Внос - древен търговски път

Международни отношения на настоящия етап на развитие, не биха могли да съществуват без обмена на стоки и услуги.Страната е в нужда от петрол, тя може да бъде получена само чрез закупуване и вноса на други земи.Този процес се нарича вносни стоки.Внос - е закупуването, вноса на стоки, услуги и технологии от чужбина държавата да подпомогне продажбите на вътрешния пазар.

Колко време е съществувала вноса?

Тази дума влезе в употреба много по-късно, отколкото самата дейност.Внос - е не само доставката на стоки и въздухоплавателни средства на железопътния и автомобилния натоварено.Не мисля, че хората не се търгуват на несъществуването на модерните времена, разработени система за вноса на стоките.Самата дума "внос" произлиза от "importo" латински - вмъкнете.Не забравяйте, че в учебниците по история, описана известния търговски път "от викингите до гърците."Един от повечето страни на търговия в древни времена е Гърция, безплодна скала, която не й позволи да растат плодородна култура.За възможността да се направи търговията на пазарите на Атина, те плащат такса.И така модерна внос на стоки залага.Съвременните произведени внос, предвид много фактори, и е доста трудна процедура.За да се предотврати внасянето на огнестрелни оръжия и наркотици незаконно митнически внимателно проучват вносни стоки.Това опростява процеса на използване на фирма или физическо лице посредник.Мито стоки на лицето, живеещи в страната, по-лесно.Съвременните компании, участващи в процедурата за внос на стоки се извършват без участието на вносителя, което да се улесни дейността си.До сключването на договор, тези дружества поемат пълната отговорност за преминаване митнически контрол, плащане, а понякога и съхраняване.

Tourist внос

Туристически вноса в Русия е неразделна част от пазарните отношения.Ако не сте чували за това, аз ще обясня.Туристически внос - е вносът на дадена страна и впечатления за отстраняването й от парите й.Експорт - напротив това е износа и вноса на впечатленията пари.Това е един много интересен за износ, тъй като тя е различна от нормалния паричен поток, който се движи в обратна посока.Очаквайте в Русия, туристическа оставя малко пари тук, да плащат за различни услуги или закупуване на стоки и сувенири.Вместо това, той е извън страната за нея опит.В Руската федерация е имало проблем за признаване на туристическите фирми и предоставяне на услуги за износ.Но Данъчния кодекс не бърза да ги приемат като такива, а това противоречи на Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС), в която страната не може да влезе.
В първата статия от ГАТС става ясно, че дружествата, които предоставят туристически услуги на граждани на друга държава, се считат за износ.

върнете към вноса на стоки от чужбина.Както сте видели, а вносът - е много важен компонент на глобалната икономика.Размяната на стоки и услуги, гарантира стабилността на вътрешната икономическа ситуация в страната.Широко известен в съветско време, думата "дефицит" забравили благодарение на търговските отношения на съвременния свят.