Flere anbefalinger om hvordan man skal skille seg fra sin kone, hvis du har barn

statistikken viser, er hver tredje familie ikke er gift og levde tre år, søkte om skilsmisse.De som er spesielt bekymret for alvorlige spørsmålet om hvordan man skal skille seg fra sin kone, hvis du har barn, trenger å vite at nå prosedyren ovenfor er forenklet.

å bli fri fra ekteskapelige plikter, bare et ønske om en del av en mann eller kone.Hvis en ung familie ikke har tid til å få tak i barn, er skilsmisse gjennomført så raskt som mulig.

Men mange av sterkere sex er interessert i spørsmålet om hvordan man skal skille seg fra sin kone, hvis du har barn.Fra synspunkt av rettspraksis her er det noen nyanser og finesser som enkle byfolk forstår ofte ikke har råd, slik at de kan trenge profesjonell juridisk bistand.

psykologiske aspektet ved skilsmisse

Psykologer råde under skilsmisseforhandlingene å glemme om personlige følelser og å utøve tvang og rolig.

vurderer spørsmålet om hvordan man skal skille seg fra sin kone, hvis det er barn, er det viktig å huske på følgende: i alle fall ikke skal bli krenket interessene til sistnevnte.For barnet, foreldrenes skilsmisse - dette er det samme stresset som voksne, og det bør ikke bli påvirket av dette på noen måte.

Så, gå videre til den praktiske siden av saken.Hvordan skille seg fra sin kone, hvis du har barn?

juridiske aspektet ved skilsmisse

I tilfellet der en familie har et barn under ett år, far til en skilsmisse domstol rett og slett ikke tillater det.Først når barnet blir eldre, kan far begynne å utarbeide en dress for skilsmisse.Og det er viktig å merke seg at lovgiver pålegger prosedyren ovenfor for å utføre utelukkende i domstolene.

Det bør understrekes at kravet skal sendes til faren til retten der tiltalte bor.I noen tilfeller kan skilsmisse være i nærvær av barn i den retts kontoret, som ligger på bosted av saksøker.Parallelt med dette, avgjør retten spørsmålet om underholdsplikt: en forelder som er bosatt bortsett fra barnet er å gi ham økonomisk støtte til de når en alder av atten år.

spørsmålet om hvem som vil bli engasjert i utdanning av mindreårige avgjøres utelukkende i samsvar med deres ønsker og preferanser basert på moralske kvaliteter av mødre og fedre, samt det faktum, hvilke av dem vil være i stand til å skape bedre levekår for barn, og så videre.

Hvis du ønsker å vite hvor fort å skille seg fra sin kone, så er svaret det samme: det kan gjøres i tilfeller hvor det ikke er barn.

Hvem vil barnet etter at foreldrene ble skilt

bør også bemerkes at i de fleste tilfeller barnet fortsatt etter skilsmissen til å leve med sin mor, hvis hun fører et normalt liv.Men dette betyr ikke at far ikke vil ta del i livet til et barn, å ta vare på ham og tilbringe tid med ham, ettersom lovgiver ga ektefeller like rettigheter i oppdragelsen av avkommet.Her, av førsteklasses betydning personlighets mødre og fedre, nemlig evnen til å finne et felles språk med hverandre, lage sine egne barn grobunn for mental og fysisk utvikling, selv til tross for at en av foreldrene lever adskilt fra de andre.