Vad är insolvens

click fraud protection

agerar som företagare, affärsmän i vårt land med risk för mycket mer än människor som gör affärer på uppdrag av företaget.Du vill veta vad som är orsaken till allt detta?Det är att den personliga egendom företagare inte är skyddade och kan otsuzheno för skuld.

Under normala omständigheter kan affärsmannen tas bort nästan allt han har, men skulden är borta.Hur man gör en domstol långivare tog sitt bästa, men skulderna skulle skrivas av?Det är nödvändigt att konkurs av en enskild entreprenör.Detta förfarande är komplicerat, men det är möjligt att undvika hjälp av mycket allvarliga problem.

Konkurs affärsman

Låt oss börja från början.Konkurs - avveckling utförs i en speciell ordning och under vissa omständigheter.Denna process kan inledas först sedan ett beslut fattas av domstol.

Konkurs affärsman uppstår när denna person blir helt enkelt inte kan betala av alla sina skulder har uppstått på grund av en misslyckad affär.Hela förfarandet skall äga rum i full överensstämmelse med federal lag.

Konkurs entreprenör börjar med inlämnandet av ansökan.Posta det kan inte bara företagare, men också intressenter.Här är en lista över dessa personer:

- borgenären till vilken företagaren har några skyldigheter;

- behörigt organ.

Bifoga handlingar som styrker:

- basen av skulden;

- förekomsten av skulden;

- några omständigheter åberopas av den som ansöker.

Konkurs affärsman i samband med förberedelser av följande dokument:

- utvärdering av befintliga immateriella tillgångar (som skall utföras av ett särskilt organ);

- alla typer av bokföringsdokument;

- lista över alla borgenärer;

- handlingar som bekräftar att statlig registrering av undersökningsperioden höll.

insolvens är anses görs om i tid (tre månader) inte kommer att kunna betala av alla som gör det till specifika krav.Det är också viktigt att summan av alla sina skyldigheter måste vara högre än värdet för det för en given tidsperiod egendom.

summan av alla påståenden tillsammans inte kan vara mindre än 10 tusen rubel.

Konkurs affärsman klar - en vanlig medborgare blir individen och borgenärer förlorar rätten att kräva av honom något.Gör allt detta, och när vissa undantag.De gäller främst det faktum att kraven för personer som till följd av företagsverksamhet av en viss IP personskada eller något liknande som bör uppfyllas under alla omständigheter.

självständigt i konkurs svåra handling för mycket att förlora.I själva verket är det nödvändigt att beräkna alla.Gör det kan endast personer som är väl insatta i lagen, därför vädjar till proffs-jurister ganska överflödiga.