מעשים חברתיים מסוכנים - מה זה?

מעשה חברתי מסוכן

נקבע על ידי המעשים הפליליים המשפט פלילי הפוגעים באובייקט של הגנה משפטית.בנוסף, היא תכונת חובה של כל עבירה.

אז, מעשה - הוא בעיקר המעשה או מחדל.

צורה הפעילה

תחת המדע המשפטי הפלילי מבין את לא בטוח, לא חוקי, מכוון, מכוון, מורכב החברתי בהתנהגות הפעילה המבנה של העבריין.

התנהגות פעילה - הוא המימוש של כמה תנועות פיזיות.באופן ספציפי יותר, ההשפעה על מושא להתקפות כמו השרירים וסימני מילה.שני סוגי

האחרונים - שתיקה ומילולי - המכונים גם סוגים אינטליגנטיים של התנהגות פעילה.הצורה הנפוצה ביותר של שתיקה כמחווה של שותפות פשעים.צורה פסיבית

באשר למחדל, זה מעשה ציבורי, שלא כדין, מכוון, מכוון, מורכב בהתנהגות הפסיבית המבנה שלה לנושא של העבירה.

מה משקף התנהגות פסיבית?קודם כל, אי כמה פעולות משמעותיות שרלוונטיות לתחום המשפט הפלילי.זהו מעשה חברתי מסוכן, שבו יש משמעות חברתית, מגדיר את האחריות לפעולה.

מתברר כי במקרה זה נחשב לעבירה פלילית, אם היה לי פרט חובה לפעול, לא הייתה הזדמנות אמיתית ליישום, אך הוא אינו פעיל.

חובה זו מוגדרת לא רק להוראות החוק הפלילי, ומעשים נורמטיביים אחרים.זה יכול לזרום תחת החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית: הוראות

  • של החוק;
  • אדם אשם מילוי תפקיד רשמי או מקצועי;
  • להניח פונקציות אחרות;
  • התנהגות לא בטוחה.אדם

לא ישא באחריות אם מעשה פלילי בצורה של השמטה היה אדם מחויב אינו מחויב לפעול במצב נתון.בנוסף, זה בהחלט לא חומרה חשובה של התוצאות, שאירעו עקב חוסר פעילות.

סימני

מעשה פלילי - מעשה או מחדל שיש לו תכונות מסוימות, כגון סכנת ציבור, חוקיות, מודעות, אופי בעל רצון חזק.

הסכנה ציבורית אומרת שפשע תמיד גורם נזק או עלול להוות איום של נזק.

לגבי חוקיות, זה מצביע על כך שהמעשה בוצע על ידי מטרות פליליות מפר את האיסור במשפט פלילי.במצב זה, רק המחוקק רשאי להקצות את התכונות החיוניות של פעולות מסוימות ומייחס אותו לפשע.מודעות

נראה כי עבריינות מתרחשת רק אם נעשה במודע.מסתבר שאדם חייב להבין את מהות העבירה והסכנה לציבור.בנוסף, מודעות לזכויות צריכה גם לגעת בחפץ מסוים, והנזק שנשלח ישירות אליו.לאחר הניתוח בתכונה זו, מתברר כי אדם לא יכול להיות אחראי אם, למשל, הוא ירד מנורת נפט, ולבסוף אש בטעות.הטבע בעל רצון חזק

אומר שמעשה פלילי - העבירה שבוצעה על ידי אדם מסוגל באופן מלא של מנהיגות על ידי מעשיהם בעת ביצועה.מורכבות

ומורכבות ספציפית

עבירות

של מעשים על ידי העובדה שכל עבירה כרוכה במספר שלבים.אתה יכול להביא דוגמא חיה.מי שבוחר לבצע רצח באמצעות נשק קר, בוחר את המיקום הרצוי ראשון.אז העבריין הוא קרוב לקורבן במרחק מתאים.לאחר מכן הוא שולח את הקצה של הסכין במיקום הרצוי - באיבר חיוני.לרוב זה הלב, הבטן, הראש, וכן הלאה ד הדבר האחרון שהוא עושה -. זה נראה.

הוא בדיוק, כי המחוקק אינו מספיק כדי להביא את אדם למאמר ספציפי של החוק הפלילי.הוא חייב לתאר את המעשים הספציפיים של התנהגות אנושית, ואיך הם הכניסו אותו.עבריינות נסיבות

למעט

אלה הם פעולות שנועדו לתת מענה לאיום הפוטנציאלי שנוצר למטרת הגנה משפטית.פעולות כאלה - זה גרימת הנזק, אשר מוכרת כחברה שימושית וחברתי מתאים.מצד אחד, הם כפופים לתקנות נפרדות של החוק הפלילי.עם זאת, מצד שני, אין להם האלמנטים המהותיים של עבירה, כלומר, סכנה לציבור.לכן, מעשים אלה אינם נושאות באחריות הפלילי.נסיבות לא כולל עבריינות שונה מהקטין ושאינם מועילים או ניטראליים לציבור.נסיבות סוגי

עבריינות למעט

חוק העונשין מזהה שישה סוגים של נסיבות:

  1. -הגנה - גרימת נזק תוך הגנה על הזכויות ואינטרסים חוקיים של אנשים, חברה והמדינה.נזק סיבת
  2. במהלך מעצרו של אדם שעבר עבירה - לכולם יש את הזכות לעכב אדם שמבצע את העבירה.נזק נזק יכול להיות גם אנשים וברכוש.דחיפות
  3. - פגיעה באינטרסים מוגנים כדי להתגבר על הסכנה לאדם ואדם אחר, חברה ומדינה.
  4. אילוץ נפשי או פיזי - אינו נחשב לפשע, אם האדם היה נתון לכפייה הוא לא מסוגלת לנהל פעולות שלהם.
  5. מוצדק סיכון.הסיכון מוצדק אם יש מטרה ציבורית שימושית, נקיטת האמצעים הדרושים למניעת נזק, כישלון בהשגת מטרה שימושית, אין איום מכוון לאנשים אחרים, איכות הסביבה ועוד.ביצוע
  6. של צו או הוראה - במקרה זה את ההתחייבות שהתהוותה על ידי האדם שהוציא כגון צו או הוראה.