Vilka är de viktigaste uppgifterna för en soldat.

click fraud protection

Militärtjänstgöring betraktas som en speciell typ av federal public service.Det är föremål för genomförandet av medborgarna och innebär strikt överensstämmelse med vissa normer.Men vilka är de viktigaste uppgifterna för en soldat?Innan de definierar denna cirkel, måste du bekanta dig med dem som tillhör denna grupp.

Vad medborgarna anses soldater

lagstiftning behandlar att statusen soldat kan få en rysk medborgare eller medborgare i en annan stat.

Dessa inkluderar:

 • berättigande kommenderar, berättigande kommenderar, officerare armén kadetter som studerar vid militära institutioner för högre utbildning, officerare, sergeanter, sjömän, soldater som är på tjänsteavtal eller anslutit sig till armén vid samtalet.
 • officerare som kallas till tjänsten av dekret från presidenten av landet.

Varje medborgare får en motsvarande militär rang, med en uppdelning på fartyget och armén.

Den som tjänstgör i armén, har medborgerliga rättigheter och friheter.Men federala och konstitutionella lagar införa vissa begränsningar.Till exempel rättigheter, skyldigheter och ansvar av militären beror på om de är i tjänst eller inte.

När det finns ett utsläpp av arbetsuppgifter?

Enligt lagstiftnings normer soldaten fullgöra sina uppgifter i dessa fall:

 • Förberedelser inför väpnat försvar av landet.
 • Genomförande av väpnat försvar av landet.
 • exakta genomförandet av de uppgifter, oavsett omgivningsförhållanden.
 • militären deltar i striderna, bland annat under förhållanden av undantagstillstånd eller ett undantagstillstånd i utvecklingen av väpnade konflikter.
 • utförande av uppgifter och anvisningar under krigslagar i enlighet med principerna i internationell rätt - för utländska medborgare.
 • hålla varna, klänningar tjänster och garnisoner.
 • Bära den dagliga detalj.
 • deltagande i kampanjer fartyg eller övningar.
 • utförande av order, eller order som ges av en överordnad.
 • hitta en affärsresa eller på territoriet av förbandet i enlighet med de regler eller vid någon annan tidpunkt, på grund av företagets behov.
 • skydd av liv, hälsa, ära och värdighet för den enskilde.
 • deltagande i eliminering eller förebyggande av nödsituationer av technogenic och naturligt ursprung.
 • brottsbekämpning och den allmänna säkerheten.

serviceman, efter order från befälhavaren bör omedelbart genomföra sina åtaganden när som helst.

Det är viktigt att veta

medborgare, med respekt för rättigheter, skyldigheter och ansvar för militär personal i sina serviceaktiviteter bör vägledas av konstitution Ryska federationen att följa de normer som fastställts av den federala lagen, stadgar och andra rättsakter.

grundprinciper

Vilka är de viktigaste uppgifterna för en soldat?De allmänna principerna beskrivs på följande sätt:

 • skydd för territoriella integritet Ryska federationen och statens suveränitet.
 • statens säkerhet.
 • värnplikt.
 • skydd mot aggressiva väpnat angrepp.
 • genomförandet av de uppgifter som följer av de internationella förpliktelser i Ryska federationen.

värnplikt

Vilka är de viktigaste uppgifterna för en soldat, är baserade på värnplikt?Frågan avslöjas på detta sätt:

 • vara trogen sina skyldigheter och den militära ed.
 • osjälviskt tjänande till folket.
 • skickliga och modiga försvar av landet.
 • Strikt följsamhet till konstitutionella principer, säkerställa genomförandet av rättsstatsprincipen, kraven i föreskrifterna.
 • unquestioning utförande av order vägledning.
 • förbättra militära skicklighet.
 • Försvarssättet konstant beredskap.
 • huvudsakliga arbetsuppgifter består i att rädda soldat militär egendom.
 • Förvaring statshemligheter.
 • Iakttagande av vaksamhet och disciplin, normerna för internationell rätt.
 • Officerare och soldater är skyldiga att vårda sin heder, militär och militär ära, för att visa patriotism, direkta insatser för att stärka fred och vänskap mellan folken.
 • militärer i utförandet av militära plikter bör förhindra religiösa och etniska konflikter.
 • Respekt för värdighet och heder av andra militära personal, assistans vid fara, hålla kollegor från ovärdiga handlingar, förebyggande av mobbning och elakhet bland personalen.
 • överensstämmelse med alla säkerhetsstandarder som gäller i det militära.
 • bryr sig om säkerheten för sin egen hälsa, inklusive regelbunden fysisk träning, anlöpning.
 • vädjar för officiella och personliga frågor till en direkt eller senior handledare.
 • allmänna skyldigheter militärer är att respektera och kunskap om humanitär rätt i kraft på internationell nivå.
 • kunskap om reglerna för behandling av brottsoffer, skadade eller sjuka personer, krigsfångar, civilbefolkningen, som förekommer i en stridszon.
 • ger kraftig motstånd mot fienden, även i envig.
 • Vilka är de viktigaste uppgifterna för en soldat, som fångades?När det gäller beslag på grund av allvarlig skada eller hjärnskakning, måste han använda varje tillfälle för sin egen frigörelse.

Om personen är fångad, har den rätt att meddela sin motståndare endast titel, namn, efternamn, patronymikon, serienummer och födelsedatum.Vilka är de uppgifter som en soldat, bör varje soldat vet.

Soldater

sjömän och soldater i krigstid eller fredstid bör ske i tid och så exakt som möjligt för att uppfylla sina skyldigheter att utföra alla uppgifter och noggrant följa reglerna för säkerhet militärtjänstgöring, för att övervaka tillståndet för sina egna vapen, anförtrottsutrustning och egendom.Matroserna och soldaterna lyder gruppledare.

Allmänna skyldigheter soldater och sjömän:

 • medvetenhet om sin plikt soldat RF.
 • exemplariskt, okritisk tjänsteutövningen, efterlevnaden av interna regler.
 • Länk till lärande.
 • nogräknade kunskap om namnen på sina närmaste överordnade, militära leden och positioner.
 • Ge respekt befälhavare, äldre, respekt för värdighet och heder av kolleger tjänsten.
 • efterlevnad rör militär artighet och fromhet.
 • Noggrann bär formen och genomförande av militär hälsning.
 • bryr sig om säkerheten för sin egen hälsa, förbättra fysisk kondition, anlöpning.
 • allmänna skyldigheter militärer är att respektera reglerna för offentlig och personlig hygien.
 • perfekt kunskap om reglerna för hantering av vapen.
 • Innehållet i utrustning och vapen i ständig beredskap för strid.
 • överensstämmelse med säkerhetskrav som gäller för militärtjänstgöring, inbegripet övningar, bränning, sysselsättning, med klädsel.
 • Kunskap om normativa rättsakter som gäller i territoriet i Ryssland, humanitär rätt inom de gränser som är satta för soldaterna och sjömännen.Faktum är att denna lagliga minimi.
 • soldat Huvudsakliga arbetsuppgifter innebär kunskap om uppförandekoden soldat, signalering tecken och skillnader.
 • Noggrann bär uniformer, i tid produktionen av enhetlig underhåll, daglig städning och lagringsenheter i en särskilt angiven plats.
 • Om en sjöman eller soldat var nödvändigt att utebli själv, måste han be om tillåtelse från chefen för enheten.Efter återkomsten, är den ledande befälhavare underrättas om ankomst.
 • när utanför territorium förbandet soldaten är skyldig att uppträda med värdighet och heder, utan att begå brott.

Om en sjöman eller soldat för exemplarisk service utför sina uppgifter i enlighet med militär disciplin och förtjänade framgångar i kampen utbildning, kunde han få det frodigt av kroppslig eller äldre seglare.

Lance eller äldre seglare skyldig att hjälpa befälhavaren i utbildningen av soldater.

Militär ed och skyldighet

civila tar sina åtaganden när det finns svordomar.Detta sker i ett fåtal fall: vid ankomst till första platsen på tjänsten, eller den första militära utbildningen.Grundläggande rättigheter och skyldigheter trupperna faller omedelbart under skydd av lagen.

ut uppsägning

Soldaten stoppar utförandet av sina uppgifter i händelse av förlust av titeln som utförs endast av en domstol.Medborgaren måste göra ett särskilt allvarligt eller som ett allvarligt brott.Efter indragningen av övertygelse, kan titeln återställas.

Dessutom förefaller lagen en sådan sak som den högsta ålder service.Om detta är marskalken, general, amiral, generalöverste - tjänstemannen ska inte vara äldre än 65 år;Generallöjtnant, vice / konteramiral, Generalmajor - 60 år;Kapten Första Rank eller överste - 55 år;för andra avdelningar - 50 år.Om tjänsten körs en kvinnlig person, uttrycker det sina uppgifter i 45 år.

rättigheter och skyldigheter - det allmänna principer

person i tjänst, kan bära, lagra och använda vapnen som anförtrotts honom.De regler som gäller i fråga om vapen, regleras i lag.All militär personal står under socialt skydd garanteras av staten och har alla rättigheter och friheter som andra medborgare.

Om en person gör sig skyldig till tjänstefel av sina arbetsuppgifter, bär det skadeståndsansvar enligt lag.

Istället slutförande

många ungdomar innan tjänsten, sysslar med frågan om vilka är de grundläggande uppgifter som en soldat.Samhällskunskap ger en tydlig tolkning av alla regler och förordningar.De nuvarande officerare noterade att en gedigen kunskap om sina rättigheter och skyldigheter - grunden för en framgångsrik militärtjänstgöring.Okritisk uppfyllande av alla krav möjliggör tillväxten av stridsfärdigheter och stärka disciplinen.