש המדינה שתועדה בחוקים וזמינים לכל אחד לעיין.הנשיא, שבחר אנשים ידע את כל הכוחות ומיישם אותם.אבל יש מדינות שבהן בכירים גם נבחרו, אבל אפשר לקחת את ההחלטות פוליטיות אמיתי גופים שאינם ציבוריים, שמהותו הוא בלתי נתפס לאזרחים מן השורה, וגישה למידע רלוונטי סגורה.במקרה הראשון, התהליך המדיני ייפתח בשני - צל.תהליכים פוליטיים תהליך המדיני מהפכן ואבולוציוני

עשויים להשתנות בהתאם לשיטות ביצוע של נושאי פעילויות מסוימות, כמו גם את שיעור השינוי שמאפיינים אחד או היבט אחר של תקשורת.לגבי התהליכים אבולוציוניים: שיטות, בדרך כלל מבוסס על הוראות מקורות המשפט - חוקים, תקנות, צווים.הם משתנים דורש מעורבות של זמן ארוך למדי, לפרלמנט ולהליכים מנהליים.אבל במקרה של המקורות של חוסר יציבות במדינה, הקובעים את השיטות ששמשו את הנושאים של התהליך המדיני, יכול להיות סיסמאות, מניפסטים, דרישות שאינן קשורות לחוקים הנוכחיים.כתוצאה מאירועים אפשריים ותופעות שאינם אופייניים לתרחיש הראשון.ובכך ליצור תהליך מדיני מהפכן.זה קורה לעתים קרובות כי בעוד שינויים משמעותיים מתייחסים לכל המבנה של הממשלה.תהליכי

יציבים ונפיץ תהליך מדיני

- בחברה, במבנים של כוח בזירה הבינלאומית - יכול להיות מאופיין ביציבות או, להיפך, תנודתיות.במקרה הראשון את הנושאים שמשפיעים על אירועים והתפתחויות הרלוונטיים יהיו מבוססים על נורמות ומנהגים שלא לשנות הרבה לאורך זמן.

בתרחיש השני עלול לערער את המקורות המכילים הוראות שיכולות להתפרש באופן רופף מספיק או לשנות את ההעדפות מכוח הנושאים של התהליך המדיני.רכיבי

המבניים של

התהליך המדיני אנחנו עכשיו ללמוד את ההיבט המבני של התופעה.מה הן התזות משותפות של חוקרים רוסים בנושא זה?המבנה של התהליך המדיני כרוך לעתים קרובות הכללת הרכיבים הבאים:

- נושא (ממשלות, חברה אזרחית, מבנה הפוליטי או אזרח ספציפי, תוכל להשפיע על מהלך אירועים ותופעות המקבילות);

- אובייקט (אזור של הנושא הפעיל, המתאר את המטרה של הפעולות, סדרי העדיפויות, העדפותיו);

- שיטות העומדות בבסיס הנושא בפתרון בעיותיהם;

- משאבים העומדים לרשותו של הנושא התהליך המדיני.

למד בפירוט רב יותר את הפרטים של כל אחד מהנקודות המסומנות.מהות

של הנושאים של התהליך המדיני

כך, המבנה של התהליך הפוליטי מחייבת לכלול נושאים.לרוב בין אלה הן הרשויות כמוסדות עצמאיים או פקידים ספציפיים.התהליך המדיני ברוסיה, כפי שצוין על ידי חוקרים רבים, מאופיין בתפקיד משמעותי של הפרט בתחום הרלוונטי של תקשורת.ברחבי המדינה יכולה לשחק תפקיד מפתח, נשיא, באזור - בראשו, בעיר - ראש העיר.

אובייקטי תהליך מדיני טבעם

עשוי להיות שונה.לפיכך, חלק מחוקרים רואים תהליכים כלכליים ופוליטיים בהקשר, בהתחשב בסוג הראשון של אובייקטים לשניים.הפיתוח של המערכת הלאומית הכלכלית, עסקי, בעיות תעסוקה של אזרחים - נושאים אלה רלוונטיים לכל מדינה.

בהתאם לכך, המטרה של הנושאים של התהליך המדיני, היא פקידים בכירים עשויים להיות כדי להשיג תוצאות חיוביות בתחומם של עבודה.כלומר, במקרה זה, הכלכלה תהיה כפופה לתהליך המדיני.תהליך מדיני מהות

שיטות

של השיטות בשאלה יכולה גם להשתנות במידה ניכרת.הנושא של כוח, שנועד לענות על האתגרים של המודרניזציה של המערכת הכלכלית של המדינה והנושאים אחרים צריכים קודם איכשהו לקבל את עמדתו.במקרה זה אנו מדברים על שיטות, המבוססות על שאנשים יוכלו לקחת כוח לידיים שלהם מדברים.תהליך מדיני

ברוסיה טוען כי בחירות אלה יתקיימו - ברמה של עירייה, אזור או מדינה כולה.בתורו, בעיות ההחלטה בפועל, כגון המודרניזציה של הכלכלה צריכה להיות מיושמות על בסיס השיטה ש-- החקיקה.לדוגמא, הנשיא יכול ליזום את האימוץ של פעולות משפטיות מסוימות שנועדו להמריץ פיתוח הכלכלי של המדינה.תהליך המדיני

משאבי נושא

של כוח יכול להיות זמין לשיטות היעילים ביותר למשימות פתרון, אבל אם הוא לא זמין המשאבים הדרושים כדי ליישם את התכנית תיכשל.בצורה שיכולה להיות מיוצג על ידי הרכיב המקביל לתהליך המדיני?

קודם כל, כמובן, הבירה.אם אנחנו מדברים על פוליטיקה, זה יכול להיות תקציב או בהשאלה."משאב" הטווח גם יכול להתפרש באופן שונה במקצת - כסוג של מקור לשמירה על הלגיטימיות של שלטון.זה לא בהכרח להיות פיננסים.אלה הם המשאבים עשויים להיות רצונו של העם, אזרחי המדינה.תהליך חברתי ופוליטי ובכך נוצר שדורש אינטראקציה מתמדת של ממשלה וחברה.במקביל, על ידי אנלוגיה עם המגזר הפיננסי, ניתן להבין את המשאב במקרה זה כאמון של האזרחים, שהוא הנושא של מנהל ציבורי חייבים להצדיק.

לכן, אנו שוקלים את הטווח יכול להיות מובן "תהליך מדיני", מצד אחד, כמערכת של אירועים ותופעות המתרחשים ברמה מסוימת של תקשורת, לעומת זאת, כקטגוריה עם מבנה מורכב, הכוללת דיאלמנטים שונים.בתורו, הרכיבים הבודדים של התהליך המדיני ויהיו מאופיינים במורכבות, אבל המהות שלהם יכולה להתפרש באמצעות מגוון רחב של גישות.