מה היא לוגיסטיקת תחבורה?

לוגיסטיקה מנקודת המבט כלכלית היא הפעילות בארגון, הניהול ואופטימיזציה של תנועה כל מיני זרמים מהמקור שלהם לצרכן הסופי.מדע זה מחולק לכמה סוגים.אחד מהם הוא לוגיסטיקת תחבורה.סוג זה של מערכת, האחראית על ארגון משלוח.במילים אחרות, לוגיסטיקת תחבורה מעורבת בתנועה של חומר מסוים זורמת מנקודת א 'לנקודה ב' זו בוחרת את המסלול האופטימלי.שימוש פעיל בתחום זה של ידע מתרחש בשנתי השישים של המאה העשרים.זה היה בתקופה זו הוא פיתוח אינטנסיבי של התעשייה.התברר כי הידע של כל תחומי התנועה של חומרי גלם מאפשר לחשוף הפסדים.לפיכך, לוגיסטיקת תחבורה מוסמכת מפחיתה את העלות של המוצרים.תפקיד חיוני בהתפתחות המדע היה השגת STP, שדרכו החיבור התאפשר במרחקים גדולים.פונקציות

ומשימות מקובלות

להבחין בין פונקציות תפעוליות ותיאום לוגיסטי.קשורים הראשון לניהול התנועה של ערכים בתחום של ייצור והפצה ישירים.קשורים השני לרמה של תיאום של היצע וביקוש.אלה כוללים את הניתוח וזיהוי של הצרכים תכנון (בעיקר חומר) תהליך הייצור וחיזוי של התפתחות שוק, עיבוד של מידע על צרכי הלקוח ועוד.במילים אחרות, המבוסס על נתונים המתקבלים, לוגיסטיקה מחברת את הצרכים של לקוחות עם היכולות של העסק.

buy instagram followers

עכשיו משימות.הם יכולים להיות מחולקים לשתי קבוצות: כלליות (גלובליות) ופרטיות.לשעבר צריך לכלול השגת התוצאות הטובות ביותר אפשריות במחיר המינימום.הקבוצה השנייה של משימות כוללת את הקמתה של רמה מינימאלית של עתודות, לצמצם את פרק הזמן הנדרש להובלה, ועוד רבים אחרים.

אם אנחנו מדברים על התכונות אופייניות לסוג זה של מדע נחשב כלוגיסטיקת תחבורה, יש מקום חשוב ניתן לצוות, שהוא חיוני להשגת המטרה.הם כוללים גם את הצורך בסיווג רכב וארגון של מדיניות התמחור.

התחבורה לוגיסטית: הדיון הבא מערכת ותשתית

מתמקד במערכת ההובלה ולוגיסטיקה.מושג זה מתאר את המכלול של לקוחות והמפיקים של סחורות ושירותים, כמו גם משמש לקווי החיבור שביניהם תקשורת, תחבורה, בנייה וההקמה, ניהול ומשאבים אחרים.לוגיסטיקת תחבורה אינה יכולה להתקיים ללא תשתית הולמת.לאובייקטים נעים, אחסון, אחסנה ומעקב של כל תהליכים פיננסיים ומידע זורם אינו אפשרי, אלא אם כן את האמצעים הטכניים הדרושים.המסגרת מספקת יישום חלק ומדויק של כל הפונקציות.מהאיכות של משלוחים תלויים במידה רבה על היקף העלות הסופית.לכן, לוגיסטיקת תחבורה בעסק צריכה לקחת בחשבון את ההיבטים הבאים: היעילות של כל מצב תחבורה באופן אינדיבידואלי, את האפקטיביות של ארגון ההסעות מיצרן לצרכן, ותוך ההתחשבות באחסון וטיפול, אשר חשוב במיוחד עבור הלקוח.סיכום

תחבורה הלוגיסטיקה משחקת תפקיד עצום בעסק.זוהי חוליה הכרחית במערכת, מפני שמדע זה הוא אחראי על ניהול כל התזרים והיישום של זרימת ניהול חומר אינו אפשרי ללא הארגון של התחבורה שלה.לפיכך, לא צריכים לשמש רק עלויות הובלה ביעילות, אלא גם להיות גמיש.זה יאפשר לממש את מטרתה העיקרית של מערכת תחבורה ולוגיסטיקה, אפילו בביקוש המשתנה במהירות.