סוגים של מבנים ארגוניים של ניהול: כלכלת ידע בעסקים

צורות

רפורמה של עשיית עסקים, שיטות של תכנון מבנים וניהול ארגוניים כדי להפוך את המאפיינים החברתיים-כלכליים של העסק.פיתוח מודרני של עסקים מאופיין בספונטניות הגדלת שיש לו השפעה משמעותית על מאפייני האיכות של המבנה שלה.

ראשית, הרמה המוגברת של אחריות מוסרית, תורמת להיווצרות של אמות מידה מוסריות גבוהות של חברת הידע.זה הופך להיות חשובים יותר ויותר סוגים של מבנים ארגוניים ניהול, של בו המושג של "שם טוב" וביושר עסקי ומוניטין של היזם, יקבלו הערכה והפצה של סוגים חדשים של חוזים - ". חוזים על אמון"היוקרה הגבוהה של ידע היא הבסיס להרמוניזציה של רמת רווחה חומרית והתפתחות אינטלקטואלית.היווצרות של ערכים מוסריים יציבים בעסק יוצרת הזדמנויות משמעותיות להפחתת עלויות עסקה.

שנית, כמעט כל הסוגים המודרניים של מבנים ארגוניים ניהול דורשים סטנדרטי של גופים חינוכיים גבוהה.החינוך הוא אלמנט של מערכות כלכליות והחברתיות בו-זמנית.כאחד מהמרכיבים החשובים ביותר של ההיווצרות של "הכלכלה החדשה", חינוך תורם תרומה משמעותית לשמירה על הניידות חברתית והתפוררות חברתית.לכלכלת הידע המאופיינת בחינוך לחיים, תהליך מתמשך של רכישת מיומנויות, ידע, כישורים וניסיון.לכן, הנוכחות של מודיעין רק סלקטיבית בשיתוף עם תובנה העסקית ויכולת הניתוח לוגי היא באופן ברור מספיק כדי לפצות על חסכים חינוכיים.כלכלת הידע מעמידה את הקהילה העסקית לצורך בפתרונות בחירה וחדשני רציפים המשפרים את הביצועים עסקיים.במצב זה, חינוך אליטיסטי להאיץ המרה חברתית.סיווג של מבני ממשל מוסדיים היום הם כל כך רבים גוניים שגלובליזציה מספקת הזדמנויות נוספות כדי לקבל חינוך.האלמנט החדש שלו מופיע בכיוון של הרחבת היקף היישום ויחסי שוק.עם זאת, ברמת ההשכלה שלה הוא לא מקור לצמיחה עסקית יציבה.החשיבות העקרונית של ההיבט המעשי שלה, כל כך הרבה תשומת לב הוא שילמה לא רק לחינוך, אלא גם באיכותה.

buy instagram followers

שלישית, הכלכלה, המבוססת על אינטלקטואליזציה של עבודה להוות אתגר רציני ליצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא יזם.אם יזם ניחן באינטליגנציה מיוחדת, הוא מעורב ישירות בהתקדמות המדעית וטכנולוגית, יישומה בפעילות תעשייתית וכלכלית, ולכן רווח, ובכך לעסוק בפעילות אינטלקטואלית של מספר גדל והולך של אנשים.

סוגים מודרניים של מבנים ארגוניים של ניהול, הטבע והתוכן של כלכלת הידע גרמו לעלייה באחריות חברתית הקשורים להעברת הפונקציות עסקית של הממשלה.אחריות חברתית מתפרשת כדרך של עשיית עסקים בהתאם לנורמות אתיות, חברתיות ומשפטיות.זה מערכת ממוסדת המסדירה את התנהגותם של השחקנים השונים של יחסים מסחריים.סוגים נחשבים של מבנים ארגוניים ניהול מצביעים על כך שהבסיס של אחריות חברתית מהווה עקרונות בסיסיים: ראשון, לספק שירותים באיכות גבוהה;שנית, כדי להבטיח את הבטיחות;שלישית, תרומה לחברה באמצעות קידום האינטרס הציבורי והערכים משותפים.לנושאים של אחריות חברתית העסקית היא אסטרטגיה לטווח ארוך במדינות המפותחות, זה כבר זמן רב מוכר.האחריות חברתית מוגברת

באה לידי ביטוי בכל הרמות של המערכת הכלכלית: המיסוד של יחסים בין המדינה, עסקי והחברה אזרחית, בקידום הצמיחה של חינוך של חינוך האוכלוסייה ושוק של יזמים בפיתוח התרבות, הספורט, האמנות ושיפור איכות החיים, נתמכת על ידי ארגונים סביבתיים.