Международен кредит - неговата форма и роля в развитието на световния пазар.

международна кредитна - е движението на заемния капитал за националните граници между субектите на външноикономическата дейност, свързана с временното прехвърляне на валута стоковата стойности са приложени условията на погасяване, неотложност и лихвени плащания.Международна кредитна движи излишната столица, която носи ползи за двете страни.С развитието на външноикономическите връзки на ролята на международната кредитна увеличава през цялото време, като допринася за икономическото развитие и развитието на световния пазар на търговия.

International кредит - съвременни видове и форми.

най-често срещаните форми на международна кредитна е търговска марка (известен още като некомерсиален) и чуждестранна валута кредити.

International търговски заем се издава да плащат за стоки и услуги, и има най-силно целенасочени.Това е най-често се прилага като забавяне на плащането на фирмите износители, внасящи фирми.Тези кредити могат да разполагат със срок от 2 до 7 години и да определят привлекателността на сътрудничеството с конкретна компания и надеждност ниво на интерес на заемодателя в международните отношения с кредитополучателя.Най-често това става под формата на открита сметка или сметка.Един от най-често срещаните форми на търговски кредит е лизинг - лизинг на определени активи (дълготрайни активи) за условията на обратно изкупуване.Този вид кредитиране е особено важно за развиващите се страни, тъй като тя намалява отлив на валута от страната и намаляване на дефицита по текущата сметка.Освен това, по такъв начин, развиващите се страни да получат достъп до нови технологии е твърде скъпо за собственото си развитие.

Bank International Finance заем вносител и износител реализира под формата на дълг, обезпечен с стоки и стокови инструменти в редки случаи, без гаранция от поръчител.По този начин, банката действа като гарант на сделката, ако една от страните не може да предостави материална помощ на датата на сделката.За услугата си към банката получава комисионна, едновременно то също може да осигури чуждестранни услуги за обмен.Международна кредитна

Bond - е един от най-често срещаните видове международна кредитна.Той се използва за дългосрочни заеми от международни или национални капиталов пазар.Издаването и поставянето на такъв заем е банков мениджър, оглавявана от лидер, който действа като контрагент на заемодателя и отговаря за нейната организация и разпределение. международната държавен кредит - тази форма на кредитиране, предназначена за предоставяне на финансова помощ за развиващите се страни и страните с бюджетни дефицити.Най-авторитетните в областта на кредити са специално предназначени за тази цел, Международния валутен фонд, банки и организации.Те се натрупват повече финансови ресурси, както и при определени условия да отпускат заеми на нуждаещите се страни.Най-известните организации, специализирани в международната финансова заема е на Международния валутен фонд, Световната банка за възстановяване и развитие и регионални банки за развитие.Те се разпределят финансова помощ въз основа на спешност и връщане, получаване и като възможност да влияе върху политическите и икономически процеси в държавата кредитира.

Също така, в някои случаи има международно целеви заем, насочена към финансиране на определени програми.

международния финансов заем може да се издава във валутата на вносителя или износителя, валутата на трета държава, както и всяка призната колективната валута.