Какви са основните характеристики на социалните групи и общности?

социален институт по дефиниция се състои от взаимосвързани социални единици.Най-малката неделима единица е индивидът.Тя някак си се отразява на цялостната социалния живот на държавата.

социална единица на обществото

Както тяхната дейност и бездействието на хората до голяма степен определя сложна социална ситуация на държавата, както и, добавяйки към други лица.По този начин, статистически и заедно те представляват заедно цялостната верига.Има и социална асоциация, състояща се от повече от един човек.Без значение какви са основните характеристики на една социална група, и всеобщност, тя може да се състои от всеки брой членове от два или повече.

Защо е важно да се учат на социалните общности и групи

социални звена независимо участват в социалния живот на държавата, до голяма степен се определя ориентацията на устройството, както и на държавните институции.Ето защо е наложително да се включат в тяхното обучение.Социологията изследва основните характеристики на социалните групи и общности, както и тенденциите в своите модели на поведение и последващо образуване на дейността, както и особеностите на взаимодействието на членовете на асоциации в рамките на структурата, както и способността на сдружението да влияят на обкръжаващата го среда.

Arbitrary общност

Всяко сдружение на хора с нещо общо, може да се нарече една общност.Те имат общи интереси и сходни виждания за живота.Въпреки това, не всички тези асоциации могат да се наричат ​​социални.Тези асоциации могат да бъдат очертани географски или временно разделени.Хората, които имат сходни интереси, дори не могат да разберат помежду си и да не се стремят към определена структура или съвместна дейност.Те не могат да изразят своята позиция и не разполага с ясен мотив.Ако посоката на сдружаване не е формализирано, и то не разполага с конкретна цел, той не може да се нарече социална.Тя не провежда социални дейности като отделна, независим член на социалния живот на държавата.Тогава какви са основните характеристики на социални групи и общности?

Когато общността става социални членове

на социалните сдружения имат сходни социални аспекти на живота.Това може да бъде подобна на социалното положение, състояние или необходимостта от съвместни социални дейности, както и отглеждането на едни и същи ценности.Такава асоциация винаги има общата цел, към която всички членове, и то обикновено е с обща харта.Въпреки че концепцията за статута тук отнема много неясно рамка, защото не съществуват всички социални асоциации официално.В неформална среда, правилата и разпоредбите, също съществуват, но те са изложени най-вече зад кулисите и нямат строги параметри.

социална общност

социална общност е на Съюза в по-широкия смисъл на думата, включително в нейното определение и в част от групата.Какви са основните характеристики на една социална група, за разлика от общността?Това се определя не от количеството, но според някои функции, които са характерни за социална единица.Социална общност може да бъде един съюз, който е цялостна система, и който може да действа като формира единица.Основните характеристики на социалната група са и за общността, единството, на членовете, и полезността.Единство в рамките на социалната общност също има доста размити граници, тъй като формация може да бъде оформена в различни периоди от време - от час да се демонстрират много векове за принадлежност към дадена нация или религия.

Членство социална общност не може да бъде определен статут, но всеки член на сдружението е осъзнава себе си и участва в общи мотиви и цели.Под полезността на общността тук означава самодостатъчност по отношение на енергийното и идеологически ресурси за по-нататъшното съществуване и самостоятелно развитие.

социални групи

Какви са основните характеристики на една социална група?Свързващи хора, насочени към една и съща цел, като се ръководят от същите мотиви, с една-единствена идеология, наречени социална общност - тогава какво социална група?За да се разбере какви са основните характеристики на дадена социална група, тя може да се разглежда на фона на общността.Социална група - тя е по-специфично образование, която има всички белези на една социална общност, но има ясна структура.Обикновено, тази група е установила лидер, определен набор от правила, към които всички членове на сдружението са запознати и които се придържат, и най-важното - членове директно взаимодействат един с друг.Това означава, че те участват активно в дейностите на всички обществени единица.Uchtastie, освен това, често са регулирани.Те се свързват помежду си и да се намират в една и съща област.В съвременното общество, на понятието за територия в конкретния случай трябва да се разглежда не само като физически, но и като интерактивен пространство, при условие че все още има основните характеристики на социалната група.Социални общности и групи са истинските, съществуващи в конкретен времето и пространството, които могат да бъдат описани от емпирични измервания.

Малки социални групи

малка социална група е общност от хора, обединени от една дейност, общи интереси, мотиви и цели.Тук, както и в прости членовете на социалните групи си взаимодействат един с друг, за да се постигне резултатът, но най-вече малки социална група е, че всички членове познават лично.Тъй като броят на членовете на малката група не съществува единно становище.Някои социолози са склонни да вярват, че броят на участниците може да варира 2-15, докато други твърдят, че тази цифра не може да надвишава 10, и някой си мисли, че дори и една група от 20 души, способни устойчив поминък с всички специфични свойства на такъв съюз.

Независимо от това, ние можем да се определят основните характеристики на една малка социална група: брой членове, колебаещ се в 7-9 души;директен контакт между страните;общи цели и начини за постигането им;съвместни дейности;локализиране в определена област и за определено време.Също така, основни и не по-малко важно характеристики на малките социални групи признават чуждестранен член на групата, като част от тази група, йерархична система, логистика и разпределянето на задачите между членовете на сдружението.