אתיקה עסקית: התנאים העיקריים ועקרונות

סוכנים כלכליים רבים

לא יכולים לתפוס באופן מלא את מהותו של המונח "האתיקה העסקית."למעשה, זה משמעת לומדת את העקרונות הבסיסיים של תקשורת עסקית ותקינות של היישום שלהם.אתיקה עסקית כרוכה במערכת קשרים שונות בתוך צוות, בין המנהיגים בדרגות שונות, כמו גם בין מנהלים של חברות וחברות.מנהיגי

של תאגידים גדולים במיוחד מאורגנים סמינר לכללים האתיים העיקריים של תקשורת בצוות.הדבר אינו מפתיע, משום שרמת ההכשרה של צוות, היכולת לעבוד בצוות תלוי במידה רבה על היוקרה של החברה, המוניטין שלה בזירה הבינלאומית.מומחי אתיקה עסקית מחולקים כמקובל לשתי קטגוריות עיקריות: מיקרו וmakroetika.האחרון בוחן את ההיקף של היחסים בין חברות השונות, תאגידים גדולים ואפילו כל המדינות.Mikroetika בוחן את היחסים המוסריים בתוך להקה ספציפית ברמות חברתיות שונות.אם אנחנו מדברים על מערכת היחסים ברמת המאקרו, אנחנו יכולים להבחין קשרים אנכיים ואופקיים.הראשון בוחן את האינטראקציה של גופים עסקיים שונים בקנה מידה והמדינה, כלומר, ארגוני מעמד חברתי שונים.תקשורת אופקית בוחנת את מערכת היחסים בין השחקנים באותה הרמה, יש להם המאפיינים ותכונות.

אתיקה בעסקים מבוססת על העקרונות הבסיסיים.לדוגמא, העיקרון האישי פותח, אתה יכול להגיד, כללי ההתנהגות של כל אדם בחברה, כלומר, הכללים סטנדרטיים שיש אחריו.הם הניחו מאז ילדות: כל הילדים מגיל צעיר להסביר טיפול שעל שלומם של יקירים חשוב.כל ילד שמע מהורים ומורים על הצורך לכבד ולהעריך את האנשים סביבם, להיות כנה בחברה, כי הדרך היחידה להצליח ולהרגיש אזרח ראוי לארצו.

האתיקה בעסקים כפופה לעיקרון מקצועי, המשפיע על מערכת היחסים בטווח צר יותר.חברות גדולות ליצור סט מיוחד של כללי ההתנהגות במקום העבודה.אחרי הכל, את היכולת לבצע את העבודה קולקטיבית בהרמוניה יוצרת את הרושם הכללי של החברה.בקוד כללי של אתיקה מכיל את העקרונות הבסיסיים של התנהלות במקום העבודה.ראשית, העובד חייב להיות אחראי, כנה, עובד קשה וחברותי.בנוסף, כל אדם צריך להבין שרבים מהמסמכים ששמשו בעבודה למכיל מידע בסודיות מוחלטת, וגילויו עלול להיות מלווה בעונש חמור.יחסי עבודה תלויים במודעות של כל עובד.המנהלים המוסמכים ליצור את התנאים הטובים ביותר להיעדרות של סכסוך וקידומם של יחסי ידידות.האתיקה העסקית

ברמת המאקרו מבוססת על עיקרון גלובלי.היא מבוססת על הטענה שהמוסר והתרבות של כל אדם תלוי בתרבות של קהילת העולם, וכל אחד יכול להשפיע על המציאות שמסביב.העקרונות האתיים ברמה גלובלית דורשים תאימות לתקנות על ידי כל גוף, הבעלות וההבנה של החשיבות של ההשפעה של אדם מסוים בחברה שלה.אתה יכול לדבר הרבה על העקרונות העיקריים של אתיקה ברמות שונות, אך חשוב מגיל צעיר להבין את האחריות שלהם לתרבות העולם.אבל עסק - החלק החשוב ביותר של חיים, כך המנהלים לא צריכים להתעלל שהתקבל על ידי הרשויות, כשהם יוצרים אווירה בקבוצה.מדע מודרני

מזהה שלושה מושגים של ביקורת אתיקה עסקית.הגישה הראשונה לחקר עולם עסקים אתי נקראת מושג התועלתנות, לפיה ידוע ביותר ונחשב לפעולה מוצדקת מבחינה מוסרית שמביאה התועלת הגדולה ביותר האפשרית.לכן, הצעד הנכון והמתאים ביותר של עסק הוא זה שמביא את הרווח ביותר בקרב חלופות אחרות.המושג השני - האתיקה עסקית להיות שייכת לחובות, המבוסס על העיקרון של חוקיותה של כל נושא של מערכת היחסים העסקיות.כלומר, לאדם יש זכויותיהם ואחריותם, שלא ניתן להפר.בהתאם לכך, הפעולה האמיתית היחידה היא משהו שעולה בקנה אחד עם זכויות אדם כפרט, ולא פנים סטטוטוריים.והרעיון השלישי נחשב פחות נרחב מקודמיו, כהתמקד בעיקר במערכת היחסים של אנשים בחברה.מושג זה נקרא גישת צדק, כך שזה יהיה אירוע טוב, שיהיה כנה והגונים ביותר.