Стилове на лидерство в управлението и техните функции

От ранна възраст човек знае, че такъв контрол.Първо, ние сме изправени пред управляващите, например, детски велосипеди, а след това - една кола, а след това на управлението на оборудване и т.н., във възход.Той се среща във всички области на човешката дейност.

лидерски стилове в управлението - процес (или набор) управителят на взаимодействие с подчинените.Връзката с персонала, пряко влияе на ефективността и производителността на цялата компания.

Както във всяка друга област, в отношенията проучванията за глава-подчинен се провеждат и по този начин идентифицирани три основни области, които определят стила на управление на организацията.

режисьорския стил се определя като доминиращ.Ръководителят има тенденция да бъде наясно с това, което се случва и трябва да го отчита пред него.Този контрол взима всички решения сам лидер.Връзката с отбора е напълно отсъства, и техниките за управление са поръчки, порицания, коментари, лишаване от бонуси.Стила на вземане на решение лишава способности на персонала инициатива, която се отразява неговия морал, морална и психологическа настроение.Като правило, компании с голяма глава на текучество на персонала, работата се извършва на принципа на "никой не е незаменим."

стил демократично управление включва разделението на властите между мениджър и негов заместник.Head винаги слушам персонал и неговата гледна точка.С това управление решенията се вземат колективно, което позволява на служителите да се чувстват - главата отива с тях в сбруя, те следват една и съща цел.Ако ние считаме всички стилове на лидерство в управлението, тя е по-демократичен успех.В разговор с персонала на дружеството се провежда в приятелска форма, направените искания метод, препоръки, предложения, съвети.Ръководител на работници се появява пред органа, че винаги ще помогне, което е много важно, за да се създаде благоприятна морална и психологическа настроение.Отборът с демократичния стил на управление е надеждна и работи като цяло.

Списъкът на "лидерски стилове в управлението" е както следва либерален стил.Head не изпълнява истинската си цел - да контрол.Той обикновено се чака инструкции или майка, засегнати от подчинените си.Цялата работа е на подчинените си, главата предпочита да се движат далеч от проблемите и да вземат цялата отговорност.Работата на служителите се контролира от няколко, които могат да доведат до катастрофални резултати.

изглежда да се има предвид при управлението на лидерски стилове са различни, и по-практичен човек е демократична.Може би това е така, политиката по-подходящ за хора, които имат под негово командване малък екип от служители.Либералният стил могат да бъдат намерени в творческите ателиета или студия.Creative хора са по-независими и не изискват постоянно наблюдение.

Поради това е невъзможно да се каже, че един стил е лошо, а другата - добра.Всичко зависи от конкретната ситуация, вида на дейност на фирмата, личността на главата, въз основа на които се образуват и лидерски стилове.Управление не предполага определен стил контрол върху дружество и не се ограничава само до тях.Често се среща комбинацията от трите стила, който сам по себе си е ефективно решение в дадена ситуация.