Hva gjør avtale om oppsigelse av leieavtalen

I de senere årene, utvikler landets småbedrifter raskt.Et økende antall små bedrifter og selskaper.I motsetning til store selskaper, er de ikke i stand til å overta eierskapet av fast eiendom og andre dyre eiendom.Og noen ganger er det rett og slett ikke nødvendig.Ofte en liten organisasjon trenger bare en liten kontorplass eller være i stand til å midlertidig bruke noe utstyr.Den virkelige verdien av disse objektene er vanligvis ganske høy.I dette tilfellet, for nybegynneren forretningsmann er riktig å inngå en leieavtale av ønsket objekt for et gebyr.Avtalen er i tråd med den sivilrettslige og er gyldig til utløps eller til den svært lang tid før en av de to partene ikke bestemmer seg for å avslutte den.

metoder og trekk ved avslutning av kontrakten

Ifølge allment aksepterte standarder for en leieavtale kan sies opp, som regel i tre hovedmåter:

  • avtale (avtale) på begge sider;
  • løsning på problemet gjennom domstolene;
  • svikt i en av partene fra ytterligere ytelse av kontraktsforpliktelser.

gjensidig avtale eller en avtale om oppsigelse av leieavtalen anses å være det ideelle valget for begge parter.I dette tilfelle ikke nødvendig at partene skulle eventuelle misforståelser eller negativ bakgrunn.Begge sider har bare ett poeng kan samles i den oppfatning at videreføring av kontraktsforpliktelser er ikke hensiktsmessig for verken utleier eller leietaker.I denne situasjonen, må du opprette et dokument som vil bli kalt "Avtale om oppsigelse av leieavtalen."Resultatet av en avtale skal alltid festes skriftlig og reflektere følgende vesentlige punkter:

1. Bakgrunnen for avslutning av avtaleforholdet.Det kan være frivillig samtykke fra partene eller endre vilkår uten noe som videreføring av forholdet er praktisk umulig.

2. Disse trinnene (sanntid), når det var nødvendig.

3. Bestem tidslinjen produktet netting og eliminering av andre mulige uoppfylte forpliktelser for å unngå de ubehagelige konsekvensene av juridisk art.

4. For å gjennomføre overføringen av de leide lokalene (utstyr) fra leietaker til utleier.På denne anledning, må du lage et eget dokument, som må være til stede rekord på ingen klager.

bare hvis en avtale om å si opp leieavtalen vil inneholde alle de ovennevnte punktene, kan det bli holdt juridisk riktig sammensatt.Ellers kan hver av partene finne i det en "smutthull" for å gå til retten.I tillegg er det verdt å vurdere en annen viktig faktor.Dersom det er registrert den opprinnelige skriftlig kontrakt, må avtalen om oppsigelse av leieavtalen også registreres.Bare da leaset utstyr eller anlegg kan betraktes gratis.

enighet i noen form

Dersom partene bestemmer seg for å gjøre en avtale om å si opp leieavtalen, se etter prøven er ikke nødvendig.Et slikt dokument utarbeidet i en vilkårlig måte.I skjemaet ligner det en kontrakt.Først kommer tittelen.Deretter klargjøre hva kontrakten utarbeidet av avtalen.Dette blir etterfulgt av dato og sted (by).Deretter kommer den viktigste delen.Det begynner med en innledning som beskriver detaljene i begge partier som "har inngått denne avtalen som følger."Etter at punktene metodisk oppført alle høydepunktene:

1. nummer, dato og tittel av traktaten, som må løses.

2. Den eksakte datoen for avslutning av kontraktsforpliktelser.

3. Mark på produktet netting eller en indikasjon på at problemet skal løses uten straff.

4. Informasjon om tilbakelevering av den leide eiendommen med detaljer av dokumentet.

5. Record fravær av gjensidige krav.

En slik avtale må gjøres minst i to eksemplarer og holdt av hver av partene.

typisk prøve dokument

Prosedyren for opphør av noen leiekontrakt må presentere et dokument som bekrefter retur av den leide eiendommen.Den er laget som en handling.Ved oppsigelse av leieavtalen sier nøyaktig utleier overføring av eierskap av sine eiendeler.Han gjorde ut som en vanlig typisk handling.Starter skjema med navn, tilhørighet og dato for dokumentet.Deretter, etter at "cap" for å indikere side er teksten i loven.Det er rapportert at rommet (eller annen eiendom) overført til leietaker og utleier er akseptert.Følgende skisserer hovedtrekkene og den tekniske tilstanden til objektet.Etter merking fravær av krav spesifisere detaljene for partene, signaturer av autoriserte personer, som deretter stemples.Begge parter må ha sin egen kopi av loven, som er festet til hovedkontrakten.