Trgovinska bilanca

Gospodarska dejavnost vsake države v mednarodni areni je treba meriti na nek način, da bi lahko pripravi posebno oceno ali seznam učinkovitosti sistema v državi.Eden od takih kazalcev, ki vam omogoča, da je trgovinska bilanca.To daje priložnost za primerjavo uspešnosti trgovinsko različnih držav, in sicer izvoz in uvoz.Če je bilanca pozitivna, to pomeni, da je izvoz uvoz preseže negativen - nazaj.

trgovinska bilanca - jasna korelacija uvoz in izvoz kupljenih in prodanih blaga in storitev za določeno časovno obdobje.Ta stopnja se imenuje tudi saldo menjave s tujino v državi.Sestoji dejansko plačanih poslov, in tudi vključuje blago in storitve, kupljene na kredit.Na podlagi tega so bili razdeljeni v skupine, ki so razdeljeni v državi glede na končni bilanci.Negativni saldo menjave prevladuje uvoz blaga na ozemlje države nad izvozom in predlaga, da država porabi več tuje blago.Toda ta pojav ima pozitivno stran, in sicer možnost, da brzdanju inflacije in podporo visoko kakovost življenja.Tak primer lahko služi Združene države Amerike in Združeno kraljestvo.

trgovinska bilanca

lahko tudi pozitivno, kar pomeni, da je povečano povpraševanje po domačih dobrinah na ozemlju države, kot tudi na mednarodnem trgu.Pozitiven saldo menjave prevladujejo izvoza blaga in storitev nad uvozom.O lahko nerazvita in nekonkurenčno gospodarstvo je negativni saldo zunanjetrgovinske poslovanja govoriti.V večini primerov je to stanje vodi k devalvaciji nacionalne valute (devalvacija), ki se zgodi kot posledica pomanjkanja plačati za uvozne posle sposobnosti.Izvozni sektor

lahko označimo kot high-tech in kapitalsko intenzivna, kar bo posledično privabili dovolj visok obseg kapitalskih naložb in sredstev, ki so pogosto izražene v obliki neposrednih in portfeljskih naložb.Toda kljub temu, pomanjkanje konkurenčnega in učinkovitega gospodarskega sistema v državi se trudijo za kritje dodatnega vprašanja (izdaje) vrednostnih papirjev, obveznicami, državnih obveznic.Kazalnik trgovinski bilanci je eden redkih indikatorjev, ki niso sposobni zagotoviti neposredno in posredno, neposredno vpliva na nihanja v nacionalni valuti.To je mogoče razložiti takole: trgovinska bilanca odraža konstanten pretok finančnih sredstev med partnerskimi državami v zvezi z zagotavljanjem nekaterega blaga in storitev v skladu s pogodbo.

omeniti obstoj paradoks, ki je, da je reakcija tečaj nacionalne valute v poročilu o trgovinski bilanci minimalna, in vse zaradi strukturnih in tehničnih razlogov.Da je poročilo, označena z določenim časovnim zamikom.Razlog za to je čas, potreben za njegovo pripravo in izvedbo.Zato se je dinamika seveda zelo redko odraža prave vrednosti pretokov in materialna sredstva, med trgovinskimi partnerji.

Na začetku analize je treba pozornost nameniti izvozu, v resnici pa igra ključno vlogo pri oblikovanju vrednot rasti v gospodarstvu.Strokovnjaki nato analizirala uvoz, ker odraža predvsem povpraševanje po čezmorskih izdelkov: blaga in storitev.

trgovinska bilanca - kazalnik s katero bi lahko primerjali zunanje gospodarske dejavnosti držav in njihovo notranjo strukturo.