Бизнес общност

Networking - вид социално взаимодействие, което е сложен и многостранен процес на развитие в областта на официалните контакти между хората.

Бизнес преговорите играят важна роля в политическите, търговски и предприемачески дейности.При общуването с бизнес партньори, разбирането им психология и интересите на организацията, която той представлява, тя може да бъде определящ фактор в преговорите.

Трябва да се разбере, че иска си бизнес партньор, а след като се вземат предвид интересите си правят му пожелавам, че трябва да бъде за вас.Способността да слушате внимателно събеседника, да го насърчи, за да помогне на самоутвърждаване е от голямо значение.На това зависи ефективността на разговора и степента на разбиране постигната.

най-важните компоненти на професионална култура е:

1) способността за успешно и ефективно провеждане на делови преговори;

2) способност за работа с документи;

3) способността да компетентно направи текста на документа.

Networking означава, че хората в хода на комуникация за обмен на информация за изпълнението на съвместни дейности.Бизнес комуникация се състои от няколко етапа:

1. Въведение, монтаж на контакти;

2. Анализът на това, което се случва;

3. Обсъждане на текущи проблеми;

4. печеливша решение;

5. Приключване на контакт.

в бизнес отношения хората притежават определен стил

а) подчинен (ръководител-подчинен);

б) услуга лесен - между колеги;

в) приятелски.

Видове бизнес комуникация:

1) убедителен - е насочена към одобрението на собствената си позиция на партньора и преориентиране на целите;

2) когнитивно - е насочена към развитието на нова информация и приложението й в практическия живот дейност;

3), предполагащи - трябва да се повлияе, за да се промени мотивацията, ценностите, поведението и дори връзката;

4) изразителна - има за цел да повлияе на отношението на партньора, за да се промени, да провокира един вид усещане, че трябва да се обадите, за да бъде в състояние по-добре да се постигне тази цел.

официалното бизнес комуникация е смесица от бизнеса, така и междуличностни взаимодействия.Участниците в диалога ръководят от конфликт на интереси.В хода на настоящото съобщение е предмет на определени сблъсък, а често и открит конфликт.За да се избегнат такива моменти, и изисква познаване на различни форми на комуникации и технологии влияние върху хората.Това е особено важно за мениджъри, специалисти, мениджъри, като придава на характера на цивилизованите пазарни отношения, което ви позволява да се постигнат очакваните резултати от преговорите и други видове бизнес комуникации.

Бизнес комуникация в организацията проявява не само във вътрешните отношения, но също така и във външната.Формално, това е система на подчиненост, като се има предвид посоката на компанията, въз основа на общите нужди на бизнеса.Чат в този смисъл, са дадени като тежестта на задължителните характеристики и диференциацията на работниците.За малки групи работници на същото ниво разрешено е по-персонализирано междуличностно взаимодействие, което означава, че отношенията между тях може да бъде другар или приятелство.Въпреки че е възможно в тези малки групи от напрежение и конфликти.За да се открият тези аномалии в общуването на служителите на дружеството се използват специални техники.

основни форми на бизнес комуникация - делови разговор, презентации, срещи и преговори.

Бизнес разговор необходимо да се повлияе на събеседника за променящите се бизнес условия, за да се създадат нови бизнес отношения.

представяне е публична презентация наскоро се появи продукт.Такова съобщение за цел да създаде необходимите възгледи за формата и т.н.Бизнес срещи

- форма на дейностите по управление, което позволява да се организира обмен на информация и мнения между служителите.Разговори

съпътстват почти всяка дейност.Тяхната цел е да се постигне споразумение по отношение на участието в някои дейности на търговската страна на взаимна изгода.