משפט פלילי: היבטים של הפעולה ופרשנות

בשנת 1996 אימץ חוק פלילי חדש של רוסיה, שהחליפה את סובייטית.יש צורך להדגיש, כי החקיקה החדשה ביקשה לשנות את המערכת עצמה באופן משמעותי.מספר הניסוחים אינם תקף עוד, והעונש שניתן להתאים לתקנות בינלאומיות, אשר באותה העת שנחתמו על ידי המדינה שלנו.משפט פלילי בכוונתו להפוך את הבסיס להגנה על חייו ובריאותם של אזרחים.הגנה על האינטרס הציבורי שניתנה חשיבות משנית.

יישום של החוק הפלילי

זה הוא נושא מורכב שגורם לעמימות בקהילה המדעית.אבל אוכפי חוק חשובים שהיו קיימים הוראות חד-משמעיות שמסדירות את היישום המיידי של החוק.הפעולה כרוכה בשלושת מרכיבים שחייבות להיות פתוח: זמן, מרחב ומספר הנפשות.תפקיד חשוב

פעולה זמן

, כי זה תלוי בגורלו של אדם בניגוד לנורמה.ככלל, החוק לא יכול להיות רטרואקטיבי.יש חוק הפלילי הוראה כזו, אבל באופן כללי כללי הרעיון הזה.יש יוצאים מן הכלל, מתוכם רק שתיים.אחד מהם - אם בוטל עבריינות.לדוגמא, אדם מרצה עונש תחת ספקולציות.המשפט הפלילי הנוכחי אין הרכב כזה, כך שהאדם הוא שוחרר.קשורים השני לנסיבות המקלות.אם הנורמה המקובלת החדש מרככת את גורלו של העבריין או בכל דרך לשפר את המצב, הוא מוחל.פעולת

בחלל ועל מספר נפשות שאלת

לא מסובכת, כל כך מוזגה לתוך אחד.בשטח של החוק הפלילי חל על כל שטחה של הפדרציה הרוסית (קרקע, מים, מרחב אווירי), כמו גם את המדף היבשתי ואזור הכלכלי בלעדי.באשר לקבוצת הפעולה של אנשים, ואז, כמובן, הכללים חלים על כל האזרחים של הפדרציה הרוסית.ישנן קטגוריות אחרות של אנשים: אלה שחי ברוסיה, אבל אין לו אזרחות (חסרת מדינה), זרים ואנשים חסרי מדינה, פשעים שמופנים נגד המדינה והצבא, שחלקיו אינם המדינה teriitorii.פרשנות

של המשפט הפלילי

יש הרבה סוגים של פרשנויות.אנחנו לא נתאר אותם בפירוט, כי המהות היא להבטיח כי יש פרשנות רשמית של המתחם ולא פורמלי.גוף מוסמך רשמי אומר שהוא מספק.דומא המדינה עשוי לתת הערות למאמרים.בנוסף, יש לבית המשפט הגבוה ביותר - בית המשפט העליון.בהחלטה של ​​הפרשנות הרשמית מליאה נתון.משפט פלילי - הוקם תעשיות, והשינויים המתרחשים בתדירות נמוכה יותר.עם זאת, יש פרשנויות דוקטרינה, שמכיל בכתביהם של מדענים תיאורטי (ספרים, עבודות, וכן הלאה. ד).ישנם סוגים אחרים של פרשנויות, כגון מילולי, דקדוק או מגביל.החוק הפלילי ערך

נועד לבסס את העקרונות של אחריות ועונש על מעשיהם.באותו הזמן אתה צריך לבצע בעיה חוקתית עיקרית - הגנה על חייו ובריאותם של אזרחים.ורק ברקע הם את האינטרסים של חברה והמדינה.