Кой е на инженера?

Quality Engineer - една от ключовите фигури в предприятието.Често това зависи от него, продукти на компанията ще бъде успех, или дори първите клиенти да останат доволни от стоката, а компанията ще получи лошо име.Естествено, такава отговорна позиция не може да държи човек без специално образование или определен трудов стаж.

Simple инженер трябва да имат по-висок профил образование.В този случай, изискването за осигурителен стаж не се отнася, както и когато техническо образование в тази област и професионален опит най-малко 3 години.Инженерите на първо и второ категория, трябва да имат по-висок профил образование и професионален опит в по-ниска позиция от трите години.

е отговорност на работника или служителя да контролира дейността на различните отдели на предприятията, за да се предотврати освобождаването на дефектни стоки или предоставяне на некачествени услуги.В допълнение, на човек, който заема тази длъжност, да има отговорността да осигури съгласуваност на продуктите (или услуги) с изискванията на технологията и нивото на исканията на съвременните потребители.Engineer е отговорен за спазването на безопасни условия на растението.

buy instagram followers

Но би било глупаво да се предположи, че човек с професионално обучение и на богатия опит, само за действия машина, проверяват продуктите на изхода.Инженер, участващи в развитието, по-нататъшно подобряване и прилагане на различни корпоративни системи, стандарти за качество.Това прави препоръки към продуктите или услугите непрекъснато се подобряват.

контрол на качеството инженер трябва постоянно да анализира всички етапи на производство, за да се определи причината, която след това може да доведе до производството на дефектни продукти, както и да прави препоръки за справяне с недостатъците на работните звена и да контролира тяхното изпълнение.

Един от най-важните отговорности на инженера е да се направи преглед на входящите жалби и оплаквания за качеството.Когато те пристигнат, той е длъжен да изготви доклад и да провежда последваща кореспонденция с клиенти за разрешаване на конфликта, което е настъпило.Също инженер монитори на входящите суровини до централата, материали и компоненти.Ако той установи тях не отговарят на стандартите, той е длъжен да направи рекламация към доставчика.

Тя може да изглежда, че работата с контрола върху качеството на продуктите, лишени от творчески моменти и изисква постоянно самоусъвършенстване, но това не е така.Професионално качество инженер трябва непрекъснато да се развива в постоянно променящия се свят, че е важно да е наясно с новите технологии и да се учат от опита на колегите си за въвеждане на нови стандарти и системи за управление на качеството.

контрол специалист качество през цялото време взаимодейства с други служители.За да изпълняват задълженията си добре, той има добро разбиране на не само как различните механизми, но и психологията на хората, тъй като човешкият фактор е от съществено значение за създаването на всяко производство, дори в механизирана растението.