Libertatea economică

click fraud protection

Conceptul

de libertate a fost vizualizat de istoric din perspective diferite.Ne amintim cu toții că există o înțelegere a libertății ca anarhie, sau, alternativ, ca o nevoie percepută.Libertatea de alegere presupune existența alternativelor.Free State asociat cu pluralismul și democrația.Ce este libertatea economică?

Acest concept implică faptul că o persoană are dreptul de a decide pentru ei înșiși ceea ce fel de activitate să aleagă dacă să lucreze sau să se angajeze în afaceri pe cont propriu.În plus, suntem liberi să aleagă elementele să acorde prioritate unui anumit furnizor.

Libertatea economică a economiei de piață înseamnă că antreprenorul poate alege domeniu care să se realizeze, în cazul în care, în ce formă și domeniu de aplicare să se angajeze în activități care vizează producția sau vânzarea de bunuri sau servicii și de a face un profit.

Libertatea economică în sensul modern al istoric a evoluat lung și foarte dificile.Putem spune că, în istoria lumii este un concept format între două extreme: libertatea personală completă și un risc economic mare, pe de o parte, dependența omului de factorii externi și prioritatea securității economiei, pe de altă parte.

prezent, libertatea economică este de echilibrare pe linia subțire dintre controlul strict al pieței de către guvern și "anarhia", în domeniul antreprenoriatului.Această din urmă fenomen ar putea fi observate în anii '90 ai secolului trecut.Cine este principiul de bază de reglementare a relațiilor economice este de a menține acest echilibru, evitând încălcarea drepturilor omului, și, astfel, să efectueze o reglementare clară a acestor drepturi prin lege.

Acest lucru este pentru a se asigura că societatea nu se încadrează în abisul unei relații în care reglementează numai puterea, dar toată lumea ar putea la libera alegere a activităților și împlinirea ei.

economie modernă de cele mai multe țări nu au nevoie pentru a gestiona politica, cu toate acestea, există mecanisme de reglementare de stat a pieței în acele situații în care aveți nevoie pentru a accelera dezvoltarea acestuia.

poate spune că libertatea economică este doar pentru persoanele responsabile social.Nevoile umane egoiste trebuie să se limiteze la necesitatea de a corela drepturile și activitățile lor cu cele ale altor persoane și societății în ansamblu.Numai în cazul în care o persoană înțelege și acceptă, el poate deveni un membru cu drepturi depline al relațiilor economice.

cauza această dualitate este dezvoltarea societății, precum și este menținută stabilitatea.Se poate spune că libertatea economică și responsabilitatea socială - este concepte inseparabile.

prezent, responsabilitatea socială este înțeleasă nu numai ca nevoile altor oameni și interesele lor economice.Acest concept se aplică la mediul, care este o sursă de materii prime, și, ca rezultat, profit.

De-a lungul ultimilor ani alocarea necorespunzătoare a resurselor a determinat o deteriorare bruscă a calității mediului.Pentru o lungă perioadă de timp antreprenori cred că oamenii care vor opri de la nimic pentru a face un profit, și conceptul de "ecologie" pentru ei este vorbe goale.

prezent, cu toate acestea, există o nevoie serios pentru o modificare a formei de responsabilitate socială în ceea ce privește utilizarea resurselor naturale.Din păcate, în țara noastră nivelul de înțelegere a consecințelor exploatării necontrolate a surselor de materii prime este foarte scăzută.

Astfel, libertatea economică este posibilă numai într-o societate în care există o responsabilitate socială dezvoltate, care să includă nu numai cu respectarea intereselor economice ale altor persoane, dar, de asemenea, grijă de natură, care este sursa de materii prime și baza pentru dezvoltarea economică a unei țări.